Een jaarlijkse onderzoek naar de stand van de media-berichtgeving in de VS, biedt een verrassend kijkje in de ontwikkeling van het medialandschap. Zo blijkt de 'gelijkschakeling' voort te gaan. En de veelgeroemde nieuwe media, lijken eerder tot minder dan tot meer nieuws te voeren. En de economische belangen achter commerciële media, worden belangrijker dan de journalistieke. In de VS althans...

Dit stuk stond onder de title State of the News Media 2006: meer van hetzelfde op de website De Nieuwe Reporter en was geschreven door Leendert Van der Valk.

Er komen steeds meer nieuwskanalen en steeds minder verschillende nieuwsonderwerpen. Dat is de voornaamste conclusie van The State of the News Media 2006. Het omvangrijke jaarlijkse onderzoek bevat behalve een uitgebreide analyse van de verschillende Amerikaanse media ditmaal ook een 'Day in the life of the Media'. Dat vormt een goede illustratie bij bovenstaande conclusie. Op een willekeurige dag, 11 mei 2005, had de consument gedurende 24 uur op Google News toegang tot ongeveer 14.000 nieuwsverhalen van verschillende media. In werkelijkheid gingen die verhalen over 24 verschillende nieuwsonderwerpen.

De onderzoekers zetten hun bevindingen uiteen in zes trends

.) De eerste is hierboven behandeld: meer nieuwsaanbieders, minder verschillende verhalen.

.) Ten tweede blijft het door sommige voorspelde einde van de printmedia uit, maar verliezen de grote kranten van de grote Amerikaanse steden wel de meeste lezers. En dat terwijl de kranten nu juist de meeste verschillende bronnen en invalshoeken benutten bij verhalen en hun 'watchdog' rol het beste vervullen.
.) Een derde trend is dat de strijd tussen de idealistische opvatting en de economische benadering van nieuws lijkt te zijn beslecht in het voordeel van de economen. Het publieke belang van journalistiek wordt door veel journalisten nog wel belangrijk geacht, maar zij hebben veelal de strijd tegen de commerciÃ"le leiding van de nieuwsorganisatie opgegeven.
.) De vierde trend is dat veel traditionele nieuwsorganisaties eindelijk technologische innovatie serieus nemen.
.) De vijfde trend laat zien dat nieuwsverzamelaars zoals Google en Yahoo waarschijnlijk niet lang meer op de nieuwtjes van anderen kunnen teren. Het zal volgens de onderzoekers niet lang meer duren tot oude media geld gaan vragen voor hun content aan de nieuwe aanbieders.
.) De laatste trend laat zien dat het nog wel even zal duren voordat online journalistiek zich ook economisch kan meten met de offline journalistiek. Als de online inkomsten van kranten zo blijven groeien als nu (33%) dan duurt het nog tot 2017 voor print en online economisch even groot zijn.

Nog even speciale aandacht voor de blogosphere. Op de eerder aangehaalde 11 mei 2005 boden blogs deels dezelfde verhalen als de mainstream, maar kwamen er vaak andere bronnen en invalshoeken aan te pas en zorgden ze zo voor nieuwe onderwerpen. Toch was er zelden sprake van eigen nieuws. Slechts in 1 procent van de posts interviewde de blogger een ander en in 5 procent was er sprake van andere manieren van eigen research.

Link naar het oorspronkelijke onderzoek


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Leendert vand er Valk/ De Nieuwe Reporter.)