De strijdkreet van occupy (in de VS) is: 'We are the 99%!. Hoe de statistische werkelijkheid in het land is, wordt in het volgende filmpje uitgelegd