Ga naar de inhoud

Zwarte Donderdag: Fransen weer massaal in opmars tegen afbraak pensioenen

Macron, de gladde neoliberale regent van Frankrijk heeft weer een poging gelanceerd om de werkende mens in Frankrijk een deel van zijn pensioengelden te ontfutselen. En zoals we van de Fransen gewend zijn pikken die dat niet. Vandaag is de eerste ‘journée de mobilisation’. En het belooft van daar af weer hoog op te gaan lopen en een schoolvoorbeeld te gaan bieden van hoe je dat doet; van onderop te hoop lopen tegen de plannen van ‘die daarboven’. Hieronder de vertaling van een ‘intersyndicale verklaring’ waarvan de herkomst niet geheel zeker is.

5 min leestijd

(Dit artikel wordt u aangeboden door globalinfo, die dol is op donateurs)

Bij The Guardian worden de achtergronden van deze eerste stakingsdag uit de doeken gedaan.

Tot overmaat van ramp, maar niet toevallig, zijn ook de veerboten van Dover naar Calais vandaag stationair. De trein door de tunnel is vandaag geen alternatief, meldt het bedrijf Eurostar.

Bij de krant Liberation kun je, in het Frans, ‘la journee de mobilisation dans toute la france’ vandaag ‘en direct’ volgen.

En anders wel hier op twitter.

Maar dan het spraakmakende ‘Communiqué intersyndical’. Dat is een gebruikelijke gemeenschaplijke oorlogsverklaring van Franse vakbonden als er een grote strijd aanbreekt. In dit geval is, zoals de bron lundi.am (op 16 januari, die dichter bij het Franse Black Blok staat dan bij de ‘Gauche Kaviar’) ook meldt, ‘de herkomst niet geverifieerd’. Voor de goede verstaander: dit is een radicale versie van wat we zouden willen dat er besloten werd. Inconsistent als we zijn, zullen we hierna misschien weer een verklaring van een van de vakbonden vertalen en publiceren. Maar nu die van lundi.am:

Inter-unioneel communiqué

Pensioenen : Onszelf de middelen geven om te winnen, en dan echt!

(Intro lundi.am: Wat kunnen we verwachten van de eenheidsmobilisatie van de vakbonden tegen de pensioenhervorming op donderdag 19 januari? Zullen oude gewoonten het afleggen tegen de opeenstapeling van vernieuwende ervaringen van de afgelopen jaren: Nuit Debout, cortège de tête (het overnemen van de kop van de demo, vert.), de Gele Vesten? (*) Wij hebben de authenticiteit van dit communiqué van de vakbonden niet kunnen vaststellen, maar het getuigt niettemin van wijsheid en durf.

(*) Zie voor al deze begrippen eerdere berichten over Franse Arbeidsstrijd op globalinfo)

Wij, de vakbondsorganisaties bijeen op 10 januari, willen een duidelijk statement maken over de komende strijd tegen de pensioenopheffing. Grootschalige bewegingen betekenen een aanzienlijke werkdruk voor onze vakbondsmedewerkers, en we vrezen vooral dat we overweldigd zullen worden door de achterban (degenen die echt willen dat er iets verandert). Gelet op de mislukkingen van de vakbonden in de afgelopen decennia hebben wij enkele ontwrichtende instructies bekrachtigd om onszelf de middelen te geven om snel en goed te winnen, om echt te winnen:

– Om ons heen, overtuigen van de werkelijkheid: Deze “hervorming” maakt deel uit van een Macronistische horizon van treurigheid, incompetentie, tekorten en repressie. De georganiseerde bende geradicaliseerde ultraliberale delinquenten in dienst van de ultrarijken (en de jagers) die ons regeren, zijn in oorlog met sociale verworvenheden en levende wezens.

– Om ons heen: overtuigen van het mogelijke: Elke strijd die niet gestreden wordt, is bij voorbaat verloren. Als we ze niet stoppen, zal de toekomst slechter zijn. Wees in dit opzicht op uw hoede en spreek de berustende en conservatieve woorden van de ‘professionele gestaalde kaders’ tegen. Treurnis is de beste bondgenoot van onze vijanden.

Bedenk dat de meest effectieve actie tegen extreem-rechts het bezetten van het sociale terrein en de straten is. Marine (Le pen, vert.) en Jordan (Bardella, opkomende ster bij RN, vert.) zullen daar niet bij zijn: zij zijn en blijven aan de kant van de machtigen en van de knuppel.

Opleiden, jezelf opleiden. Denk niet dat je minder slim bent dan een minister, maar werk. Loonarbeid die het kapitaal vetmest is vervreemding. Autonoom werk is toppie.

– Wacht niet op vakbondsbijeenkomsten (die vaak laat en vaak rommelig zijn) om de strijd samen met collega’s, vrienden en buren te organiseren. Benut ze, ondanks alles.

– onszelf de middelen geven voor het geluid in demonstraties: ondraaglijke stemmen zachtjes wegdringen, degenen die het tempo niet beheersen vervangen achter de microfoons, de eindeloze saaie demonstratiehits vermijden, versleten leuzen vergeten

– stel je niet tevreden met demonstraties in papa’s stijl: vertrek overal vandaan, vermenigvuldig de fronten, verspreid je in ruimte en tijd, laat je niet omsingelen

– Elkaar accepteren bij demonstraties en mobilisaties. Niemand kan deze lelijke wereld alleen veranderen. Verenigd zijn betekent niet uniform zijn. Als we niet samen kunnen leven, hebben we geen legitimiteit. We hebben de jongeren, de ouderen, de werkenden, de werklozen, de validen, de onevenwichtigen, de leidende stoeten, de vakbondsstoeten, de “frontlinies” en de achterhoede nodig. “We zijn in oorlog”, en het is Macron die dat heeft verklaard.

– onszelf verdedigen tegen de politie. Zorg voor de gewonden, de geschokten. Wees solidair met alle slachtoffers van politiegeweld. Altijd liever verontwaardiging dan onrecht. Een regering die haar jeugd neerknuppelt, gunt zichzelf geen enkele toekomst.

– Laat de verbeelding de vrije loop, vind carnavals en tumult opnieuw uit. Gebruik de publieke informatie (graffiti en tags die het dodelijke beton verfraaien, spandoeken, folders, flyers, kranten, eigen media…) die anders door de media op de wenken van de miljardairs worden bediend.

– Heb plezier, anders werkt het niet…

Emmanuel Matraque. Elisabeth Éborgne. Wij, we strijden. Wij, we leven!

Panama, 10 januari 2023