ImageParamilitaire agressie tegen Zapatistsche gemeenschappen nemen hand over hand toe in Chiapas. Er lijkt een plan achter te zitten om een invasie uit te lokken.

 

Sinds begin van dit jaar maken de autoriteiten van de Zapatistische verzetsgemeentes melding van toenemende ernstige aanvallen en bedreigingen door de paramilitaire organisatie OPDDIC (organisatie voor de verdediging van Inheems en Boeren Land). Het grondgebied wordt binnengevallen, er wordt gedreigd met geweld, in de lucht geschoten, maisvelden en bezittingen worden vernield, oogst gestolen, mishandelingen, arrestaties en ontvoeringen zijn een dagelijkse bron van terreur geworden die honderden inheemse gezinnen in Chiapas treft. Erger nog: volgens de autonome autoriteiten wordt dit alles gedaan met de steun en betrokkenheid van de staat en federale overheden, de politie en het leger, als onderdeel van een plan van de staat om de Zapatistas hun land af te nemen en de ontginning van natuurlijke hulpbronnen en de ontwikkeling van grote toeristenprojecten mogelijk te maken.

  Gealarmeerd door de situatie - die  weinig aandacht van de media heeft gekregen - is er een internationale informatie brigade gevormd in het begin van maart om de beschuldigingen te onderzoeken en ze in Mexico en in de wereld bekend te maken. Vertegenwoordigers van Spanje, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, de VS en Mexico zijn langs verschillende gemeentes en gemeenschappen gereisd om te spreken met de Dorpsraden van Goed Bestuur, de autonome gemeenteraden en gewone bewoners. Wat ze hebben ontdekt, is nog alarmerender dan ze gevreesd hadden.

"We hadden dit allemaal verbouwd toen de broeders en zusters van OPDDIC in oktober 2006 met wapens kwamen en al de maïs meenamen," vertelt een man in de autonome regio van La Montañ. "Ze lieten geen enkele kolf achter. Ze hebben drie hectares van onze compañeros vernield."

"Het ergste was dat ze de kabel naar het basketbalveld drie keer doorsneden en met machetes de gemeenschappelijke boot vernield hebben," vertelt een van de bewoners van het dorp San Miguel, waar men alleen kan komen door de Agua Azul rivier over te steken. "We bleven geïsoleerd achter." San Miguel ligt in de regio van het beroemde reservaat Agua Azul, waar de bewoners van Progreso en Joyeté baat bij hebben, allen leden van OPDDIC. " Ze vertellen toeristen dat we rovers zijn. Soms vallen leden van OPDDIC toeristen aan en geven ons de schuld. Ze hebben een van onze compañeros vastgebonden en zijn geld gestolen."

Op 22 en 23 februari werden drie boeren van het dorp Olga Isabel ontvoerd door OPDDIC en gedreigd om levend verbrand te worden. Alleen door druk van de Zapatistas en mensenrechtenorganisaties werden ze gered en de volgende dag vrijgelaten.

De vertegenwoordigers van de Goede Regering Raad van Morelia vertelde dat ze brieven van OPDDIC hadden gekregen waarin de dialoog met de Zapatistas verbroken verklaard werd en ze met gewelddadige ontruiming bedreigd werden als ze hun land niet zouden verlaten.

Vanwaar deze aanvallen? De oorsprong ligt in conflicten over grondbezit. OPDDIC is sinds 1998 actief en is sterk gegroeid onder de regering van Vicente Fox. Maar de recentelijke oplaaiing van activiteiten is ongetwijfeld een weerspiegeling van het nieuwe regeringsbeleid om de Zapatastas van hun grondgebied te verjagen, de beweging te beschadigen en de weg vrij te maken voor multinationals om hun handen te leggen op de grote natuurschatten in de regio: tropisch hout, water en mijnbouw. In het proces leiden duizenden inheemse bewoners dagelijks onder bedreigingen en terreur.

Chiapas is Mexico's armste staat en geniet de slechtste spreiding van welvaart. Voor 1994 had de overgrote meerderheid van inheemse boeren geen land, die geconcentreerd was in de handen van wat grootgrondbezitters. Met de opstand van de Zapatistas heroverden duizenden Tzotzil, Tzelatal, Chol en Tojolabal indianen land dat ze gedurende eeuwen afgenomen was. Kerndoel van OPDDIC is om dit bezit weer van de indianen af te nemen.

In de gemeente Vicente Guerrero, leggen de autoriteiten uit, is de helft van de bevolking in die gemeente aanhanger van de Zapatistas en de andere helft zit bij OPDDIC. Sinds 2002 hebben de leden van die organisatie geprobeerd de Zapatistas te verjagen en hun land over te nemen. Onlangs hebben ze een officiële aanvraag ingediend bij het Ministerie van Landbouwhervorming om het gehele gebied op hun naam geregistreerd te krijgen als ejido.

Een van de belangrijkste verworvenheden van de revolutie van 1910 was de vorming van ejidos, die bedoeld waren om boeren te beschermen tegen speculatie met grond. Ejidos zijn gemeenschappelijke gronden die niet verkocht konden worden en die door de landhervorming aan Inheemse en boerengemeenschappen gegeven werden om het historische probleem van de monopolie in land op te lossen. Maar in 1992, tijdens de regering van Carlos Salinas de Gortari werd de grondwet hervormd zodat ejidos verhandeld zouden kunnen worden. Daardoor zijn de ejidos die ooit als bescherming opgericht werden, omgevormd in een middel om de belangen van grote bedrijven te dienen.

Als de grond eenmaal tot ejido is verklaard, kunnen de leden van de ejido het registreren onder Procede, een regeringsprogramma voor privatisering van ejido-grond. Is het daar eenmaal geregisteerd, dan kan het verkocht worden aan houtmultinationals, of hydroelectrische of mijnbouwbedrijven. Het probleem is dat om de grond tot ejido verklaard te krijgen, alle boeren moeten instemmen. In de gemeenschap van Nance bijvoorbeeld, zijn nog steeds 26 gezinnen die zich daartegen verzetten.

Dit verklaart de gewelddadige methode van OPDDIC; ze proberen de bevolking de hoek in te jagen zodat ze zich bij hen aan moeten sluiten en al degenen die dat niet doen bestempelen ze als 'krakers' die ze met gewelddadige ontruiming bedreigen. Ze krijgen ondersteuning van de regering en zelfs wapens. Volgens de vertegenwoordigers van het dorp San Miguel Agua Azul, verkoopt de politie van Chiapas ze granaten en kogels. Ze ontvangen ook financiële steun uit regeringsprograma's die, onder omstandigheden van armoede en angst, sterke druk uitoefent op Zapatistische boeren om zich los te maken van de Zapatistas en op te houden met verzet bieden.

Het Ministerie van Landbouwhervorming (SRA) werkt ook goed samen met OPDDIC. Onlangs onthulde het Center for Political Analysis and Social and Economic Research (CAPISE) dat Beltrán Ruiz Chacón, de advocaat die OPDDIC vertegenwoordigd had bij het Landbouwtribunaal in hun poging om de Zapatistas te verjagen uit de gemeenschap van Nance, ook vertegenwoordiger is van de Arbeiders Unie van SRA. Na deze onthulling was de SRA gedwongen toe te geven dat zijn activiteiten illegaal waren. Toch blijft de zaak voorkomen bij het Landbouwtribunaal.

Er is echter nog een mogelijk nog ernstiger factor: de mogelijkheid van een militaire aanval. De Zapatistas hebben herhaaldelijk verklaard dat ze hun gronden tegen alle kosten zullen verdedigen en dat is ook heel goed te begrijpen: het heeft ze veel levens gekost in 1994 en de jaren erna om het in handen te krijgen en te houden. Ze hebben in het hele gebied autonome systemen van onderwijs en gezondheid opgebouwd, nieuwe vormen van democratie ontwikkeld, alcoholisme en drugsgebruik uitgeroeid, netwerken van eerlijke handel ontwikkeld en, boven alles, hun kinderen geleerd om eervol te leven. Ondanks dagelijkse provocaties hebben de Zapatistische gemeentes geweld weten te ontwijken, door met bewonderenswaardige discipline en organisatievermogen te antwoorden. Maar een eerlijke vraag is hoeveel langer ze zich vreedzaam kunnen verzetten tegen het geweld, de bedreigingen en de vernederingen. Alles duidt erop dat OPDDIC methodes heeft die ontwikkeld zijn om geweld te provoceren om een militaire inval te rechtvaardigen. Met Felipe Calderon's hardvochtige retoriek zou niets logischer zijn (en niets zou ook tragischer en rampzaliger kunnen zijn).

Ondertussen is het onze verantwoordelijkheid, als bewuste wereldburgers, om alles wat in onze macht ligt is te doen om deze 'low intensity' oorlog te stoppen en te helpen verdedigen wat onze inheemse broeders en zuster opgebouwd hebben.

Voor meer achtergrond en getuigenissen over deze zaak luister naar www.radiozapatista.org.

 

--------------

Links naar meer websites en artikelen vind je hier: