Alles over de WTO-top, en nog wat meer, in de 63e Zip van 13 december 2005


Inhoud:

A) Lamy: oneerlijke makelaar in handelsbesprekingen
Omslagnotitie van concept ministerstekst WTO verdwenen

Pascal Lamy heeft bewezen een oneerlijke makelaar te zijn voor ontwikkelingslanden. Bij de door hem gepubliceerde onderhandelingstekst voor de WTO-ministers op de top in Hong Kong heeft hij een belangrijke aangehechte notitie verwijderd. Aileen Kwa van Focus on the Global South vertelt waarom dat zo belangrijk is.

B) Christian Aid waarschuwt voor "walk out" bij WTO
Over uitgelekte EU-papieren, en enquete onder Afrikaanse delegaties

Op 10 december drong de campagnegroep Christian Aid er bij de arme landen op aan uit de WTO-onderhandelingen te stappen tenzij de Europese Unie afstapt van zijn aggressieve liberaliseringsbeleid voor handel.

C) Mensenrechten moeten niet worden achtergelaten bij de WTO-deur

Persbericht van Rights & Democracy and Human Rights Caucus bij de Internationale Dag van de Mensenrechten (Hong Kong, 10 december 2005)

D) 11 December: duizenden demonstreerden in Hong Kong tegen WTO
en ander nieuws van WTO-tegenstanders, en een voorstander...

Op 8 december begon de People's Action Week van de Hong Kong People's Alliance on WTO (HKPA). 3000 tot 7000 mensen liepen afgelopen zondag mee in de eerste demonstratie. Op dinsdag 13 en op zondag 18 december wordt er weer gedemonstreerd.

E) Websites met achtergrondinformatie en dagelijkse bulletins:
Overzicht van 3 gespecialiseerde HK-websites (ICTSD, TWN en WDM)

F) EU moet leiding nemen opdat planeet niet wordt verhandeld
NGO-alliantie roept EU dringend op bij uitkomst handelsbesprekingen rekening te houden met mens en milieu

BirdLife International, Friends of the Earth Europe en Greenpeace International roepen de EU dringend op om het voortouw te nemen ten behoeve van een drastische wijziging van het wereldhandelssysteem zodat het voortbestaan van de planeet niet verder wordt aangetast.

G) Bové maakt weer eens wat mee...

De bekende Franse schaapsherder en anti-globalist - ook wel de 'Snor' - is op 12 december na 6 uur detentie vrijgelaten uit een politiecel in Hong Kong

H) Verslag van debat "Requiem voor de Hulp"

Op de website van het project "Voor de Verandering" zijn nu verslag en inleidingen te vinden van het debat dat XminY Solidariteitsfonds op 28 november jl. organiseerde ontwikkelingssamenwerking.

I) Nederland: eerste Lokaalmondiaalvideo over WTO

J) Advertentie White Band Day III

K) Hoofdpunten uit Bridges Hong Kong Daily Update Issue 2 over 1e dag van WTO-top

Redactioneel

Beste lezers,

de Zesde Ministeriële Conferentie van de WTO is vandaag, 13 december, begonnen.

Vanavond waren er nieuwsbeelden op BBC World en CNN te zien van schermutselingen op straat en van een manifestatie in het Conferentiegebouw.
Een grote groep demonstranten trok op naar de haven van Hong Kong. Een aantal van hen dook in het water om zwemmend het Conferentiegebouw te bereiken dat zichtbaar was vanaf dat punt. Ze werden tegengehouden door politie te water. De rest probeerde door de linies van de relpolitie te breken waarbij er schermutselingen uitbraken. De politie gebruikte wapenstok en pepperspray tegen hen.
Anderen, leden van civil society die verzameld waren in het gebouw waar zij hun activiteiten houden, waren doorgdrongen tot in het aanpalende gebouw waar de WTO-vertegenwoordigers luisterden naar de openingsspeech van Pascal Lamy. Door de luid gescandeerde leuzen en het geroep zal dit de de gezamenlijke gedelegeerden niet zijn ontgaan, zo was duidelijk van de tv-uitzendingen.

Deze week zal WTO.ZIP nieuwsbrief - in samenwerking met globalinfo.nl - vaker uitkomen. In deze editie zijn in min of meer chronologische volgorde artikelen opgenomen over de aanloop naar de top. (Een aantal daarvan was al gepubliceerd op http://www.globalinfo.nl).

Dit weekend verscheen de eerste edities uit een serie dagelijkse bulletins die goed de stand van zaken weergeven en die bedoeld zijn om de voortgang in de onderhandelingen te kunnen volgen. Daaronder zijn de bulletins van het International Centre for Trade and Sustainable Development, van het Third World Network en van Focus on the Global South.

Vriendelijke groeten, Rob Bleijerveld


A) Lamy: oneerlijke makelaar in handelsbesprekingen
Omslagnotitie van concept ministerstekst WTO verdwenen
(door Aileen Kwa)
(Update 12 december)

Pascal Lamy heeft bewezen een oneerlijke makelaar te zijn voor ontwikkelingslanden. Tijdens de Algemene Raadszitting van 2 december werd de WTO-lidstaten nog verzekerd dat de omslagnotitie ("cover note") die op 1 december aangehecht was aan de concepttekst voor ministers gehandhaafd zou worden op de versie die naar Hong Kong gestuurd zal worden.

Als apart artikel terug te vinden op globalinfo.nl.

B) Christian Aid waarschuwt voor "walk out" bij WTO
Over uitgelekte EU-papieren, en enquete onder Afrikaanse delegaties
(vertaald en bewerkt door Rob Bleijerveld)

Op 10 december drong de campagnegroep Christian Aid er bij de arme landen op aan uit de WTO-onderhandelingen te stappen tenzij de Europese Unie afstapt van zijn aggressieve liberaliseringsbeleid voor handel.

Volgens uitgelekte documenten die Christian Aid in handen kreeg, is de EU van plan door te gaan met het pushen van ontwikkelingslanden om hun gevoelige diensten(sectoren) als water, gezondheidszorg en het bankwezen te privatiseren. Dit in tegenstelling tot de Europese retoriek dat de handelsbesprekingen in Hong Kong voornamelijk een pro-poor karakter hebben. De EU is er ook niet in geslaagd om op ingrijpende wijze te snijden in de landbouwsubsidies, zodat het onwaarschijnlijk is dat de arme landen iets zullen winnen bij deze cruciale WTO-onderhandelingen.

Volgens de meerderheid van de Afrikaanse landen zal de deal die ontwikkelingslanden in Hong Kong voorgeschoteld krijgen hun economieën eerder schaden dan dat het voordeel oplevert, zo blijkt uit een enquete die Christain Aid uitvoerde onder Afrikaanse gedelegeerden die aan de top in Hong Kong zullen deelnemen. Mocht dat aanbod toch op tafel blijven, dan roept Christain Aid de arme landen dringend op om weg te lopen van de onderhandelingen en geen handtekening te zetten onder een schadelijke overeenkomst.

Enquete onder Afrikaanse gedelegeerden

In de enquete antwoordde tweederde van de ondervraagde Afrikaanse handelsgedelegeerden dat hun economieën zouden lijden indien ze zouden accepteren wat nu aangeboden wordt. Negentig procent van hen wijst de Europese claim af als zou het gaan om een pro-poor ronde van ontwikkelingsbesprekingen.
Meer dan de helft van de respondenten zeiden bereid te zijn om de onderhandelingen een halt toe te roepen als het aanbod hen niet zou aanstaan. Dit is een weerklank van wat er twee jaar geleden tijdens de WTO-top in Cancún gebeurde, toen de besprekingen mislukten nadat gedelegeerden van arme landen wegliepen.

EU is obstakel voor ontwikkeling

Het hoofd 'handelsbeleid' van Christian Aid, Claire Melamed, zei: "Het is duidelijk uit de documenten die we ingezien hebben en uit de enquete onder de Afrikaanse gedelegeerden dat vooral de EU een enorm obstakel is voor vooruitgang. De Unie blijft hardnekkig doorgaan met het vleien van de armste landen opdat die hun diensten markten wagenwijd openzetten, zodat grote Europese bedrijven daar voordeel uit kunnen trekken. Onderwijl weigert de EU om belangrijke stappen voorwaarts te zetten door het snijden in landbouwsubsidies."

De Europese onverzoenlijkheid leidt tot ernstige teleurstelling onder Afrikaanse gedelegeerden die naar Hong Kong gaan. Zo gaf Claire Akamanzi, Rwandese gedelegeerde en voorzitter van de African Group on Services, dat "het zeer onwaarschijnlijk is dat Hong Kong een goede overeenkomst zal opleveren."

Gelekte documenten

In het Christain Aid-rapport "Serving the Rich: How the EU Will Wreck the WTO Talks" onthult de organisatie hoe de EU de aandacht van landbouw naar diensten probeert te verschuiven. Indien diensten verder geliberaliseerd worden zijn de arme landen bang dat ze overgenomen worden door grote transnationale ondernemingen, waardoor de de armste mensen de prijzen voor de dienstverlening niet niet meer kunnen betalen. Als voorbeelden zijn de waterprivatisering in Bolivia en die van de zorgverzekering in Kenia aangehaald .

De EU wil haar verliezen in de landbouw compenseren met winst bij diensten; de een is niet acceptabel zonder de ander. De EU heeft 106 herziene verzoeken gedaan voor dienstenliberalisering bij andere WTO-lidstaten en uit vijf gelekte, vertrouwelijke documenten blijkt dat de EU toegang wil verschaffen voor Europese dienstenleveranciers op de fragiele fianciële markten en die van de openbare voorzieningen in enkele van de armste landen ter wereld.

De gelekte documenten tonen zonder meer aan dat de EU vastbesloten is om op aggressieve wijze daar (en elders) liberalisering af te dwingen van vitale diensten, als bankwezen, verzekeringen, postbezorging, drinkwatervoorziening, milieudiensten en allerlei soorten 'retailing'. De Unie eist ook dat arme landen hun markten openen op gebied van rechtskundige hulp, vrachttransport, architectuur, restaurantbranche en reisbureaus. Dat zijn over het over het algemeen die terreinen waar de overheid traditioneel gezien een centrale rol speelt en op basis daarvan gratis of voor geredeuceerde prijzen diensten aanbiedt aan de armen.

Naschrift redactie:

* Er wordt vanuit gegaan dat de nadruk op de WTO-top zal liggen op het zover mogelijk oprekken en uitbouwen van het dienstenakkoord door WTO-leiding en rijke landen. In "Briefing Paper for HK No 2: Comment on services issue in the HK ministerial draft" van 12 december geeft het Third World Network aan hoe hiervoor in de concepttekst voor de ministers de basis werd gelegd. Een uitgebreide kritiek is hier te lezen.

* De Canadese journaliste-actviste Ellen Gould analyseerde de uitspraak van een WTO geschillencommissie over de zogenaamde US-Antigua/Barbados Gambling Case. In april 2005 werd het oordeel bevestigd dat de bepalingen in de GATS-overeenkomst bepaalde wetten in de VS buiten werking stellen. Volgens Gould bewijst dit dat GATS de mogelijkheden van overheden om te reguleren ernstig beperkt. Als zelfs de VS - met zijn grote rechtskundige capaciteit al het onderspit moet delven, hoie staat het dan met arme lidstaten?
Daarnaast zijn de huidige GATS-onderhandelingen op drijfzand gebouwd: in een latere fase wordt de gehele struktuur van dienstencategorieën herzien, evenals de inhoud van bepalingen over de zogenaamde 'domestic rules'. Hierdoor kan de wettelijke interpretatie van tot dan toe gemaakte afspraken op de helling komen. Zie: "How the GATS undermines the right to regulate - Lessons from the US-Gambling Case," door Ellen Gould, Canadian Centre for Policy Alternatives, Issue Vol 6 Nr 4, 28 november 2005.

Bron: "Christian Aid warns of WTO walk out," door Christian Aid

C) Mensenrechten moeten niet worden achtergelaten bij de WTO-deur

Persbericht van Rights & Democracy and Human Rights Caucus bij de Internationale Dag van de Mensenrechten (Hong Kong, 10 december 2005)

Als apart artikel terug te vinden op globalinfo.

D) 11 December: duizenden demonstreerden in Hong Kong tegen WTO
en ander nieuws van WTO-tegenstanders, en een voorstander...
(door Rob Bleijerveld)

Dit stuk is hier terug te vinden als apart artikel.

E) Websites met achtergrondinformatie en dagelijkse bulletins:
Overzicht van 3 gespecialiseerde HK-websites (ICTSD, TWN en WDM)

* INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD):

De ICTSD levert over het algemeen gedegen en gedetailleerde berichtgeving en analyses vanuit een ontwikkelings- en duurzaamheidsperspectief. Voor de Hong Kong-top is deel van haar website gereserveerd, de ICTSD's Ministerial 2005 Homepage:
Op deze website zijn de volgende categorieën te vinden:

I / Nieuws en gebeurtenissen
Ia/ Laatste Doha Ronde Nieuws
Ib/ Gedetailleerde lijst van gebeurtenissen in Hong Kong

II / Documenten en Bronnen
(met: ICTSD Resources; WTO Member Submissions; Ministerial Related Draft Texts; Civil Society Resources; en Miscellaneous Documents)

III / Externe Links
(met: WTO Hong Kong Ministerial Site; Official Site of Hong Kong Organising Committee; Doha Ministerial Declaration; July Package; Other Doha-related Decisions and Texts)

IV / Hong Kong Trade and Development Symposium
Organisatie: ICTSD en Universiteit van Hong Kong, ism. Institute for Agricultural Trade Policy.
(met: HKTDS Home; Agenda; List of Partners; en Useful Links)

V / Informatie van vorige WTO Minsterials
- Cancún
- Doha
- Seattle
- Genève
- Singapore

VI: Bridges Asia Hong Kong Edition (Between Trade and Sustainable Development)
- Vol 1, nr 1, van 12 december 2005
De makers: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Stockholm Environment Institute (SEI) en Centre for Ecological Economics - Chulalongkorn Universiteit (CEE).
De inhoudsopgave:
- Welkomstwoord van voorzitter Hong Kong-top John C. Tsang
- Agriculture at Hong Kong - What Progress Will Ministers Be Able to Make?
- The G-33 at Hong Kong: Options for Modalities and Treatment of Special Products
- Industrial Market Access Utterly Unresolved
- How Could Weaker WTO Members Benefit from the Doha Development Agenda?
- Barriers to Participation of the Least Developed Countries in the Dispute
Settlement System of the WTO: The Experience of Bangladesh
- Development Package High on Hong Kong Agenda
- Developing Countries Looking for Mode 4 Expansion in Services Talks
- Asian Textile Trade Map Reconfigured in Post-Quota Era
- Beijing Consensus Creates Blueprint for Sustainable Agricultural Development
- Meetings Calendar
- Selected Resources

VII / Dagelijkse Bulletins vanuit Hong Kong
Start: 13 december 2005

VIII / Doha Round Briefing Series, update van november 2005

De Doha Round Briefing Series is bedoeld als gids voor de Doha onderhandelingen. In dertien "executive summaries" biedt het ICTSD een voortgangsrapportage aan voor elke van de afzonderlijke onderhandelingsgroepen. Ze zijn geschreven voor de niet-expert met een sterke interesse voor handelspolitiek en -onderhandelingen.

0. Overzicht/Introductie
1. Implementation-related Issues and Concerns
2. Agriculture
3. Trade in Services
4. Market Access for Non-Agricultural Products
5. Intellectual Property Rights
6. Trade Facilitation
7. Negotiations on WTO Rules
8. Dispute Settlement Review
9. Trade and Environment
10. Trade, Debt and Finance
11. Trade and Transfer of Technology
12. Technical Assistance and Capacity-building
13. Special and Differential Treatment

- - - - - - -

* THIRD WORLD NETWORK (TWN)

De website van TWN is vernieuwd en er zijn nu ook zijn vele achtergrondartikelen, analyses, commentaren en (dagelijkse) verslagen te vinden over de top in Hong Kong. De bijdrages zijn over het algemeen gedetailleerd en zeer kritisch vanuit een ontwikkelingsperspectief.

I / Laatste nieuws en rapporten over de WTO
(klik op knop bovenaan hoofdkolom links op de homepagina)
De aanwezige documenten zijn gerangschikt naar onderwerp (algemeen; landbouw; NAMA; diensten; TRIPs; etc) en naar soort (laatste nieuwsrapporten; analyses; NGO-verklaringen; regerings-verklaringen). Hieronder zijn de Draft Ministerial Text voor Hong Kong en de verslagen van de laatste vergaderingen van de TNC en Algemene Raad waarin deze concepttekst besproken is.

II / TWN Papers en rapporten
(klik op knop bovenaan bovenste kolom links op de homepagina)
Hier zijn vele recente papers te vinden. Van enkele daarvan zijn de titels en links opgenomen in het centrale gedeelte van de home pagina.
Voorbeelden:
-- "Reforming the IMF: Back to the Drawing Board (by Yilmaz Akyuz)"
-- "A Development Assessment of the current WTO negotiations (Martin Khor)"
-- "TWN analysis of the WTO's draft Ministerial text for Hongkong"
-- "NAMA talks threaten development: Joint NGO paper"
-- "WTO NAMA talks: how Swiss formula affects tariffs using different coefficients (5 to 200)"
-- "Bilateral/Regional FTAs: an outline of elements, nature and development implications"
-- "The WTO negotiations on NAMA: a development perspective"
-- "Intellectual property, competition and development"

III / TWN Briefings voor Hong Kong
(klik bovenaan rechterkolom)
Dagelijkse updates van de ontwikkelingen in HK
Briefing Paper No.1: Some critical issues in the Hong Kong Ministerial (11 december 2005)
Briefing Paper No.2: Comment on services issue in the HK ministerial draft (12 december 2005)

IV / Andere info:
Via de homepagina is een vooruitzicht op de Hong Kong-top te vinden. In de rechterkolom zijn links naar TWN-rapporten over de WTO-toppen in Cancún en Doha. In de linkerkolom, onder "TWN Info Service on WTO" en "Trade Issues" zijn diverse achtergriondartikelen te vinden.

* WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT (WDM):

Op de website van deze campagneorganisatie staan goed leesbare en kritische artikelen, aktieoproepen, analyses vanuit ontwikkelingsperspectief.


I / Weblogs (met foto's)
Op het middendeel zijn links te vinden naar dagelijkse weblogs. Zoals een levendig verslag door de campagneleider van WDM, Tamsyn East van de demonstratie van 11 december.
In haar weblog geeft europarlementariër van de Britse Groenen, Caroline Lucas, aan waarom de arme staten kwaad zijn, en dat 'diensten' in Hong Kong het meest controversiële thema zal zijn (de rijke staten zullen proberen de daarmee de schade van de afwijzing van 'Investeringen' goed te maken).

II / Links naar diverse artikelen.
Zoals: "What's up for grabs in Hong Kong?" een WDM-briefing over de Hong Kong-top.

III / Oproepen om in aktie te komen.
Bijvoorbeeld door het ondertekenen van een email aan Peter Mandelson omdat het EU-handelsbeleid alleen de grote ondernemingen bevoordeelt: zie hier.

IV / Achtergrondinformatie over handel, ontwikkleing en schuldenproblematiek
(kies een knop in de linkerkolom)

V / Achtergrondinformatie over voorgaande WTO-toppen.
* World Takeover OrganisationThe WTO in Cancun
* WDM in Doha


F) EU moet leiding nemen opdat planeet niet wordt verhandeld
NGO-alliantie roept EU dringend op bij uitkomst handelsbesprekingen rekening te houden met mens en milieu

Terwijl ministers uit de hele wereld zich opmaken om deze week samen te komen voor de Ministeriële Conferentie van de Wereld Handels Organisatie in Hong Kong, roepen BirdLife International, Friends of the Earth Europe en Greenpeace International de EU dringend op om het voortouw te nemen ten behoeve van een drastische wijziging van het wereldhandelssysteem zodat het voortbestaan van de planeet wordt verzekerd, en niet verder aangetast.

Als apart artikel terug te vinden op globalinfo.

G) Bové maakt weer eens wat mee...

De bekende Franse schaapsherder en anti-globalist - ook wel de 'Snor' - is op 12 december na 6 uur detentie vrijgelaten uit een politiecel in Hong Kong op voorspraak van de Franse minister voor Handel.

Als apart bericht terug te vinden op globalinfo.nl.

H) Verslag van debat "Requiem voor de Hulp"

Op de website van het project "Voor de Verandering" zijn nu verslag en inleidingen te vinden van het debat dat XminY Solidariteitsfonds op 28 november jl. organiseerde n.a.v. het onlangs verschenen boekje: "Requiem voor de Hulp; De ondergang van een bedrijfstak" van Theo Ruyter.

Zie verder hier.

I) Nederland: eerste Lokaalmondiaalvideo over WTO

Nog niet gezien, maar vast wel interessant: de eerste videobrief van LokaalMondiaal over de gebeurtenissen rond de WTO-top in Hong Kong (13? december).

J) Advertentie White Band Day III

De volgende advertentie van de Global White Band.org verscheen vandaag in de Financial Times in Hong Kong, ter gelegenheid van de de opening van de WTO-top. Door het Platform Maak Het Waar en de Coalitie voor Eerlijke Handel is de advertentie ook in een drietal Nederlandse kranten geplaatst.

"Message for the World Trade Organisation
(For more information and to take action go to www.whiteband.org)

In Hong Kong there is a chance to make decisions that will lift billions of people out of poverty. Trade can be part of the solution to poverty but at the moment its part of the problem.
More than 31 million people around the world have joined the Global Call to Action Against Poverty this year and they will not give up until poverty is ended. Hong Kong is a chance that must not be missed. The whole world will be watching.

I thank you.
N R Mandela
(met foto en wit bandje aan zijn arm)

One of the 31 million people who have
taken action in support of the Global
Call to Action Against Poverty this year"

K) Hoofdpunten uit Bridges Hong Kong Daily Update Issue 2 over 1e dag van WTO-top

Tijdens persconferenties hielden de ministers op deze eerste dag vast aan de eigen onderhandelingsposities en legden ze de schuld van de impasse waarin de onderhandelingen verkeren bij andere delegaties. Zo onderschreef de VS een Wereldbankstudie waarin de VS er veel gunstiger uitkomt dan de EU als het gaat om de quota- en invoerrechtenvrije marktoegang voor de armste staten (LDCs).

Ondertussen bediscussieerden de assistenten ('facilitators') voor NAMA en Ontwikkeling de te hanteren werkstruktuur, en belegden WTO-staf en WTO-lidstaten de eerste bilaterale en multilaterale vergaderingen over landbouw, NAMA en een 'pakket' van 5 voorstellen voor Speciale en Gedifferentieerde Behandeling van LDC's. Volgens Lamy zijn deze 3 velden nauw verweven met elkaar en is juist daar vooruitgang nodig.

Op landbouwgebied onderstreepte de G20 haar eenheid en haar rol in de onderhandelingen. Ze benadrukte de rol van Special Products en Special Safeguard Mechanism en drong aan op afschaffing van landbouwsubsidies. Volgens de EU is het focussen op landbouw echter contra-productief voor een ambitieuze uitkomst van de Doha Ronde, en de VS benadrukte dat het in Hong Kong niet ging om de rijken tegen armen....

Waarschijnlijk omdat ze al enige tijd voor voldongen feiten gesteld zijn, waren er geen luide protesten van lidstaten tegen de exclusieve bijeenkomsten als basis waarop de onderhandelingen plaatsvinden. En het destijds veel gewraakte Greenroom-proces en de vele 'biliateraaltjes' vinden inderdaad gewoon doorgang onder leiding van Lamy. Woensdag zijn er pas de eerste plenaire sessies waar ministers uit 32 lidstaten (onder meer uit: de VS, de EU, Japan, China, Brazilië, India, Zwitserland, Canada, Nieuw Zeeland en Zambia) zullen spreken. Na een algemeen gedeelte zal het dan gaan over katoen en bananen.

Aid-for-Trade

Het politiek gegoochel van lidstaten met betrekking tot de onderhandelingen als geheel heeft zich uitgebreid naar de discussies over een ontwikkelingspakket voor de LDCs. Japan en de EU buitelen over elkaar heen als het gaat om het verhogen van toegezegde bedragen voor 'Aid-for-Trade', zonder aan te geven hoe het precies besteed moet worden. De VS belooft na te denken over meer geld maar waarschuwt dat een 'Aid-for-Trade'-akkoord verloren gaat indien de Doha Ronde mislukt. De Rwandese minister van financiën zei dat het bij de hulp moet gaan om schenkingen en dat de ontvangers niet gedwongen moeten worden bepaalde standpunten in de onderhandelingen in te nemen. De ministers gaven aan dat aid-for-trade een noodzakelijke aanvulling is op, en geen vervanging van handelsliberalisering.
Enkele ontwikkelingsorganisaties beschuldigden de toekomstige donors er echter van met de aangeboden hulpgelden ('cynical bribes') de aandacht af te leiden van het feit dat hun voorstellen voor handelsliberalisering de armoede niet zullen oplossen, juist zullen vergroten.

NAMA

Negen ontwikkelingsstaten - India, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Egypte, Indonesië, Namibië, de Filippijnen en Venezuela - stuurden een gezamelijke brief aan de voorzitter van de NAMA-onderhandelingen waarin ze stelden dat van hen te grote offers gevraagd wordt op NAMA-gebied en dat "van ontwikkelingsstaten niet verwacht kan worden dat ze betalen voor de broodnodige landbouwhervormingen bij de ontwikkelde staten." Met name de EU en de VS zouden daarentegen bereid moeten zijn om hun hoge tarieven, tariefpieken en tariefescalatie te verwijderen op producten die van belang zijn voor ontwikkelingsstaten.

Voedselhulp

Volgens Lamy kunnen afspraken over voedselhulp een sleutelrol spelen met betrekking tot de eliminatie van "alle vormen van exportsubsidies". De ontwrichtende werking van voedselhulp wordt door vele lidstaten onderschreven maar stuitte steeds - en ook nu weer - op onwil van de kant van de grootste leverancier, de VS.

Colofon
Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Dit bulletin is gemaakt door: Rob Bleijerveld
Stuur mededelingen, copy of reacties naar:
Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op http://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl en op http://www.stelling.nl/trouble. Voor een gratis email-abonnement, mail naar,

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Rob Bleijerveld/WTO-zip.)