Ga naar de inhoud

WTO-Zip nr. 62, 9 december 2005

WTO.ZIP NUMMER 62
9 december 2005

27 min leestijd
Placeholder image

Inhoud:

A) WTO Algemene Raad zet GATS-tekst tussen haakjes.
Oef! De laatste ontwikkelingen in de aanloop naar de komende WTO-top

De Algemene Raad keurde afgelopen vrijdag 2 december de ontwerptekst goed die naar Hong Kong zal worden gestuurd om daar als basis te dienen voor de besprekingen. De omkering van het GATS-akkoord die voorgesteld werd in een bijlage is tussen haakjes geplaatst.

B) NGO’s wijzen slecht amendementsvoorstel voor TRIPs-medicijnen af
Ondertekenen protestverklaring kan nog

Op 6 december amendeerde de TRIPs Raad het TRIPs Akkoord om de export van zogenaamde generische medicijnen naar staten zonder of met onvoldoende farmaceutische capaciteit mogelijk te maken. Deze wijziging treed echter pas inwerking na ratificatie door tweederde van de WTO-lidstaten en vervangt dan de tijdelijke regeling die sinds 2003 van kracht is. Aan de vooravond van het debat stuurden 31 internationaal opererende maatschappelijke groepen een protestverklaring aan de WTO-delegaties. Er kan nog worden ingetekend!

C) De Doha Misleidings Ronde – Een recept voor werkloosheid
Na 10 jaar WTO is de werkloosheid wereldwijd gestegen

Op 2 december bekritiseerden 128 maatschappelijke organisaties, vakbonden en sociale bewegingen de gevolgen van de WTO-akkoorden en -onderhandelingen voor de werkgelegenheid. Hier de vertaalde persverklaring.

D) Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005
Aziatische activisten mobiliseren tegen de WTO-top

Op dit moment toert de Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005 door stedelijke en rurale gebieden in Azië. Activisten spreken met de getroffenen van liberalisering en privatisering over de gevolgen van de WTO-onderhandelingen en mobiliseren tegen de WTO-top in Hong Kong.

E) Recensie documentaire “We Feed The World”
(Regie/script/camera: Erwin Wagenhofer; vertoond op het IDFA)

F) Diverse WTO-activiteiten NL, B, Hong Kong
* Wereldhandel, wat staat er op het spel? — Dagelijkse filmbulletins vanuit Hongkong
* Dagelijkse informatie uit Hong Kong — NGO’s over WTO-top, tegentop en protesten
(Alles is in het Engels, tenzij anders aangegegeven)
* “Stop the WTO” – Online demonstratie — Foto’s gezocht voor op groot Hong-Kong-spandoek
* Parlement wijst WTO-motie SP af
* Politiek café: “Is de Wereldbank nog een speler?” — Hoe kunnen we haar fondswerving frustreren?
Vrijdag 9 december, Amsterdam
* WTO-actiedag
Zaterdag 10 December, Brussel
* Debat: “het WTO Debat”
Zaterdag 10 december, Amsterdam
* Muziek en Festival: “Eerlijk Dancefeest”
Zaterdag 10 december, Utrecht
* Debat: “Landbouwdebat met minister Veerman en Jo Ritzen
Maandag 12 december, Rotterdam
* Debat: “WTO, Zegen of vloek?” (Van wie is Bolivia?)
Maandag 12 december, Utrecht
* Debat: “6 Jaar na Seattle; WTO afschaffen of reformeren?”
Woensdag 14 december, Amsterdam
* Festival: Baobab Urban Youth Conference
Zaterdag 17 december, Amsterdam
* Globaliseringscafee XminY
Donderdag 22 december, Amsterdam
* Cursus: “Inleiding Solidaire Economie 2006”
Aanmelden kan nog vóór 8 januari 2006

A) WTO Algemene Raad zet GATS-tekst tussen haakjes.
Oef! De laatste ontwikkelingen in de aanloop naar de komende WTO-top
(door 11.11.11 [*])

De Algemene Raad keurde afgelopen vrijdag 2 december de ontwerptekst goed die naar Hong Kong zal worden gestuurd om daar als basis te dienen voor de besprekingen. De omkering van het GATS-akkoord die voorgesteld werd in een bijlage is tussen haakjes geplaatst.

Dit stuk staat als apart artikel op de website.

B) NGO’s wijzen slecht amendementsvoorstel voor TRIPs-medicijnen af
Ondertekenen protestverklaring kan nog
(door Rob Bleijerveld)

Op 6 december besloot de TRIPs Raad het TRIPs Akkoord te wijzigen om de export van zogenaamde generische medicijnen naar staten zonder of met onvoldoende farmaceutische capaciteit mogelijk te maken. Deze wijziging treed echter pas inwerking na ratificatie door tweederde van de WTO-lidstaten en vervangt dan de tijdelijke regeling die sinds 2003 van kracht is. Voor een uitgebreide analyse verwijs ik naar de Bridges Weekly Trade News Digest van 7 december [1].
Aan de vooravond van het debat stuurden 31 internationaal opererende maatschappelijke groepen een verklaring aan de WTO-delegaties waarin ze hun kritiek op het amendementsvoorstel weergeven [2]. Andere organisaties kunnen nu nog aansluiten bij die verklaring door ondertekening ervan. Stuur daarvoor een mail naar: Thiru Balasubramanian, vertegenwoordiger in Genève van Consumer Project on Technology (thiru AT cptech.org).
Hierbij een vertaling.

“WTO-lidstaten zouden slechte deal over medicijnen moeten afwijzen”
Gezamenlijke verklaring van NGOs over TRIPs en Volksgezondheid

De Algemene Raad buigt zich op dit moment over amendementsvoorstellen van het TRIPs-akkoord gericht op het toestaan van export van onder dwanglicentie geproduceerde, generische medicijnen naar staten zonder of met onvoldoende productiecapaciteit.

Volgens gezondheidsactivisten, en met name AIDS-activisten, zal de voorgestelde regeling in de praktijk echter niet werken. Daarom kunnen arme staten dit voorstel voor permanente wijziging van het TRIPs-akkoord beter afwijzen.

In 2001 tekende de WTO de ‘Doha Declaration on TRIPs and Public Health’ (kortweg: de Doha Verklaring) die het recht van lidstaten erkent om de toegang tot medicijnen boven het intellectueel eigendomsrecht te stellen. Verzuimd werd echter om in die verklaring te verduidelijken hoe lidstaten met onvoldoende of zonder productiecapaciteit gebruik kunnen maken van dit recht. De meeste arme staten zijn onvoldoende toegerust voor efficiënte binnenlandse medicijnproductie. Lidstaten die die capaciteit wel hebben kunnen alleen produceren voor prijzen die arme staten kunnen betalen indien ze een grote, wereldwijde afzetmarkt hebben. Maar het TRIPs-akkoord legt zware beperkingen op aan de export van generische medicijnen die vervaardigd zijn onder dwanglicentie [3].

Op 30 augustus 2003 kwamen de WTO-lidstaten eindelijk tot overeenstemming over een (tijdelijke) regeling met veel procedures die handel in dwanglicentie-medicijnen toe staat. De bijbehorende procedures werden door zowel deskundigen uit de generische industrie als door activisten bekritiseerd wegens te zware eisen en praktische onuitvoerbaarheid. Desondanks zetten de VS en de EU de ontwikkelingsstaten nu weer onder druk om akkoord te gaan met het opnemen van deze onwerkbare 30 augustus-regeling in een defintief amendement op het TRIPs Akkoord. Terwijl er in de twee jaar dat de regeling in werking was nooit gebruik van is gemaakt en de uitvoerbaarheid niet is getest.

Als reactie op de beslissing van augustus 2003 legde de Africa Group destijds een formeel voorstel op tafel waarin veel procedurele eisen geschrapt waren. Dit verkreeg veel steun van maatschappelijke groepen en van ontwikkelingsstaten omdat het een goed uitgangspunt biedt om na te denken over alternatieven. Met dit voorstel komt ook de ‘Gaborone Declaration’ overeen waarin de Afrikaanse Gezondheids Ministers “de gezamenlijke handelsministers oproepen om alle beperkingen – inclusief procedurele eisen ten aanzien van import en export van generische medicijnen – te verwijderen uit het TRIPs Akkoord.”

Ondanks de grote steun voor dit Afrikaanse voorstel speelde het in de recente onderhandelingen bij de WTO nauwelijks een rol. De ontwikkelingstaten worden op dit moment onder druk gezet om snel akkoord te gaan met een wijziging op basis van de 30 augustus-regeling en de interpretatie door de toenmalige Voorzitter van de TRIPs Raad. Dit om de lidstaten na vier jaar van onderhandelingen toch nog te laten oogsten in Hong Kong.

Daarbij leidt de discussie in de TRIPs Raad en de Algemene Raad over de al dan niet legale status van de ‘Chairman’s Statement’ af van een meer diepgaand onderzoek om te komen tot een regeling die werkelijk toegang geeft tot medicijnen. Het leven van miljoenen mensen hangt daar ten slotte van af.

Daarom moet de huidige 30 augustus-regeling in de praktijk getest worden voor omzetting in een definitieve wijziging van het TRIPS Akkoord. Mocht de regeling niet effectief blijken voor het vastgestelde doel van “enhanced access to affordable medicines for countries with insufficient or no domestic manufacturing capacity”, dan zouden de WTO lidstaten naar de tekentafel terug moeten keren om een effectiever mechanisme te bedenken.

De 30 augustus regeling is een ‘waiver’ die volgens paragraaf 11 pas eindigt “op de datum waarop een amendement van het TRIPs Akkoord die haar voorzieningen vervangt, ingaat voor die lidstaat”. Tot die tijd kan de huidige ‘waiver’ dus door de lidstaten gebruikt worden.

Deze kwestie is voor lidstaten te belangrijk om een snelle overeenstemming over het amendement te accepteren alleen opdat geclaimd kan worden dat het WTO-systeem funktioneert en iets voor ontwikkeling kan opleveren. De ontwikkelde staten, met name de VS en de EU, proberen wanhopig de aandacht af te leiden van hun onwil om landbouwconcessies te doen, en van hun anti-ontwikkelingsvoorstellen voor NAMA en Diensten. Als dit betekent dat vele mensen dood zullen gaan aan behandelbare ziekten, dan zouden de ontwikkelingsstaten dit niet moeten accepteren.

Ondertekenaars per 4 december 2005:
Oxfam International, Christian Aid, Consumer Project of Technology, Ecumenical Advocacy Alliance, Health Action International-Asia Pacific, Health-GAP, Act Up Paris, Essential Action, Réseau pour l’Accès aux Médicaments Essentiels, Institute for Agricultural Trade Policy, Essential Inventions, Third World Network, Equinet, Health Action International Africa, Asia Project
Global Exchange, World Young Women’s Christian Association, Egyptian Initiative for Personal Rights-Health and Human Rights Program, Medical Aid for the Third World, Positive Malaysian Treament Access & Advocacy Group, GESTOS-Soropositivity Communication and Gender, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Africa Action, Progressive Intellectual Property Law Association, Centre National de Coopération au Développement, Gays and Lesbians of Zimbabwe, Global Network of People Living with HIV/AIDS, Pharmaciens Sans Frontières Comité International, Focus on the Global South, Action Aid, en Medecins sans Frontieres Access to Essential Medicines Campaign.

Noten:
[1] Voor uitgebreide analyse (en voorgeschiedenis), zie: “Members strike deal on TRIPs and public health; Civil Society unimpressed,” door ICTSD, Bridges Weekly Trade News Digest vol 9, nr 42 van 7 december 2005 (http://www.ictsd.org/weekly/05-12-07/story1.htm).
Een kritiek vanuit de medische hoek: “Amendment to WTO TRIPS Agreement makes access to affordable medicines even more bleak – MSF expresses concern that patients the world-over will have to pay the price”, Médecins Sans San Frontières, persbericht 6 december 2005 (http://www.accessmed-msf.org/prod/publications.asp?scntid=71220051425522&contenttype=PARA&).
[2] link
[3] Generische medicijnen zijn over het algemeen veel goedkoper dan medicijnen geleverd door transnationale farmaceutische bedrijven. De beperkingen kunnen dan ook gezien worden als bescherming van die bedrijven.

C) Doha Misleidings Ronde – Een recept voor werkloosheid
Na 10 jaar WTO is de werkloosheid wereldwijd gestegen

In de hiervolgende persverklaring [*] bekritiseren 128 maatschappelijke organisaties, vakbonden en sociale bewegingen de gevolgen van de WTO-akkoorden en -onderhandelingen voor de werkgelegenheid.

“Steeds meer mensen doen smerig, gevaarlijk en vernederend werk in de formele economie en veel daarvan is precair werk. Nog veel meer mensen zijn gedwongen hun brood te verdienen in de informele, onbeschermde en ongereguleerde economie. In toenemende mate verliezen werkers hun baan bij transnationale ondernemingen om vervolgens onder precaire voorwaarden hetzelfde te blijven produceren voor de toeleveringsbedrijven van deze TNC’s.”

Dit stellen ruim honderd sociale bewegingen, vakbonden en NGO’s in een verklaring over de gevolgen van de WTO-onderhandelingen voor de werkgelegenheid. Bij de ondertekening van het oprichtingsverdrag van de WTO verplichtten de handelsministers zich tot het verhogen van de levensstandaard, het garanderen van werkgelegenheid en tot een aanzienlijke voortdurende stijging van reële inkomens. De werkelijkheid is anders en volgens de civil society geven steeds meer staten hun hoop op dat de werkgelegenheid, een middel tot ontwikkeling en empowerment, zal toenemen.

Woordvoerder Peter Rossman van de International Union of Foodworkers merkt op, dat “ontwikkelingslanden wordt aanbevolen om te ‘diversificeren’ naar bloemen en ‘niche’-producten als oplossing voor de ineenstorting van de prijzen voor landbouwgrondstoffen. In alle rurale gebieden is sprake van toegenomen werkloosheid, meer honger en minder voedselzekerheid. Degenen die de wereld helpen voeden, zijn steeds minder in staat zichzelf te voeden.”

Henry Saragih, internationaal coördinator van La Via Campesina, geeft aan, dat “de toegenomen handelsliberalisering in de landbouw desastreus uitpakte voor landbouwsectoren die drijven op pachters. De enige winnaars zijn de wereldwijd opererende voedseltransnationals. Zij zorgen voor overproductie en voor de export van voedselgewassen door een handvol productiestaten, waardoor de prijzen dalen en miljoenen banen verloren gaan. Dit leidt tot grootschalige migratie van landarbeiders, pachters en kleine boeren naar de overvolle steden en een arm en rechtenloos leven.”

Over de onderhandelingen over niet-agrarische markttoegang (NAMA) zegt civil society dat de situatie in ontwikkelingsstaten dreigt te verslechteren voor industriële, visserij- en bosbouwproducten. De staten worden gedwongen om hun tarieven voor deze goederen aanzienlijk te verminderen hetgeen de prijzen doet dalen en vaak ten koste zal gaan van de huidige en toekomstige werkgelegenheid. “Visserij en bosbouw zijn een bron van bestaan en leveren essentiële voeding en medicijnen aan miljoenen over de hele wereld,” aldus Jacques-chai Chomthongdi van Focus on the Global South. ” Negentig procent van de vissers – ongeveer 40 miljoen mensen – bedrijven kleinschalige en handmatige visserij, maar zijn over het algemeen arm. 13 Miljoen anderen zijn werkzaam in de formele bosbouwsector, terwijl ruim 1,6 miljard mensen in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de bossen. De WTO-voorstellen om de tarieven in beide sectoren geheel af te schaffen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor hen.”

Carla Coletti van de International Metalworkers Federation duidt aan dat “een vloedgolf aan goedkope importen in staten met zwakke industriële sectoren kan leiden tot het van de kaart vegen van die industrieën, met meer werkloosheid als gevolg.” In staten waar zulke industrieën nog moeten worden opgezet, zullen dergelijke importen de groei van de soort duurzame werkgelegenheid voorkomen die vaak mogelijkheden biedt tot ontwikkeling. De huidige handelsbesprekingen zullen niet leiden tot geschikte werkgelegenheid of tot ontwikkeling, maar tot massale werkloosheid en zijn een belemmering om in het levensonderhoud te voorzien.”

Zijn diensten, de snelst groeiende werkgelegenheidssector, het magische recept voor de creatie van werkgelegenheid? De dienstenonderhandelingen (GATS) gaan ervan uit dat regeringen dienstensectoren aanbieden voor de onherroepelijk privatisering, uitbesteding of andere vormen van liberalisering. “Geen van deze maatregelen leidde ooit tot gunstiger werkgelegenheidscijfers: het levert banenverlies op danwel de omzetting naar onzeker, laaggekwalificeerd en slechtbetaald werk,” aldus Mike Waghorne van Public Services International. “Veel multinationale ondernemingen zitten niet vast aan een bepaalde plek en staan erom bekend weg te gaan zodra de winsten minder snel groeien of opdrogen, daarbij de dienstenwerkers achterlatend die vervolgens moeten concurreren om banen bij hamburgerzaken of call-centres.”

De civil society-groepen concluderen dat het huidige “handel -> groei -> ontwikkelings”-paradigma gefaald heeft, zoals zelfs langzamerhand door Wereldbank, IMF en OESO wordt erkend. Florence Proton van ATTAC Zwitserland somde de gevoelens van de ondertekenaars op: “Meer handel leidt soms tot meer groei, maar we moeten ons altijd afvragen: welke soort van groei, en groei voor wie? Vandaag de dag gaat het om baanloze groei. Statistieken over handelsaandeel en binnenlands product zijn waardeloze indicatoren voor de werkelijke nationale welvaart, het welzijn van een inwoners van een staat. Dat wat uiteindelijk telt, is of boeren en arbeiders uitzicht hebben op behoorlijke inkomens, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en levensonderhoud.”

Welke deal er ook in elkaar geflanst wordt in Hong Kong, de fundamenten van de WTO zijn een recept voor banenvernietiging. Voor arbeiders, landpachters en kleine boeren ligt daar niets positief op tafel, en een ‘Ontwikkelings Ronde’-deal om de onderhandelingen weer “op gang te brengen” leest als meer werkloosheid en sociale ontheemding. Daarom roepen de ondertekenende maatschappelijke organisaties, vakbonden en sociale bewegingen de WTO-lidstaten op tot:

* het instellen van een moratorium op de huidige onderhandelingen; en

* het uitvoeren van een alomvattende openbare evaluatie van de gevolgen van de bestaande handels- en investeringsakkoorden voor werkgelegenheid, sociale voorzieningen, milieu en cultuur.

Noot:
[*] De persverklaring, bijbehorende verklaring (2 december 2005) en de lijst van de 128 ondertekenaars zijn te vinden op: http://www.world-psi.org/wtoandjobs
Vertaling/bewerking: Rob Bleijerveld.

D) Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005
Aziatische activisten mobiliseren tegen de WTO-top
(door Rob Bleijerveld)

Op dit moment toert de Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005 door stedelijke en rurale gebieden in Azië. Activisten spreken met de getroffenen van liberalisering en privatisering over de gevolgen van de WTO-onderhandelingen en mobiliseren tegen de WTO-top in Hong Kong.

Tussen de eerste en de tiende december vinden er in verscheidene Aziatische hoofdsteden grootschalige protestmanifestaties tegen de WTO en de top in Hong Kong [1] plaats. Daarmee wordt de “Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005” afgesloten die in oktober 2005 van start ging in Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Japan, Nepal, Pakistan, de Filippijnen, Sri Lanka, Thailand en Vietnam [2]. Tot nu toe bereikte de karavaan al honderdduizenden mensen.

In het kader van deze collectieve protestcampagne reizen activisten van vele maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen rond om de lokale strijd voor sociaal-economische en andere mensenrechten te verbinden met de internationale strijd tegen handelsliberalisering. De afzonderlijke activistengroepen trekken per vrachtwagen, bus, of zelfs te paard en wagen langs een groot aantal dorpen en steden om daar deel te nemen aan diverse consultaties, informatiebijeenkomsten en uiteenlopende protestactiviteiten.

De activisten en bewoners bespreken de problemen waarmee vrouwen, inheemsen, uitgestotenen, kleine boeren, vissers en arbeiders kampen, maar ook de schadelijke gevolgen van de globale handelsliberalisering die hun situatie vererger(d)en. Naast kwesties als demokratie, armoede, landhervoming, beheer van natuurlijke hulpbronnen, voedselsouvereiniteit [3], de gevolgen van privatisering, de belangen van transnationale bedrijven en het beleid van IMF/Wereldbank komen de gevolgen van het WTO-beleid aan de orde. Aansluitend zijn er diverse, gezamenlijke protestactiviteiten waarin wordt opgeroepen deel te nemen aan de slotmanifestaties in de hoofdsteden en aan de protestakties in Hong Kong [4].

Aziatische en internationale solidariteit

Behalve door de gelijktijdigheid van de verschillende nationale karavanen komt de onderlinge Aziatische solidariteit ook tot uitdrukking door de actieve deelname van ‘buitenlandse’ vertegenwoordigers in de rondreizende groepen. Zij vertellen over de ervaringen in eigen staat en benadrukken dat de hoofdthema’s van de nationale protestactiviteiten ook een rol spelen in alle buurlanden. Zo zijn de in Vietnam aangekaarte problemen van migrantarbeiders, vrouwen, boeren en HIV/AIDS-patiënten ook daarbuiten actueel, en zijn het demokratische tekort en de situatie van industriearbeiders, boeren, prostituee’s en bewoners van sloppenwijken in Bangladesh, Cambodja, India, Nepal, Pakistan, de Filippijnen, Sri Lanka en Thailand even nijpend.

Op globale schaal wordt eveneens een verband gelegd door de passende activiteiten tijdens de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (25 november), Wereld AIDS Dag [5] (1 december), de Internationale Dag voor Afschaffing van Slavernij (2 december), de Internationale Dag voor Gehandicapten (3 december) en World Dignity Day (5 december). De afsluiting van de Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005 op 10 december valt bovendien samen met de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Meer informatie: http://www.peoplescaravan.com of email: caravan05 AT gmail.com

Bronnen:
– “Peoples Caravan for Justice and Sovereignty 2005 – Inter-Country protest participation starts at Asia level,” door Peoples Caravan, 10 november 2005 (http://peacejournalism.com/ReadArticle.asp?ArticleID=6637).
– “Anti-WTO Peoples’ Caravan towards its Culmination in Asia,” door Peoples Caravan, 2 december 2005 (http://peacejournalism.com/ReadArticle.asp?ArticleID=7264).

Noten:
[1] De gemeenschappelijke inzet is de ontsporing van de WTO-top en de versterking van de belangen van de armen.
[2] Ook in Kenia ging een karavaan van start, georganiseerd door de Kenya Human Rights Commission. Zie: “Raise tax on farm imports, State told,” door Jibril Adan, 28 november 2005 (http://www.nationmedia.com/dailynation/login.asp).
[3] Ruim 1200 boerenactivisten uit India, Bangladesh, de Filippijnen, Europa, Indonesië en Nepal namen tijdens een tweedaagse conferentie in Katmandu (Nepal) een verklaring aan waarin ze eisen dat het landbouwakkoord uit de WTO gehaald wordt. ‘Voedselsouvereiniteit’ moet volgens hen centraal staan bij de afsluiting en toepassing van internationale verdragen over land- en landbouwhervorming, en landhervomingsprogramma’s moeten uitgaan van de belangen van degenen die het land bewerken. Tijdens de Hong Kong-top zullen ze verschillende protestactiviteiten ontplooien, zo beloofden ze. Zie: “Remove WTO from agriculture: peasant leaders,” Nepalnews, van 4 december 2005 (http://www.nepalnews.com/archive/2005/dec/dec04/news07.php).
[4] De Peoples’ Caravan for Justice and Sovereignty 2005 organiseert in Hong Kong een aantal activiteiten tegen de WTO-top, zoals demonstraties, persconferenties, conferenties, getuigenissen en de Open Bus Karavaantour.
[5] Voor een uitgebreide analyse over samenhang tussen armoede en verspreiding van de HIV-epidemie, zie: “The Vicious Cycle of AIDS, Poverty, and Neoliberalism,” door Bernardo Useche en Amalia Cabezas, 3 december 2005 (http://globalpolitician.com/articledes.asp?ID=1445&cid=8&sid=59).

D) Recensie IDFA-documentaire “We Feed The World”
(door Guus Geurts)

Recensie documentaire “We Feed The World” – Regie, script en camera: Erwin Wagenhofer (gezien IDFA 29 november 2005) [1][2]

Zie hier als apart artikel

F) Diverse WTO-activiteiten NL, B, Hong Kong

Wereldhandel, wat staat er op het spel?
Dagelijkse filmbulletins vanuit Hongkong

Tijdens de WTO-top in Hongkong zullen er via ondermeer OneWorld en NOVUM dagelijks korte nieuwsitems geproduceerd worden, waarin de belangrijkste ontwikkelingen rondom de top worden geschetst.

De filmpjes zijn vanaf 13 december te zien op:
http://www.lokaalmondiaal.net
De trailer is te vinden op:
http://www.lokaalmondiaal.net/video/wto/wtotrailer.wmv

******************************

Dagelijkse informatie uit Hong Kong
NGO’s over WTO-top, tegentop en protesten
(Alles is in het Engels, tenzij anders aangegegeven)

* Friends of the Earth Europe – FoEE
– Hong Kong special
http://www.foeeurope.org/trade/HongKong/index.htm
– Radio Mundo Real
link
– Friends of the Earth International
http://www.foei.org/wto

* Greenpeace
– WTO web blog
http://weblog.greenpeace.org/

* Institute for Agriculture and Trade Policy – IATP
– Radio Hong Kong
http://www.radiohongkong.org/

* Tradewatch Network Italy – Tradewatch
– Osservatorio (Italiaans)
http://www.tradewatch.it/

* War on Want
– The Ding Dong in Hong Kong
http://www.waronwant.org/hongkong

* World Economy, Ecology and Development – WEED
– Radio Hong Kong (Duits)
http://www.radiohongkong.de/

* World Development Movement – WDM
– WTO in Hong Kong
http://www.wdm.org.uk/wto/

Andere websites met relevante informatie over de ontwikkelingen bij WTO en critici:

* Our World Is Not For Sale – OWINFS
http://www.ourworldisnotforsale.org/

* NAMAwatch
http://www.namawatch.org/

* GATSwatch
http://www.gatswatch.org/

* Stop EPAs
http://www.stopepa.org/

* Seattle to Brussels Network updates van de verschillende WTO-onderhandelingsterreinen, zoals AG, NAMA, GATS, Rules, S&D, etc.
– december 2005:
link (pdf)
– oktober 2005:
link (pdf)
– augustus 2005:
link (pdf)

* Third World Network’s laatste nieuws, verslagen, WTO-documenten, analyses, verklarigen en andere achtergrondinformatie.
http://www.twnside.org.sg

* Institute for Agriculture and Trade Policy’s lijst van doorklikbare WTO-documenten
http://www.tradeobservatory.org/

******************************

“Stop the WTO” – Online demonstratie
Foto’s gezocht voor op groot Hong-Kong-spandoek

WEED en Attac Duitsland verzoeken een ieder die de WTO wil stoppen om foto’s en logo op te sturen, zodat die opgenomen kunnen worden op de website en verwerkt kunnen worden in een groot spandoek dat rondgedragen wordt bij grote demonstraties in Hong Kong. Ook handig voor hen die niet aanwezig kunnen zijn bij de protesten in Hong Kong maar daar wel willen laten uitdragen dat ze genoeg hebben van de WTO.

Maak dus foto’s van alle activiteiten die je organisatie uitvoert in de aanloop naar Hong Kong, vooral die op de Internationale Aktie Dag van 10 december, en stuur ze op! Verspreid dit bericht, bijvoorbeeld door een banner op de eigen website te plaatsen.

Meer info: http://www.stop-wto.org
Voor steun aan deze aktie mbv jullie logo, of voor vragen:
moldenhauer AT attac.de

******************************

Parlement wijst WTO-motie SP af

Op 6 december stemde de Tweede Kamer over een WTO-motie van SP-er Ewout Irrgang. Hij stelde voor om de Europese exportsubsidies in de landbouw in 2010 al af te schaffen. Omdat alleen de PvdA, GL en SP vóórstemden, was er geen meerderheid.

De tekst:
“Motie van het lid Irrgang
Voorgesteld 30 november 2005

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging

overwegende, dat de minst ontwikkelde landen gebaat zijn bij een zo spoedig mogelijke beëindiging van de Europese exportsubsidies in de landbouw,

overwegende, dat een zo spoedig mogelijke beëindiging van de Europese exportsubsidies in de landbouw eveneens wenselijk is voor het behalen van de millenniumdoelstellingen in 2015,

verzoekt de regering, steun te verlenen aan voorstellen om de Europese exportsubsidies in de landbouw eerder dan 2013, en zo mogelijk in 2010, te beëindigen

en gaat over tot de orde van de dag”.

******************************

Politiek café: “Is de Wereldbank nog een speler?”
Hoe kunnen we haar fondswerving frustreren?
Vrijdag 9 december, Amsterdam

Na ruim 60 jaar heeft de Wereldbank nog steeds een enorme invloed op het economische en financiële beleid van staten in het zuiden. Het grootste deel van haar financiering bestaat uit projecten die uitgaan van orthodoxe economische herstructurering en infrastrukturele ontwikkeling die sociaal gezien en qua milieu niet duurzaam is. De prijs die zuidelijke staten betaalden voor de tussenkomst en subtiele leiding van de Bank was erg hoog. Zoals confiscatie van land van inheemse gemeenschappen door mijnbouwbedrijven en militair geweld om protesten de kop in te drukken in bijvoorbeeld de Filippijnen en Indonesië.

De Wereldbank is voor 80 % van haar fondswerving afhankelijk van de financiële markten. Om haar projecten voor de privatisering van water en land en voor de aanleg van oliepijplijnen en dammen te bekostigen, moeten investeerders aangetrokken worden die geld willen beleggen in haar aandelen. Vaak zijn het universiteiten, pensioenfondsen en lokale of provinciale overheden die de risiko-vrije Wereldbank-aandelen kopen.
De stakeholders van deze instellingen en overheden kunnen verzoeken om de Bankaandelen uit hun aandelenpakket te schrappen totdat het beleid van de Wereldbank een grondige wijziging heeft ondergaan.

Hoor meer over Wereldbankbeleid en de gevolgen: activisten en campagnevoerders uit Indonesie en de Filippijnen vertellen over hun ervaringen. Praat mee over eenvoudige, maar ongebruikelijke solidariteitsakties die in Nederland ondernomen kunnen worden.

Plaats: International School for Humanities and Social Sciences, Prins Hendrikkade 189-B, Amsterdam
Tijd: vanaf 16 uur
Organisatie: A SEED Europe, Friends of the Earth International, Student Union ISHSS
Meer informatie: Filka Sekulova (filka AT aseed.net)

******************************

WTO-actiedag
Zaterdag 10 December, Brussel

De derde White Band Day is een dag van protest tegen armoede en uitsluiting, tegen de neoliberale globalisering. Als we de WTO laten begaan, veroordelen we ontwikkelingssamenwerking tot dweilen met de kraan open. Landen in het Zuiden verliezen het recht om de eigen markten te beschermen. De multinationale bulldozers krijgen vrije toegang. Lokale economieën worden onder de voet gelopen door het forse geweld van internationale concerns.
Op de vooravond van de WTO-top in Hongkong trekken we in Brussel de straat op, om met een kleurrijke en geanimeerde stoet ons protest te laten horen.

Verzamelplaats stoet: Muntplein (10 min stappen van het Centraal station).
Tijd: van 11 tot 14 uur
Van 13 tot 14 uur: slotbeschouwingen, broodjes en soep in de Ancienne Belgique (Anspachlaan 110)
Organisatie: 11.11.11 in samenwerking met de organisaties van het Belgisch Sociaal Forum
Meer informatie: bart.demedts AT 11.be en
link

******************************

Debat: “het WTO Debat”
Zaterdag 10 december, Amsterdam

Zaterdag 10 december is de derde internationale White Band Day, waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor eerlijke handel en veel ‘eerlijke activiteiten’ plaatsvinden. Ruim honderd opiniemakers debatteren op die dag in het Amsterdamse Odeon over eerlijke handel en de rol van de WTO.
Drie dagen voor de start van de WTO-top in Hongkong willen de debatdeelnemers zich verdiepen in de mogelijkheden om middels eerlijke handel de armoedeproblematiek aan te pakken. Onder voorzitterschap van Wouke van Scherrenburg belichten de genodigden, zoals politici, journalisten en spraakmakende Nederlanders, onder meer de internationale handelsverhoudingen, worden nieuwe visies gepresenteerd op eerlijke handel (met of zonder WTO) en wordt de politiek aangesproken op haar mogelijkheden om de armoedeproblematiek aan te pakken via eerlijke handel. De organisatoren hopen dat de bijeenkomst inspireert om het onderwerp stevig onder de aandacht te houden.

Plaats: Odeon, Amsterdam
Tijd: van 13:30 tot 16 uur
Organisatoren: Nederlands Platform Millenniumdoelen, Coalitie voor Eerlijke Handel en Coolpolitics.
Meer informatie: http://www.maakhetwaar.nl/?nid=8319513

******************************

Muziek en Festival: “Eerlijk Dancefeest”
Zaterdag 10 december, Utrecht

Op White Band Day 3 is er het Eerlijk Dancefeest in Babel (Utrecht) dat vanaf 22 uur buiten in het wit gestoken is en binnen een programma aanbiedt dat een mix is van dance, ‘eerlijke film, eerlijke hapjes en drankjes’ en onverwacht(e) eerlijke acts. Het Metro dj Team, speciaal voor de gelegenheid uitgebreid met allround dj en soulmate Double J, brengt alle stijlen.

Plaats: Babel, Utrecht
Tijd: 22 uur
Toegangsprijs: 7,- (reserveren niet nodig)
Meer informatie: http://www.maakhetwaar.nl/?nid=6216176
Organisatoren: Nederlands Platform Millenniumdoelen, Coalitie voor Eerlijke Handel.

******************************

Debat: “Landbouwdebat met minister Veerman en Jo Ritzen
Maandag 12 december, Rotterdam

De Evert Vermeer Stichting organiseert een debat tussen Minister Veerman van Landbouw en Jo Ritzen, voorzitter EVS, over de gevolgen van het Europese landbouwbeleid op de boeren/ondernemers in ontwikkelingslanden.

De EVS heeft inzicht gekregen in de Nederlandse ontvangers van de EU landbouwsubsidie. Uit analyse van de gegevens blijkt dat enorme bedragen naar de verwerkende industrie gaan en dat de nadruk ligt op marktontwrichtende subsidies. Wat vindt u van deze ontwikkeling? En wat vindt u van de keerzijde van deze landbouwsubsidies, namelijk het uitblijven van kansen voor boeren in ontwikkelingslanden? Als we het subsidiesysteem anders zouden inrichten, wie helpen we daarmee? Profiteren Afrikaanse boeren van een wijziging van de subsidieregels, of worden alleen de agro-industrie in Brazilië en de VS er beter van? En hoe zit het met de Nederlandse boeren, redden die zich zonder landbouwsubsidies?

Plaats: Prachtig, Rotterdam
Tijd: vanaf 19:30 uur
Toegang is gratis
Graag aanmelden via: evs AT evertvermeer.nl of 020-5512293
Organisator: Evert Vermeer Stichting
Meer informatie: http://www.evertvermeer.nl

******************************

Debat: “WTO, Zegen of vloek?” (Van wie is Bolivia?)
Maandag 12 december, Utrecht

De wereldhandelsorganisatie WTO wordt door velen als het laatste redmiddel voor ontwikkelingslanden gezien. Waar hulp faalt, moet een marktgericht economisch model oplossing bieden voor de armoede in Bolivia. Een debat over bescherming versus liberalisering aan de vooravond van de WTO-top in Hongkong.

Onder leiding van Will Tinnemans discussiëren Bertram Zagema (Novib); Oscar Lanza (AIS-CODEDCO vanuit Hong Kong); Mariken Gaandersen (ICCO vanuit Hong Kong); en Jan Klugkist (Coherentie Unit DGIS Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Dit is een debat in de serie “Van wie is Bolivia” van Lokaal Mondiaal, waar de gelijknamige documentaire van Mariëtte Heres vertoond zal worden.

Plaats: Louis Hartloper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Aanvangstijd film: 19:30 uur (film in zaal 3)
Aanvangstijd debat in het café: 20:30 uur
Toegang: vrij
Meld je aan via: bolivia AT lokaalmondiaal.net
Organisatie: Tumult en Lokaal Mondiaal
Meer informatie: http://www.lokaalmondiaal.nl/bolivia/index.php?tekstId=47
Lokaalmondiaal zendt televisieitems en films uit op regionale en lokale omroepen. Door internationale issues vanuit het lokale en regionale perspectief te belichten wil lokaalmondiaal bewustwording creëren over internationale samenwerking en respect voor culturen bevorderen.

******************************

Debat: “6 Jaar na Seattle; WTO afschaffen of reformeren?”
Woensdag 14 december, Amsterdam

Na vertoning van de video “WTO, why it is really bad for you” zijn er inleidingen en een debat over de vraag of de WTO moet worden afgeschaft of hervormd.

Gastsprekers: Kees Hudig (XminY Solidariteitsfonds) en Brian Burgoon (Universiteit van Amsterdam)
Plaats: Zaal D118 A, Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam
Tijd: 17 tot 18:30 uur

******************************

Festival: Baobab Urban Youth Conference
Zaterdag 17 december, Amsterdam

Baobabconnections.org is een op jongeren gericht on line magazine over globalisering en duurzame ontwikkeling. Dit jaar organiseert Baobabconnections de off line ‘Urban Youth Conference’ met een markt vol duurzaam en maatschappelijk verantwoorde producten, actuele films, debatten, workshops, optredens en DJ’s!

In dit congres laten we zien hoe globalisering, internationale handelsrelaties en media ook jouw wereld bepalen. Hoe kan jij hier een rol in spelen? Geen pratende Bobo’s maar jonge mensen die het heft in eigen hand nemen voor een rechtvaardige en duurzame wereld.

Programma:
* Workshops (12 tot 17 uur): WTO voor beginners; media trainingen en duurzaam ondernemen; de consequenties van soja monocultuur; en meer.
* Cinema (12 tot 20 uur): oa. “De prijs van Katoen”, “Green Gold Soya in Brasil”, “Why the WTO is bad for You” en “Van wie is Bolivia?”
* Online debat (14 tot 16 uur): “Live from Hong Kong”, verslag ter plaatse van de WTO onderhandelingen in Hong Kong.
* Online debat (16 tot 18 uur): “Who informs Who?”, Hoe democratisch zijn de media? Met bijdragen uit Uganda, Congo, Nigeria, en Kenia.
* Afterparty (20 tot 01 uur): DJ Chaos, DJ LoveSupreme, Don Popo, Rajae El Mouhandiz featuring Bad Brya & Senna Gourdou, Raymzter.

Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Tijd: van 11 tot 01 uur
Entree: 5,-
Inschrijvingen voor de workshops kan via: email bucamsterdam AT baobabconnections.org of tel. 020-6230823
Meer informatie: http://www.baobabconnections.org

******************************

Globaliseringscafee XminY
Donderdag 22 december, Amsterdam

Dit Globaliseringscafee XminY is wederom een levend tijdschrift met filmpjes, interviews en korte presentaties. Onderwerpen deze keer:
* Sints speelgoed (komt niet uit Spanje maar uit China);
* Multinationals verslagen in de VS, Mexico en India;
* Omgekeerde ontwikkelingshulp;
* Hoe ze in Bolivia de gasprijs laag houden.

Bovendien: Goedkoop geluk en de uitslag van de WTO-top.

XminY wil u ook uitnodigen om daarna het jaar op gepaste wijze af te sluiten. Er wordt een spetterende film vertoond en dj’s Korte Kees en
Lady E spelen de voetjes van de vloer.

Plaats: kantoor XminY Solidariteitsfonds, De Wittenstraat 43-45, Amsterdam
Tijd: 17 tot 20 uur

******************************

Cursus: “Inleiding Solidaire Economie 2006”
Aanmelden kan nog vóór 8 januari 2006

Op woensdag 18 januari 2006 start in Tilburg onder verantwoordelijkheid van Bureau Ver(?)antwoord en Vóór de Verandering een Cursus Inleiding Solidaire
Economie. Het programma van de cursus en het reeds beschikbare studiemateriaal is te vinden op:
http://www.globalternatives.nl/curs-solecon-inl-tilb

Data: 18 en 25 januari; 1, 8, 15 en 22 februari; 8 en 15 maart 2006).
Tijd: van 19:30 uur (precies) tot 22 uur (uiterlijk)
Plaats: De Lokomotief, Stationsstraat 39, 5038 EC te Tilburg.
Kosten: 50 euro (giro 609060 t.n.v. XminY Solidariteitsfonds, o.v.v. “Cursus SOLECON-Tilburg”). Deelnemers betalen zelf hun reiskosten en hun consumpties. Mocht dit bezwaarlijk zijn, neem dan even contact op met Jan Vugts (jan AT bureauverantwoord.nl) of Lou Keune (a.w.m.keune AT uvt.nl).

Aanmelding: bij XminY Solidariteitsfonds/VdV (Kees/Martijn), De Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam (tel. 020-6279661) of per e-mail: cursus AT globalternatives.nl. Gevraagde gegevens: naam, adres (post, e-mail en telefoon), leeftijd, geslacht, opleiding, (eventueel) de organisatie(s) waartoe men behoort, ervaring en motivatie.
Deelnemers krijgen na aanmelding uitvoeriger bericht.
Er kunnen maximaal 25 personen aan de cursus deelnemen!

Colofon
Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Guus Geurts, Rob Bleijerveld en Renate Ebner
Stuur mededelingen, copy of reacties naar:
Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op https://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl en op http://www.stelling.nl/trouble. Voor een gratis email-abonnement, mail naar

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door redactie WTO.Zip.)