Ga naar de inhoud

Wie wil investeren in deze website?

Met het gevaar dat u overvoerd wordt met gebedel om geld, toch nog een poging om de aandacht te vestigen op de noodzaak tot financiering van ‘onafhankelijke kritische media’ zoals deze website. Om kwalitatief goede informatie te krijgen, is het nodig dat mensen er aan kunnen werken, en tijd is geld.

3 min leestijd

In december werd aangekondigd dat we een poging willen doen om de website globalinfo.nl qua inhoud en vorm op hoog peil te houden. Het doel is om dagelijks nieuwe artikelen op de website aan te bieden, en liefst minimaal drie daarvan per dag. We willen verder de bewegingsontwikkelingen in Europa en wereldwijd goed bijhouden en als er relevante informatie over is, die vertalen voor een Nederlandstalig publiek.

Om dat allemaal te kunnen doen, moet je er bijna fulltime mee aan de slag. Dat kan alleen als je niet al teveel andere activiteiten hoeft te doen om de deurwaarders op afstand te houden (‘vakken vullen bij de supermarkt,’ zoals we het toen noemden). Daarom werd er gevraagd om donateur te worden. De campagne leverde in totaal zo’n 800,- euro op. Dat waren meest eenmalige donaties, althans niet veel ‘periodieke’. Een paar mensen zijn tientjeslid geworden. Er waren al een paar vaste vrienden/donateurs waarvan enkele 50,- per maand geven. Maar daarna droogde de financiële stroom weer op, ondanks dat boven elke stuk tegenwoordig een emotioneel appel wordt gedaan om donateur te worden. 800 euro is natuurlijk geweldig en iedereen die daar aan heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt, maar over vier maanden verspreid is het nog niet genoeg om echt van te leven.

Afgelopen maanden hebben we laten zien wat het betekent als je veel tijd in zo’n website stopt. Er zijn dagelijks allerlei stukken vertaald en geschreven, of overgenomen van anderen (altijd met toestemming, maar ook dat vergt werk) die anders niet verschenen zouden zijn. Veel over stakingen in Frankrijk en de strijd om de ZAD daar, over strijd tegen multinationals als Amazon in Duitsland, de campagne van de fietskoeriers van Deliveroo, over de door de Wereldbank gelegitimeerde plundering van Afrika. En geslaagde grassroots campagnes op het gebied van klimaat.

Door de dagelijkse verversingen en het pushen via sociale media, steeg het bezoekersaantal van de website ook drastisch. Daarover later meer, maar het dagelijks gemiddelde is nu altijd wel een paar honderd afzonderlijke lezers, en soms veel meer.

Dat is dus waar het om gaat. Als u dit mogelijk wilt helpen maken, en u heeft (er) wat (voor) over, wordt dan donateur! Of tip me voor potjes of rijke edoch linkse mensen die benaderd kunnen worden. Of klussen die veel opbrengen (redigeren, vertalen etc.) maar liefst toch gewoon geld. Met een minimumloon zou ik uiteindelijk al tevreden zijn. Desgewenst kom ik ook wat vertellen of vertonen. En natuurlijk krijgen donateurs grote privileges (24-uurs vraagbaakservice!) en eeuwige dankbaarheid.

Alle informatie verder over IBAN-nummers (NL06 INGB 0005 146635 van globalinfo.nl in Amsterdam, by the way) en dergelijke en andere vormen van gewaardeerde steun vindt u hier