De Amerikaanse president van de Wereldbank, Paul Wolfowitz, lijkt alweer een nieuwe baan te kunnen gaan zoeken. Een cadeautje aan zijn vriendin werd niet door iedereen gewaardeerd.

Paul Wolfowitz is een havik uit het kabinet Bush (waar hij onderminister van oorlog was, en een van de architecten van de aanval op Irak). Hij werd begin 2005 door Bush naar voren geschoven om de nieuwe president van de Wereldbank te worden  en kreeg de steun van de EU (in ruil voor steun aan Pascal Lamy als nieuwe directeur van de WTO). De havik was dermate omstreden dat er een speciale kritische website ingesteld werd over zijn presidentschap bij de Wereldbank.

Het schandaal draait rond een forse loonsverhoging die Wolfowitz gaf aan zijn eigen vriendin, Shaha Riza, toen die gedetacheerd werd bij het Witte Huis (en meer ging verdienen dan minister Condoleeza Rice zelf) 

Wolfowitz had het besluit persoonlijk genomen, zonder de voorgeschreven kanalen te bewandelen en het bestuur erbij te betrekken. Het doet denken aan corruptie en vanuit lagere rangen in de Wereldbank is dan ook openlijk opgeroepen om Wolfowitz te ontslaan. De Amerikaanse regering is hem echter blijven steunen.

Maar internationaal is er veel kritiek. De kersverse Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Koenders waagde het niet om een uitspraak over de man zelf te doen, maar liep al wel vast vooruit op diens aftreden. 

Journalisten van IPS hebben gekeken naar andere directe benoemingen door Wolfowitz en ontdekt dat drie van de vijf benoemingen gegaan zijn naar "senior political appointees of right-wing governments that provided strong backing for U.S. policy in Iraq". Het lijkt er dus op dat de storm voorlopig nog niet over is.

Ondertussen beginnen natuurlijk de eerste speculaties over zijn mogelijke vervanger. Bij de vorige ronde stelde een Amerikaanse krant om de beroemde brillenshower Bono te overwegen. Dat zou misschien een manier zijn om de Wereldbank echt voorgoed te slopen.