Ga naar de inhoud

Wat ‘Financialised Landlord’ Vonovia met de huren doet

Vonovia & LEG: Van elke euro huur wordt 37 – 41 cent als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Gisteren (9 maart) werd er een bijeenkomst gehouden en een persverklaring uitgegeven door Duitse huurdersorganisaties, over de praktijken van grote woningbedrijven die huurwoningen hebben opgekocht. Op 10 maart demonstreren we ook in Amsterdam bij oa. Vonovia.

2 min leestijd
Vonovia Abschöpfung 2020

(Bron: website mieteraktionärin, vertaling globalinfo.nl foto Ekvidi CC2.0/Flickr

Volgens het voorstel van de directie van Vonovia wordt uit de inkomsten van 2019 in totaal EUR 912.721.577 aan de aandeelhouders uitgekeerd. Volgens berekeningen van het platform van kritische vastgoedaandeelhouders* (Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen) zal dus 37% van de huurinkomsten voor 2019 in de winst van de beleggers wegvloeien.

Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat een deel van de inkomsten van Vonovia ook wordt gegenereerd door verkopen en andere diensten waarmee de overige huurders niet rechtstreeks worden belast. In 2019 bedroegen deze rendementsbronnen 9% van het exploitatieoverschot van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven van Vonovia.

(Kaartje in het Duits: vertaling begrippen: rest-uberschuss: resterend overschot, bewirtschaftungskosten: kosten beheer, Zinsen: rente, Dividende: dividenden, Steuern: belastingen)

Het feit dat een deel van de dividenduitkering wordt omgezet in nieuwe aandelen en dat dit kapitaal wordt geïnvesteerd in de groei en modernisering van de woningvoorraad, samen met verdere exploitatieoverschotten en kapitaalverhogingen, verandert niets aan de hoge afroming. De reden hiervoor is dat deze investeringen dienen om het rendement verder te verhogen door het genereren van huuropbrengsten. Onder de gegeven omstandigheden betekenen “investeringen” dat huurders steeds meer worden belast met de stijgende dividenden.

Bij LEG bedraagt uitbetaling aan aandeelhouders 41 % van de huurinkomsten.

(LEG is een ander groot Duits beursgenoteerd woningbedrijf, vert.)

Abschoepfung LEG 2020

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van LEG stellen een totale dividenduitkering voor van EUR 248,4 miljoen. Dit is 11,4% meer dan in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat FFO I zal met 72,8% worden belast, waarmee de eerder 70% drempel wordt overschreden.

Gecorrigeerd voor de resultaten van de verkopen in de tweede helft van het jaar (inclusief de omstreden flats in Dorsten-Barkenberg) zal de dividenduitkering de huuropbrengsten in 2019 met 41% belasten.

Socialisering zou betaalbare huurprijzen en nieuwbouw mogelijk maken

Het platform van kritische vastgoedaandeelhouders* zal op de jaarlijkse algemene vergaderingen in mei tegen deze extreme belasting van de huurders stemmen. Zij is van mening dat woningbedrijven niet op de beurs thuishoren, maar osociaal zouden moeten worden beheerd. De hoge afroomtarieven tonen duidelijk aan dat de grote woningbedrijven rijp zijn voor de socialisatie.

Als de bedrijven in gemeenschappelijk eigendom of een andere vorm van publiek bezit zouden worden overgedragen, zouden de uitgespaarde dividenden kunnen worden gebruikt voor huurverlagingen, betere dienstverlening, een eerlijker beloning van de werknemers, alsmede voor verbeteringen aan bestaande gebouwen en betaalbare nieuwbouw.