Van 19 - 21 november voltrekt de topconferentie voor de vorming van de continentale Amerikaanse vrijhandelszone (ALCA/FTAA) zich in Miami.

ImageVan 19 tot 21 november komen de onderhandelaars van alle landen van het Amerikaanse continent - behalve paria Cuba dan - bijeen in Miami om verder te praten over de vorming van de FTAA. Deze Free Trade Area of the Americas is de grootste vrijhandelszone van de wereld en zal, zoals de Amerikaanse regering het noemde, "voorspoed brengen van Alaska tot Vuurland".

Het FTAA (of zoals het in het Spaans afgekort heet: ALCA) is opgezet naar voorbeeld van het NAFTA, het verfoeide vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Het gaat uit van het wegnemen van zoveel mogelijk hindernissen voor de activiteiten van het bedrijfsleven.Maar maatschappelijke bewegingen, vakbonden, boerenorganisaties en dergelijke mobiliseren in alle landen van het continent tegen het dreigende akkoord. Na flinke rellen in Quebec en Quito, waar eerdere FTAA-toppen gehouden werden, is nu Miami aan de beurt, waar tevens de hoofdzetel van het project gevestigd is.

De VS heeft een schema opgedrongen volgens hetwelk de FTAA in het jaar 2005 afgerond moet zijn. Na de mislukking van Cancún hebben regionale vrijhandelsafspraken extra gewicht voor de neoliberale zakenmannenregeringen. Als er in Miami opnieuw in hun chique soep gespuugd wordt, zal dat de feeststemming danig verpesten. Hoe de protesten bij de komende top over de FTAA-vrijhandelszone in Miami zullen verlopen moeilijk te voorspellen. Maar het lokale indymediacentrum is in ieder geval al ingericht. Zie: indymedia FTAA

De twee voorgaande FTAA-topconferenties, die in Quito en vooral die in Quebec-Stad, liepen uit op massale demonstraties en de vertrouwde wolken traangas. Het stadsbestuur van Miami (in de staat Florida waar een broer van Bush de scepter zwaait) had al snel bedacht dat ze alle vormen van protest zouden verbieden tijdens de conferentie.Maar dat ging zomaar niet; allerlei organisaties riepen juridische en politieke hulp in en nu ligt er een besluit dat niet alle, maar bíjna alle vormen van protest verbiedt. Desondanks zijn overal in de VS en Canada busreizen naar Miami gepland, en ook uit vele andere landen van het continent zullen protestdelegaties komen (voorzover ze het zich kunnen veroorloven). Een uitgebreid programma van inhoudelijke workshops completeert het circus.

De FTAA-bijeenkomst is mede belangrijk omdat het de eerste is sinds de mislukking van de WTO-top. Veel waarnemers voorspelden dat de VS zich nu vooral zou gaan richten op bilaterale en regionale onderhandelingen om toch de buit binnen kunnen te halen. Maar de regering van Brazilië draaide het precies om. Ze verklaarde dat de VS niet moest denken dat na het WTO-fiasco alles gewoon zijn gang zou blijven gaan. Ook voor de FTAA-onderhandelingen zouden de kaarten nu anders zijn geschud. Als de VS bijvoorbeeld vast blijft houden aan de bescherming van z'n landbouwsector, verzet Brazilië geen stap meer in dit project. Aan de demonstranten dus de taak om óók bij de onderhandelingen over regionale of bilaterale akkoorden de druk op de ketel te blijven houden.

Meer informatie over de FTAA-top in Miami:
stopFTAA
indymedia FTAA
En in het Nederlands: "ALCA onder druk door mislukken WTO-conferentie" op de Noticias website.
Voor radioberichten: radiomundoreal


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)