Op het programma deze keer: Economische grootmacht China, de prijs van het aardgas (in Nederland en Bolivia), en de multinationals van de maand (Coca Cola en Total). Het programma zal ook weer de vaste rubrieken 'opgelost' en 'heel ingewikkeld' kennen, een laatste update van de G8-protesten geven en opgeluisterd worden met spetterende filmpjes en websites. Uiteraard zullen er de nodige hapjes en drankjes zijn.

ImageDit alles vrijdag 24 juni 17.00-20.00 uur
Ten kantore van XminY Solidariteitsfonds,
De Wittenstraat 43 Amsterdam (bij Haarlemmerpoort)

(17.00)

Economische wereldmacht China

China is de sweatshop van de rijke landen geworden. Zo'n beetje alles dat hier goedkoop in de winkel ligt, wordt daar gemaakt. Maar de arbeids- en milieu-omstandigheden in China zijn dramatisch slecht. Vakbondsvrijheid en recht op vergadering en protest bestaan er niet en worden hard onderdrukt. Hoewel het erop lijkt dat niemand in Nederland zich daar druk over maakt, zijn er wel organisaties die proberen arbeiders in China te ondersteunen. Jantien Meyer van stichting Fairwear vertelt daarover.

Tegelijkertijd is China druk bezig om een economsiche wereldmacht te worden, die buitenlandse markten probeert te veroveren en beleid voert om z'n importbehoefte aan brandstof en grondstoffen zeker te stellen. Over de effecten die dat in Afrika heeft, hebben we daarom een artikel uit Le Monde Diplomatique vertaald: China op jacht naar de Afrikaanse Markt. Illustratie: filmpje ernstige rellen BBC.


(17.30)

Multinationals:

Multinationals. Die worden bij XminY beschouwd als "de pest van de 21e eeuw". Uit de vele wandaden die ze plegen, lichten we er deze keer twee uit. Zoals Coca Cola in India. Hele dorpen verzetten zich tegen een vestiging van het bedrijf in hun nabijheid, omdat het bedrijf al het water in de buurt opslorpt. Dana van Breukelen volgde (en filmde) de strijd in zo'n dorp ter plekke en vertelt erover. (dvd Dana)

Daarnaast is oliebedrijf Total tot actiedoelwit verklaard omdat het een van de pijlers is waarop het regime in Birma rust.
(powerpointpresentatie Tuur)

Intermezzo: nieuwe Nike-reclame

korte pauze

18.30:

Aardgas; het gas wordt duur betaald (in Nederland en Bolivia)

Aardgas Het leidt tot een ware volksopstand in Bolivia. Bewegingen van boeren en indianen geloven niet meer dat ze er wat mee opschieten als buitenlandse multinationals als Shell de aardgasvoorraad mogen exploiteren. Ze eisen nationalisatie. Volgens de kranten in Nederland zijn ze stapelgek omdat multinationals de enigen zouden zijn die in staat zijn de fossiele grondstoffen te exploiteren. De Boliviaanse opstandelingen verklaren dat dat nu precies is wat de afgelopen eeuwen is gebeurd, en dat ze er alleen maar armer op zijn geworden. Wie heeft er nou gelijk? Theo Roncken, kenner en inwoner van Cochabamba, gaat ons dat vertellen.

(19.00)

Aardgas in Nederland is trouwens ook een merkwaardig product. Afgelopen jaar is de prijs voor gewone huishoudens sterk gestegen. De simpele reden is dat ooit afgesproken is dat de prijs van aardgas gekoppeld is aan die van aardolie, en die laatste is gestegen. Met als gevolg dat de Staat der Nederlanden en dezelfde multinationals als in Bolivia, er erg rijk van zijn geworden, zonder dat ze iets extra's hebben gedaan. "De markt z'n werk laten doen" heet dat dan. Wat kun je doen als gewone burger die niet de keuze heeft om de kachel maar uit te laten? Eerst nemen we een kijkje terug in de tijd. In de jaren tachtig was er de zeer succesvolle en populaire campagne 'Tegengas'.Hans Wiltschut vertelt ons wat er toen gebeurde en met enig geluk vinden we daar ook de oude beelden bij.
Rob Blijerveld maakt ons ondertussen even wijzer over de prijsontwikkeling van het aardgas van de laatste tijd.

intermezzo: filmpje undercurrents over tevredenheid in Engeland (dvd)

Boek: The Interventionists (Mass Moca: http://www.massmoca.org/visual_arts/interventionists.html

(19.30)

De laatste tijd komen er steeds alarmerender berichten over dat de fossiele brandstoffen binnen korte (en dan bedoelen we echt korte, een jaar of 20) tijd helemaal op zullen zijn. Wat zijn de gevolgen daarvan eigenlijk, en waarom lijkt niemand zich daar op voor te bereiden (in ieder geval niet bij politiek en bedrijfsleven)?. Daarover vertelt Rodrigo Fernandez (Milieudefensie) (websites?)

Afsluiting: aankondiging G8-dingen,

Filmpje van eerste acties

20.00 uur einde, naborrelen

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)