In januari 2006 werd voor het eerst een festival georganiseerd in Utrecht voor "activisten en wereldversleutelaars". Begin december volgt de 2e versie.

Beste mensen,

We zijn voorzichtig begonnen aan de voorbereidingen voor een 2e 2.Dh5-festival. Dit berichtje is er om jullie daarover te informeren en om jullie bijdrage te vragen.

Als datum hebben we (na allerlei andere opties overwogen te hebben) het eerste weekend van december geplukt. Van vrijdag 1 - zondag 3 december dus. Het zal daardoor gedeeltelijk samen kunnen vallen met de jaarlijkse Anarchistische Boekenmarkt, en wij hopen elkaar daardoor te bestuiven.

In grote lijnen zal de opzet dezelfde zijn als het eerste festival. Voor het geval je daar wat van meegepikt hebt (en anders zie je verslagen op onze website staan http://www.2dh5.nl). De nadruk van het festival ligt aldus op (het oplossen van) de vraag: wat te doen? Wij willen kennis verspreiden en delen over "technieken, methoden en strategieën om de wereld te versleutelen". En wij willen dat op veel verschillende niveaus en manieren: van theoretische lezingen tot praktische workshops, of kunstzinnig verbeeld.

We hebben, na een grondige evaluatie van het 1e festival, ook alweer zitten vergaderen over de inhoud en besloten om vast te houden aan de 'draden' die we de eerste keer in het programma geweven hadden (zeg maar wat kernbegrippen voor de onderwerpen die we belangrijk vinden):
*) Toegankelijkheid van bewegingen
*) Zichtbaarheid van campagnes
*) Dilemma's van (tegen)machtsvorming
*) Ontsnappingsroutes uit de polder
*) Netwerken en andere structuren van organisatie

Een aantal onderwerpen hebben we alvast geprogrammeerd: De komende G8-top in Duitsland (en manieren om die te blokkeren); Wat te doen tegen het huidige asielbeleid; De theorie en praktijk van Directe Actie. Maar als je andere ideeën hebt voor een programma-onderdeel dan horen we dat uiteraard graag.

We gaan wederom proberen om het hele gebeuren zo low buget (en dus betaalbaar) mogelijk te maken en toch hoge kwaliteit te garanderen. Een schijnbaar onmogelijke combinatie? Niet als iedereen meehelpt. We zoeken daarom op alle niveaus mensen om mee te denken en te doen. Je kunt aan het gehele project meehelpen en -vergaderen, of alleen een praktische klus op je nemen, en alles wat daartussen ligt. We vergaderen eens per drie weken 'plenair' en hebben daarnaast verschillende deelgroepjes waar steun gewenst is (inhoud, cultuur, logistiek...) Verder zoeken we mensen die op het weekend zelf hand- en spandiensten willen verlenen, techneuten, mensen die verslagen van workshops willen maken, mensen die reclame willen maken, bandjes en andere cultuurwerkers, meer zalen in Utrecht en ook nog een beetje geld... Als je wat in de aanbieding hebt, weet of wilt, laat het ons dan horen.

De 2.dh5-crew

2.Dh5
Voorstraat 71-bis
3512 AK Utrecht
e-mail:
website: www.2Dh5.nl
Giro 7660436 t.n.v. VB Solidariteitsfonds, Tilburg (o.v.v.Festival 2dh5)(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door 2.Dh5.)