Alweer twee weken geleden voltrok zich in Nijmegen het Tweede Nederlands Sociaal Forum (NSF)

Van tevoren was er het kritische krantje Forum3 verschenen, dat waarschuwde voor verwatering van de aanvankelijk kritische aanzetten van het forum-gebeuren en geruisloze opname in de polder.

Natuurlijk staan er wat verslagen van workhsops ed. op de website van het NSF zelf maar verder zijn er nog geen echt diepgravende evaluaties te zien geweest.

De commerciële pers liet het geheel afweten, met uitzondering van de Telegraaf die Novib-leidster Borren citeert als zij vindt dat "Nederland achter loop" (omdat er in andere landen al veel meer forums gehouden zijn).

Natuurlijk is hier en daar op websites van organiserende groepen geconstateerd dat het NSF 'succesvol verlopen is'.

Er waren zo'n 3000 bezoekers. Het was duidelijk veel drukker dan op het 1e NSF, maar dat konden de organisatoren niet claimen omdat ze in de aanloop het bezoekersaantal van het 1e NSF sterk hadden overdreven (4000).

Mark Verver is in ieder geval niet gegaan.

Yolanda Winkelhuizen had volgens een verslag op De Vrije wel plezier op het NSF.

Marco van Eurodusnie vat het gebeuren samen als Een Linkse Regering Is Mogelijk

Mocht je aanvullende links hebben, of zelf een mening, dan graag sturen naar

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Globalinfo.)