Gekke bedrijven, stuwdammen, Eurotoppen en de G8 waren de hoofdonderwerpen op het globaliseringscafe.

ImageOp 26 juni werd er weer een globaliseringscafé gehouden in het broeinest aan de Plantage Doklaan in Amsterdam.

Deze keer ging het over vragen als:
zijn multinationals gek?

Tijn van Beurden gaf een kleine lezing aan de hand van de theorie van Joel Bakan, uiteengezet in het boek The Corporation (het pathologische streven naar macht en winst). Dat is nu ook in Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Business Contact. Er is een gelijknamige documentaire van gemaakt, die enige tijd geleden midden in de nacht vertoond werd door Llink. Bakan beschrijft het gedrag van grote bedrijven, die met naamloze aandeelhouders. Volgens het internationaal wetsstelsel zijn dat rechtspersonen, maar tegelijkertijd is niemand aansprakelijk voor hun daden. Ook door allerlei andere kenmerken kun je alleen de conclusie trekken dat het 'institutionele psychopaten' zijn. Die moet je, zoals bekend niet teveel ruimte geven en goed bemaken.
Zie hier een eerdere recensie van het boek door Tijn.

Narmada Dam

Vervolgens was het tijd voor de mensen in India die zich verzetten tegen het megalomane dammenproject in de Narmada-rivier, en waardoor naar schatting een half miljoen mensen getroffen worden. Eerst werd een stukje van de film Drowned Out vertoond. Vervolgens verklaarde Niruj in razendsnel Engels wat er gaande is en waarom zoveel mensen zich verzetten. De grootste Dam wordt nu nog verder verhoogd, waardoor nog meer mensen verdreven gaan worden. Mensen die in hongerstaking gingen uit protest, worden zelfs vervolgd omdat het plegen van zelfmoord illegaal is. De rechtspraak is een farce door een uitspraak te agenderen nadat de bouw van de verhoging al af is. Groenfront organiseerde al een actie bij de Indiase ambassade, met meer in het vooruitzicht. Meer info

EU-Latam-top Wenen

Na nog wat kortere aankondigingen en melige filmpjes was het de beurt aan Ryan Jesserun en Evert Jan Quack van Noticias om te vertellen over de Euro-top (met Latijnsamerikaanse regeringsleiders) in Wenen. Daarover heeft Noticias uitgebreid bericht in een speciaal dossier. Ook werd er internet-radio gemaakt met een heel netwerk van alternatieve radio's. En er werd een tegentop gehouden, Enlazando Alternativas, en een volkstribunaal tegen Europese multinationals. Het resultaat was niet zozeer actie op straat, maar wel veel tegengeluiden en vooral effectief netwerken.

Na pauze een vertoning van de nieuwe reclamefilm van het Instituut voor Toegepaste Autonomie (hier te zien).

G8-acties Rusland

Toen was het de beurt aan Olya, die vertelde over de komende top van de G8, voor het eerst in Rusland, bij St. Petersburg.

De ruimte om te demonstreren is klein, politie laat bijna niets toe, progressieve pers bestaat nauwelijks en op straat dreigen fascisten. Toch gebeurt er een en ander, in de weken van tevoren in Moskou en als de top zelf plaatsvindt in St Petersburg.

Op 14 juli is er een internationale actiedag (zie Nederlandse vertaling oproep) om steun te betuigen met actievoerders in Rusland. Ook zijn er allerlei websites met meer informatie. (zie onder de oproep).

website top St Petersburg

Van 4-13 augustus is er een Actiekamp in Duitsland om te werken aan de acties voor de top in 2007.

Olya geeft nog meer informatie tijdens de Pinksterlanddagen in Appelscha, komend weekend.

----------

Aan het slot nog wat korte aankondigingen:

Van 23-26 juni voltrekt zich in Amsterdam voor de derde keer de CASA-conferentie voor wetenschappelijke activisten en andersom.

Op 26 juni wordt in het Broeinest een avond georganiseerd over het probleem supermarkten en wat daartegen te doen.

En in Bangladesh zijn enorme rellen uitgebroken waarbij arbeiders in de textielindustrie hun eigen fabrieken zijn gaan slopen omdat ze toch geen leefbaar loon ontvangen. (zie een stuk hierover op website De Vrije). Het oproer ontstond na een serie ernstige ongelukken in fabrieken, waarbij veel mensen om het leven kwamen.

Dit is de weblog van een lokale journalist. Er zijn veel mensen gearresteerd. De Schone Kleren Campagne probeert de getroffen arbeid(st)ers te ondersteunen.

En toen gingen we wat drinken.

Vergeet u niet nog even donateur te worden van XminY Solidariteitsfonds, de financier van het globaliseringscafe? Dat kan tegenwoordig ook online.
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)