Ga naar de inhoud

Uitlevering Genua-activist Vincenzo Vecchi dreigt weer

De nu 52-jarige Italiaanse activist Vincenzo Vecchi is verwikkeld in een slepend juridisch proces over zijn mogelijke uitlevering aan italie, waar hem 13 jaar celstraf te wachten staat wegens deelname aan de massale protesten tegen de G8-top in Genua in 2001!

7 min leestijd

(Door Kees Stad, globalinfo.nl (wordt toch gewoon lekker eens donateur!)

De G8 top in Genua was het toneel van massale protesten en hevige rellen. Er demonstreerden naar schatting 300.000 mensen en de politie zette zeer zware middelen in. De verantwoordelijke regeringsleider in het kabinet Berlusconi was Gianfranco Fini, van de Alleanza Nazionale, een ‘post-fascistische’ opvolger van Mussolini’s MSI. Hij had de politie de vrije hand gegeven om de beest uit te hangen. Het gevolg was onder andere stelselmatige mishandeling van gearresteerde demonstranten en een bloedige overval op de Diaz-school waar de demonstranten een deel van hun infrastructuur hadden ingericht. Enkele politieagenten werden veroordeeld nadat ontdekt werd dat ze ‘bewijsmateriaal’ als molotov-cocktails naar binnen hadden gebracht om aan arrestanten aan te smeren.

Na afloop werden demonstranten tamelijk lukraak tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Daaronder ook Vincenzo Vecchi. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf, op basis van een oude wet uit de tijd van Mussolini die groepsveroordeling mogelijk maakt wegens “vernieling en plundering”.

Vicenzo Vecchi werd veroordeeld tot die straf omdat hij inde buurt was van een een plek waar een politieauto was beschadigd tijdens de rellen in Genua. Bovendien werd hem aangerekend dat hij in 2006 had deelgenomen aan een demonstratie tegen een fascistische optocht in Milaan, die niet toevallig op de derde verjaardag was van het sterven van de antifascist Dax (Davide Cesare) die in 2003 door fascisten was neergestoken.

Vincenzo besloot niet te wachten tot hij opgepakt zou worden om zijn straf uit te zitten en dook onder in Frankrijk. Tot 2019 was hij onopvallend in Bretagne werkzaam als huisschilder. Hij werd toen in augustus 2019 opgepakt omdat de Italiaanse regering (waar de extreemrechtse Matteo Salvini toen minister van Binnenlandse Zaken was) een Europees Arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd had. In november van hetzelfde jaar werd hij vrijgelaten en kwam er een slepende juridische procedure op gang, evenals een omvangrijke solidariteitscampagne, waar ook allerlei linkse prominenten in Frankrijk aan deelnamen.

Een gerechtshof oordeelde, na allerlei tussenstappen, dat het arrestatie/uitleveringsverzoek van Italië niet ingewilligd hoefde te worden, onder andere omdat het misdrijf van de Mussoliniwet in Frankrijk niet bestaat. Afgelopen dinsdag 29 november diende een beroep dat de Italiaanse staat had aangespannen en daarbij werd die uitspraak weer ongedaan gemaakt en terugverwezen naar het hof in Lyon dat nu dus opnieuw moet bekijken wat het lot van Vincenzo Vecchi wordt. Maar het is er voor hem dus niet beter op geworden.

Los van het fascistische Italiaanse wetsartikel dat hier een rol speelt, is dit ook een zaak die draait om de status van het relatief nieuwe repressiemidel in de EU van een ‘Europees Arrestatiebevel’ (wikipedia) Het is een typisch geval van ‘harmonisatie van Europese wetgeving’ in het kielzog van de ‘war on terror’ die volgens de voorstanders zou moeten voeren tot een snellere en minder bureaucratische afhandeling van juridische vervolging. Maar volgens critici leidt dit vooral tot erosie van burgerrechten en wordt het misbruikt door landen voor politieke vervolging.

{youtube}EN9k2MsEl3o{/youtube}

Een snelle vertaling van wat berichtgeving over de jongste uitspraak:

Franse Cassatie stelt beslissing over uitlevering Vincenzo Vecchi opnieuw uit. De rechtbank van Lyon zal definitief beslissen over het Europees arrestatiebevel tegen de laatste demonstrant die is veroordeeld voor de rellen tijdens de G8 in Genua. De advocaten van de verdediging: ‘Het is nog niet voorbij. We zullen blijven vechten” (bron)

Vincenzo Vecchi werd veroordeeld omdat hij “in de buurt” was van de plaatsen waar een bankgebouw en een voertuig werden beschadigd. Voor zijn advocaat is het “een klap in het gezicht van Italië”. Vincenzo, op 8 augustus 2019 gearresteerd in Rochefort-en-Terre, waar hij jarenlang als schilder had gewerkt, was op 15 november 2019 weer in vrijheid gesteld. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft Italië driemaal veroordeeld voor het politieoptreden tijdens de G8-top in Genua in 2001, waarbij het geweld werd gelijkgesteld met “folteringen”. (bron)

In Italië is de muziek heel anders. Twee agenten die verantwoordelijk waren voor de overval op de Diaz-school in Genua op de avond van 21 juli 2001 – Pietro Troiani die twee molotovcocktails in het gebouw bracht en Salvatore Gava die de “ontdekking” ervan vaststelde – zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en de politiechef veroordeeld tot 3 jaar en 8 maanden en een verbod van 5 jaar op het uitoefenen van een openbaar ambt.

Een maatregel die de geldigheid van de beslissing van de Franse justitie bevestigt

–—————-

G8, voormalig no-global Vincenzo Vecchi: voor uitlevering gaat de zaak terug naar het Hof van Beroep

Nieuw uitstel in de zaak van voormalig no-global Vincenzo Vecchi, 49, uit Mornico al Serio. Het Hof van Cassatie heeft besloten de beslissing over zijn uitlevering aan Italië te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Hof van Beroep in Lyon. Vecchi, gezocht voor de gebeurtenissen bij de G8 in 2001, was in augustus 2019 in Frankrijk gearresteerd na een achtjarige onderduik. Hij was op 13 juli 2012 veroordeeld tot 11 jaar en 6 maanden voor het geweld in Genua. Hij was ook veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor enkele botsingen tijdens een antifascistische demonstratie in Milaan in maart 2006. Met betrekking tot de veroordeling voor de gebeurtenissen in Milaan werd in Frankrijk geoordeeld dat de straf reeds was uitgezeten en dat derhalve een van de twee Europese termijnen kwam te vervallen.

De 49-jarige woont momenteel in Rochefort-en-Terre, Bretagne, sinds zijn vrijlating uit de gevangenis op 15 november 2019. Voor zijn arrestatie had hij jarenlang als schilder gewerkt en nu heeft hij een baan gevonden in de bouw van ecologische woningen in Questembert, eveneens in Bretagne. Zijn zaak was al in het Franse Hof van Cassatie beland. Na de beslissing van november 2019 van het Hof van Beroep van Rennes dat had beslist over zijn vrijlating uit de gevangenis, was de procureur van Rennes in beroep gegaan bij het Hof van Cassatie. Op 18 december 2019 had het Franse Hof het vonnis van de rechtbank van Rennes vernietigd, die de procedure nietig had verklaard omdat de Franse openbare aanklager de naam van de Italiaanse advocaat van Vecchi niet had doorgegeven aan de Italiaanse autoriteiten en dit, aldus het Hof, afbreuk had gedaan aan de rechten van de verdediging. Het Hof van Beroep van Angers heeft echter uitspraak gedaan over de grond van de zaak, namelijk over de regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel. (bron)

–————–

Een nieuwe episode in het juridische drama tussen Frankrijk en Italië betreffende een Italiaanse activist die naar Frankrijk is gevlucht en in zijn land tot een zware gevangenisstraf is veroordeeld wegens geweldpleging tijdens de G8-top in Genua in 2001. Op dinsdag 29 november vernietigde het Hof van Cassatie het besluit om Vincenzo Vecchi niet aan Italië uit te leveren en verwees de zaak naar een nieuw hof van beroep.

Het Hof van Beroep van Rennes had medio november 2019 de vrijlating bevolen van de door de Italiaanse autoriteiten opgeëiste antiglobaliseringsactivist. Hij had nota genomen van de “onregelmatigheid” van het Europees arrestatiebevel betreffende zijn veroordeling wegens feiten die zich hebben voorgedaan tijdens de G8-top in Genua in 2001. Deze beslissing werd vernietigd door het Hof van Cassatie. (Le Monde)

Vincenzo Vecchi was gearresteerd op grond van twee Europese aanhoudingsbevelen: een voor de gebeurtenissen in Genua, de andere voor een veroordeling na een demonstratie in Milaan tegen extreem-rechts in 2006.