Internationaal forum en aktie (Den Haag, 22 en 23 mei 2007) over waterprivatisering

(Bron) Vertaling: Rob Bleijerveld)

Inleiding

Het tot toe tamelijk onbekende PPIAF, een organisatie gesteund door de Wereldbank, heeft zijn jaarvergadering in Den Haag op 23 en 24 mei. De organisatie is controversieel vanwege het ondersteunen en begeleiden van projecten in arme landen (Afrika, Latijnsamerika, Filippijnen, India en Indonesië) waarbij watervoorzieningen worden geprivatiseerd. Het resultaat is dat schoon drinkwater, een eerste levensbehoefte, onbetaalbaar wordt voor het arme deel van de bevolking. Zij zijn daardoor aangewezen op een beperkte hoeveelheid water van te slechte kwaliteit.

Corporate Europe Observatory, World Development Movement, Friends of the Earth International, Association for International Water Studies, het Transnationaal Instituut en A SEED Europe organiseren gelijktijdig een actie en een alternatief forum over dit onderwerp.

Help mee de PPIAF te sluiten!

De geplande activiteiten:

* 22 mei: eendaags forum met sprekers uit het zuiden (ondermeer uit India, Malawi en Paraguay). Zie onderstaand programma).

* 23 mei: een aktie voor het gebouw waar de PPIAF-bijeenkomst plaats vindt (ochtend). Tijd: 9 uur 's ochtends. Het juiste adres zal later bekend worden gemaakt op http://www.aseed.net

Wil je helpen en meedoen bij forum en actie? Neem dan contact op met Abel (abelATcorporateeurope.org) of Filka (filkaATaseed.net).

Achtergrondinformatie over de PPIAF

De Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) is een vrij onbekend onderdeel van de Wereldbank dat consultants betaalt die regeringen van arme landen adviseren over het privatiseren van belangrijke economische sectoren (watervoorzieningen, energievoorzieningen, telecommunicatie). Er zijn 15 donoren, waaronder de Nederlandse en de Britse regering en de Wereldbank. Elk jaar komen deze donoren bijeen om het werk van de PPIAF te evalueren en nieuwe plannen op te stellen. Dit jaar speelt de Nederlandse regering voor gastheer en vindt de bijeenkomst plaats in Den Haag (23-24 mei). In Den Haag zullen de donoren spreken over het gevaarlijke voorstel om de PPIAF een grotere rol te geven in het Wereldbankbeleid wat betreft de openbare watervoorziening in ontwikkelingslanden.

Normaal gesproken is er geen publieke belangstelling voor de jaarvergaderingen van de PPIAF, maar we vragen iedereen te helpen om de spotlichten te richten op de PPIAF en om de donoren ervan te weerhouden om het mandaat van de PPIAF uit te breiden.

Forum 'Alternatieven voor het PPIAF' in het kort

Het Internationaal Civil Society Forum "Alternatieven voor het PPIAF" dat op 22 mei in Den Haag wordt gehouden, zal dieper ingaan op de PPIAF en zijn werk. In het bijzonder zal gekeken worden naar:

* de PPIAF als onderdeel van de algemene privatiserings-strategieën van de internationale financiele instellingen

* Case studies van privatiseringen in ontwikkelingslanden zoals India (Mumbai) en Paraguay

* Progressieve alternatieven voor de PPIAF-methode

Belangrijke feiten over de PPIAF en zijn operaties:

* PPIAF is actief in 37 landen waar het een of meerdere projecten voor de privatisering van watervoorzieningen en sanitaire diensten financierde

* PPIAF is actief in 17 landen waar internationale financiele instellingen zorgden voor geschikte voorwaarden voor waterprivatisering

* PPIAF is actief in 16 landen waar fondsen zijn aangewend voor het opzetten van een pro-privatiserings "consensusvomring"

Registreren voor deelname aan het Forum kan door te mailen naar Abel Esteban (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - dit e-mail address is beschermd tegen spam, instellen van JavaScript is nodig of Tel.: 020-6127023

Voor meer achtergrondinformatie over de waterprivatiseringsprogramma's van de PPIAF in ontwikkelingslanden, zie: "New Report: Over £30 million of UK aid money spent on funding body for privatisation consultants" (link) en het rapport "Down the Drain - how aid for water sector reform could be better spent" (link, pdf)

En voor de beantwoording door de Nederlandse regering van vragen van de parlementariër Irrgang over de PPIAF (23 maart 2007), zie link

Programma van het Forum 'Alternatieven voor het PPIAF'

Internationaal Civil Society Forum 'Stop waterprivatisering - Alternatieven voor het PPIAF'

22 mei 2007

Nieuwspoort Perscentrum, kamer Wandelganger I

Lange Poten 10, Den Haag

10.30 h: Aankomst deelnemers

11 h: Opening van het forum, verwelkoming en introductie van de forumdoelen

Sessie 1: De PPIAF en zijn rol in de bredere samenhang: de Wereldbank, andere Internationale Financiële Instellingen en voorwaarden voor waterprivatisering

11.15 h: Jorgen Magdahl (FIVAS - Association for International Water Studies uit Noorwegen) geeft een korte uitleg over de PPIAF, zijn activiteiten en zijn donoren en over de negatieve gevolgen van PPP's (Public-Public Partnerships) in de water- en saniteitssector. Helena Gerebizza (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Italië) vertelt over de rol van de Wereldbank bij de bevordering van waterprivatisering in ontwikkelingslanden en waar de PPIAF in dit plaatje past

Vragen en opmerkingen

Sessie 2: Waterprivatiseringsprojecten gefinancieerd door de PPIAF hebben regelmatig te maken met plaatselijk verzet. Vertegenwoordigers van vakbonden en burgerplatforms vertellen over hun strijd

12.30 h: Een campagnevoerder van Mumbai Paani (ovb.) vertelt over de situatie in Mumbai (India)

13 h: Lunchpauze

14 h: De situatie in Paraguay (ovb.). En die in Malawi door een vertegenwoordiger van de WETUM-vakbond (ovb.)

Sessie 3: Alternatieven voor de PPIAF

15 h: Nuria Molina (Eurodad, België) (ovb.): bijdrage vooralsnog onbekend.

Vicky Cann (World Development Movement, UK): analyseert de problematische voorstellen voor uitbreiding van het PPIAF-mandaat, bijvoorbeeld door de PPIAF een grotere rol te geven bij het nieuwe Subnational Development Program van de Wereldbank (SND). Het mandaat van de PPIAF zal in de voorstellen ook worden uitgebreid tot zuiver openbare voorzieningen, dus daar waar geen sprake is van particuliere sector-deelname!

Andre Abreu (France Libertes, France) (ovb.): geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor progressieve openbare nutsvoorzieningen als ook voor Public-Public Partnerships met wederzijdse ondersteuning door leveranciers van openbaar drinkwater ter verbetering van efficiëntie en de uitbreiding van de toegang tot drinkwater en sanitatie.

Introductie van het Water Operators Partnership initiative van de VN (WOPs).

Vragen en opmerkingen

Sessie 4: Ronde Tafel "De weg voorwaarts?"

16 h: Debat met Ewout Irrgang (parlementariër van de Socialistische Partij) (ovb.) en andere parlementariërs over de volgende stappen om de PPIAF aan te pakken en om aan te sporen tot pro-publiek waterbeleid.

17.20 h: afsluiting

--------