Directe actie tegen de uitzettingsmachine.

ImageDe actiegroep 'Stop Deportaties', bekend van het actievoeren tegen de Bajesboten in Rotterdam, heeft op maandagochtend het bouwterrein van weer een nieuwe migrantenbajes in Alphen aan de Rijn stilgelegd. Informatie daarover is te vinden op Indymedia en (uitvoeriger en met achtergrondinfo) op de website van Stop Deportaties.


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)