Ga naar de inhoud

Sluit de ‘ontwikkelingsbank’ FMO

Als corona meewerkt, en de mensen die het in toom proberen te houden, hebben we het aanstaande zaterdag over de FMO, een bank van de overheid in Den Haag. De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden zorgt wereldwijd voor meer problemen dan oplossingen en kan daarom beter opgeheven worden, is de stelling.

3 min leestijd

(bron: aankondiging Haagse Mug)

Na bijna twee jaar van afwezigheid door het Coronavirus organiseert de Haagse Mug weer een informatieve bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd op zaterdagmiddag 15 januari 2022 in Grand café Utopie van
13:30 tot 15:30 uur. (Gaat ook door bij eventueel verlengde lockdown.)

Kees Hudig van Globalinfo spreekt dan over de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), een ´ontwikkelingsbank´ die verbonden is aan de Nederlandse overheid. Hij belicht de achtergrond van de
instelling en enkele recente projecten waar veel kritiek op is. Na afloop van de lezing is er een tocht per fiets of tram naar het kantoor van de FMO voor een korte ceremonie.

De Haagse ´ontwikkelingsbank´ FMO is een merkwaardige instelling. In 1970 werd ze opgericht om ontwikkelingsprojecten te financieren met geld van Nederlandse ministeries. Vanaf het begin was er een duidelijke gerichtheid op het stimuleren van particuliere investeringen in ondernemingen in wat toen nog genoemd werd de ontwikkelingslanden. Het idee was toen, en nu, dat de bewoners van arme landen erop vooruit
zouden gaan als de particuliere sector in hun land zou floreren.

De bank werd in de jaren 1990 verzelfstandigd (de Nederlandse staat behield 51% van de aandelen) en is ook geregistreerd als “gewone” bank met alle mogelijkheden van dien. Het haalt daarmee ook kapitaal van
derden op om projecten mee te financieren. Door de merkwaardige band met de overheid kan de ´bank´ garanties geven voor investeerders die particuliere financiële instellingen niet kunnen geven. Ook kunnen de
investeerders vervolgens risico´s lopen die ze elders niet snel zullen aangaan.

De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden grossiert in het ondersteunen van megaprojecten in het mondiale zuiden. Maar die projecten pakken zeer nadelig uit voor de lokale bevolking en voor het milieu en klimaat. Kees vertelt over enkele recente projecten waar veel kritiek op is, zoals Feronia/Unilever in Congo DRC, de Barro Blanco-stuwdam in Panama en de FICOHSA-bank in Honduras.

De FMO kan daarom beter stoppen met haar projecten – maar eerst nog herstelbetalingen doen voor de aangerichte schade!

Aansluitend aan de presentatie zal er per fiets of tram een tocht naar het kantoor van FMO gehouden worden, om de plek te markeren waar dit soort beleid gemaakt wordt. In de hoop dat er acties zullen volgen, tot de ‘bank’herstelbetalingen doet en wordt gesloten.

Presentatie:  Kees Hudig (Globalinfo)
Plaats:          Grand café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116,
                     Den Haag (https://www.utopie.nl/)
Dag:             Zaterdagmiddag 15 januari 2022
Tijd:              13:30- 15:30 uur (zaal open vanaf 13 uur)
Org.:             Haagse Mug (https://haagsemug.nl/) en Globalinfo (https://globalinfo.nl/)

Utopie is rolstoeltoegankelijk

Route met tram 16: Vanaf station HS of CS richting Statenkwartier. Uit: halte Elandstraat. Vijf minuten lopen richting Waldeck Pyrmontkade. Ingang op hoek met Elandstraat. Links naast restaurant Hagedis.
Route met tram 3: Vanaf station Den Haag CS richting Loosduinen. Uit: halte Elandstraat. Ingang op hoek met Waldeck Pyrmontkade. Links naast restaurant Hagedis.     (Utopie is rolstoeltoegankelijk)

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: info@haagsemug.nl
Web: https://haagsemug.nl/