Shell ligt met de Russische overheid in de clinch over een groot gasproject in Sakhalin. Volgens de Nederlandse media is de door Rusland aangevoerde reden (zorgen over milieu) maar een smoes. Maar betekent dat dus dat het wel goed zit, met dat milieu en Shell?

Shell ligt onder vuur van de Russische autoriteiten vanwege het schenden van de milieuvergunningen van het Sakhalin II project. Weinigen geloven dat de Russische overheid serieus bezorgd is om het milieu op dit eiland. Het lijkt vooral een manier om de onderhandelingen tussen Shell en Gazprom onder druk te zetten. Shell ontkent dan ook dat er iets mis is met zijn milieubeleid op Sakhalin. Dat is misschien wel erg kort door de bocht. Het immense project heeft een aantal redelijk schadelijke gevolgen voor de lokale bevolking en natuur en milieu op het eiland. Gevolgen die ondanks kritiek van milieuorganisaties en lokale bevolking vooral beantwoord worden met PR.

Het eiland Sakhalin ligt boven Japan en bestond tot voor kort vooral uit natuur. De lokale economie is vooral afhankelijk van visvangst (zalm) en een deel van de bevolking (vooral de inheemse niet-Russische bevolking) leeft van jacht, visserij en kleinschalige landbouw. Het gebied is ongerept en ruig, en erg gevoelig voor aardbevingen.

Het Sakhalin II olie en gas project is een joint venture van Shell (55%) en twee Japanse bedrijven. Gazprom probeert een deel van het project te verwerven. SEIC (Sakhalin Energy Investment Company) is de werkorganisatie die het project uitvoert.
Het project behelst onder meer het aanleggen van een pijpleiding over een groot gedeelte van het eiland, een fabriek voor vloeibaar aardgas (LNG) en twee platforms op zee.
Bankwatch publiceerde in september 2006 de resultaten van onderzoek naar de lokale gevolgen van het project. Het volledige rapport is hier te downloaden.

Gebrek aan water, te veel aan bouwverkeer.

De lokale bevolking heeft vooral last van de bouw van de LNG-fabriek. De fabriek wordt gebouwd op het strand naast het plaatsje Korsakov (30.000 inwoners). Zij hebben vooral last van de enorme hoeveelheid bouwverkeer door het plaatsje. Hiervoor zijn onder meer wegen in het stadje verbreed door de wandelpaden weg te halen. Ondanks klachten hierover weigert SEIC meer te doen dan het uitgeven van foldertjes over verkeersveiligheid. De investeringen in infrastructuur die SEIC gedaan heeft op het eiland lijken alleen plaats te vinden op delen van het wegennet die belangrijk zijn voor SEIC. Het bouwverkeer heeft veel schade aangericht aan het lokale wegennet.
De toename van het verkeer heeft een merkbaar negatief effect op de gezondheid van de kinderen in de stad.

Daarnaast zijn twee van de drie waterbronnen van de stad afgesloten, en is er een kampement voor de 5.000 werknemeres gebouwd, waardoor er een watertekort is in de stad.

Oliepijplijn bedreigt lokale visstand.

Veel zorgen zijn er ook over de lokale visstand, de broodwinning van rond de 30.000 mensen op het eiland. De pijpleiding doorkruist veel riviertjes waar de zalm zijn paaigronden heeft. Die worden bij de bouw al vervuild door erosie. SEIC weigert ook te investeren in adequate bescherming tegen erosie en bescherming tegen leidingbreuken.
Een fact finding mission tijdens de aanleg van de pijplijn leverde schhokkende foto's op. Hier is er nog een

Onvoldoende nagedacht over ongelukken.

Naast dat SEIC een oliepijplijn bouwt in een gebied dat bekend staat om zware aardbevingen, heeft zij volgens een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds ook onvoldoende nagedacht over het effect van een olielek onder de ijzige omstandigheden van Sakhalin in de winter. De conclusie is kort gezegt dat er gedurende zes maanden per jaar, als de Aniva Baai bedekt is met ijs, geen mogelijkheden heeft om een olielek te bestrijden.
Meer informatie van het Wereld Natuur Fonds over Sakhalin vind je hier


De conclusie van de gezamenlijke milieuorganisaties is dat Shell en de andere deelnemers aan Sakhalin II inderdaad de Russische milieuwetgeving overtreden. In hoeverre dat echt een zorg is voor de Russische autoriteiten blijft onduidelijk.

aanvulling

Zie ook Campaigners attack Shell's charity arm over Sakhalin talks in the Guardian.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Peter Polder.)