Aankondiging: "Save our climate not their oil profits", protest tegen klimaatwitwasconferentie maandag 16 oktober a.s. in Amsterdam. Doe mee aan de teach-in voor Tuschinski, 14.00 uur.

Op 16 en 17 oktober organiseert de Wereldbank samen met de bedrijven Shell en ABN-Amro een 'high-level' klimaat-conferentie in Amsterdam. Activisten zullen voor de deur een protestactie houden.

Het onderwerp van de conferentie is klimaatverandering en hoe 'de markt ingezet kan worden'. De officiële titel van de conferentie is "Make Markets Work for Climate". Deze bijeenkomst van de bedrijven en instellingen die in grote mate bijdragen aan de klimaatramp, moet de suggestie helpen verspreiden dat ze met oplossingen komen. Kernenergie, megadammen en emissiehandel dragen echter niet bij aan klimaatverbetering. Het zijn slechts excuses voor bedrijven om verder te gaan met vervuilen terwijl ontwikkelingslanden er de dupe van worden.

Grote waterkracht projecten, waarbij meer dan 40 miljoen mensen werden verdreven, zijn geen schone of hernieuwbare energiebronnen. Stuwdammen hebben niet alleen geleid tot het verdwijnen van ecosystemen en soorten, ze veroorzaken ook nog eens CO2 emissies.

Tijdens de totale productiecyclus van kernenergie worden broeikasgassen geproduceerd. Daarnaast zijn er nog de milieu en veiligheidsproblemen door het afval.

Emissiehandel is een op de vrije markt gebaseerde oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Westerse landen en bedrijven hebben bij de invoering gratis CO2-credits gekregen op basis van hun uitstoot in het verleden. Daar mogen ze nu mee gaan handelen. Dus in plaats van straf, krijgen ze een beloning voor slecht gedrag. Monocultuur bosbouw, bijvoorbeeld, wordt gesubsidieerd voor enkel tijdelijk CO2 opslag.

De Wereldbank speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering. Dit instituut heeft vele landen gedwongen hun economie in neo-liberale richting te veranderen en roofbouw te plegen op hun fossiele brandstoffen en natuurlijke grondstoffen. Nu met haar nieuwe "Clean energy and investment framework" promoot de Wereldbank dammen, kernenergie en emissiehandel. Bij dat laatste strijkt ze een flinke commissie op. "Ondertussen investeert de Wereldbank nog steeds jaarlijks 2 à 3 miljard in de winning van olie, gas en kolen en in andere conventionele energieprojecten. Dit moet stoppen en het geld moet worden besteed aan kleinschalige lokale projecten voor echt duurzame energie en energie-beparende projecten.", zegt Rabbe Dormans, van A SEED Europe.

Voor de reductie van broeikasgassen moeten serieuze doelen worden gesteld, ook door de Wereldbank. Wetenschappers van de VN gaan uit van de noodzaak van minstens 80% reductie in westerse landen.

Over de rol van een bedrijf als Shell bij het veroorzaken van broeikasgas hoeven we het niet eens te hebben. En de ABN-Amro, een van de grootste banken in de wereld, stopt z'n geld in de meest vervuilende projecten. "Dat deze instellingen nu samen met een oplossing pretenderen te komen is ongeloofwaardig. Dat ze er aan willen verdienen is schandalig. De aanwezige multinationals kunnen het best ophouden met hun werkzaamheden, als ze een positieve bijdrage aan het klimaatprobleem willen leveren.", aldus Soile Kostinnen, Wereldbank-campaigner bij A SEED.

Demonstranten zullen de conferentie aangrijpen om te protesteren en kritiek te uiten. Op maandag 16 oktober om 14.00 uur begint een openbare 'teach in' voor het conferentiecentrum (theater Tuschinski in Amsterdam). Daar zal informatie verstrekt worden over de praktijken van de instellingen die binnen bijeenkomen, over de farce van emissiehandel en over 'greenwashing' strategieën. Bovendien zal dan een mobiele tentoonstelling onthuld worden. De acties worden mede georganiseerd door de organisaties A SEED (aseed.net) en XminY Solidariteitsfonds (x-y.org).


*************************************
Voor meer informatie: 020-6682236 (vooraf) of 06-55965136 (vooraf en tijdens de actie). Email:info (apestaart) aseed.net

Links naar achtergrond info:
* Make Markets Work for Climate website: website conferentie.
* How the World Bank's Energy Framework Sells the Climate and Poor People Short, pdf-file (rapport gepubliceerd in september door een coalitie van 9 NGO's)
* www.aseed.net/worldbank. Naast informatie over de rol van de Wereldbank bij het klimaatprobleem en emissiehandel is op deze site informatie te vinden over de World Bank Disinvestment Campaign; het vleugellam maken van de Wereldbank door haar belangrijkste geldschieters zoals kerken, universiteiten, pensioenfondsen en lokale overheden over te halen hun geld in iets ander te steken.
* "Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power", Dag Hammarskjöld Foundation, the Durban Group for Climate Justice, and The Corner House.
now available for download at the cornerhouse.org

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Aseed en XminY.)