Op 12 maart zei WTO-voorzitter Pascal Lamy in India dat meer vaart moet worden gezet achter de onlangs heropgestarte WTO-onderhandelingen. Een paar honderd mensen demonstreerden tijdens zijn bezoek tegen de WTO en tegen schijnoplossingen voor 'ontwikkeling'.


Lamy was te gast op het tweedaagse seminar "Saving Doha and Delivering on Development" dat was georganiseerd door het Indiase handelsministerie, de UNCTAD, het Carnegie Endowment for International Peace, Oxfam International, de National Council for Applied Economic Research en CUTS International. Het seminar ging vooraf aan een bijeenkomst van de G-33 ontwikkelingslanden in Jakarta.

Volgens Lamy hebben de lidstaten tot eind juni de mogelijkheid een doorbraak te bereiken om zo de Doha Ronde tot een goed einde te brengen. Tot half juni kan het Amerikaanse Congress namelijk besluiten om het handelsmandaat van Bush te verlengen en dat is volgens hem doorslaggevend voor de Amerikaanse onderhandelingspositie.

Hij meldde dat er vooruitgang te bespeuren valt in recente bilaterale en plurilaterale besprekingen tussen de 'hoofdrolspelers' de VS, de EU, Brazilië en India. Het zou er nu alleen nog om gaan om een en ander te concretiseren. "Maar we zijn er nog niet: er is nog een lange weg te gaan," aldus de WTO-voorzitter.

De Indiase handelsminister Kamal Nath, aanwezig op hetzelfde seminar waar Lamy sprak, benadrukte dat het voor een florerende wereldhandel nodig is dat de rijke landen er voor zorgen dat de economieën van ontwikkelingslanden, vooral die in Azië en Afrika, kunnen blijven groeien.

Onderwijl werd buiten het Maurya Sheraton hotel waar Lamy en Nath het seminar bijwoonden door een paar honderd boeren, studenten en anderen gedemonstreerd voor "rechtvaardigheid voor boeren en armen". Ze riepen daarbij anti-WTO leuzen.

"We zijn bezorgd dat deze besloten bijeenkomst een poging is om voorafgaand aan de G-33 vergadering een consensus te fabriceren die arme landen dwingt hun standpunten over industriële en agragische tarieven te verzwakken," aldus Subrata De, vertegenwoordiger van ActionAid, een van de organisaties die opriep tot de demonstratie. Hij voegde er aan toe, dat "er in India al een landbouwcrisis is die boeren dwingt tot zelfmoord en dat de Indiase regering geen Doha-deal moet sluiten die nog meer armoede veroorzaakt".

Volgens Devinder Sharma van het Forum for BioTechnology and Food Security, ook een van de organisatoren van het protest, is het onmogelijk om binnen het raamwerk van de WTO een ontwikkelingssysteem op te zetten dat tegemoet komt aan de de behoeften van kleine en marginale boeren. "Studies van de Wereldbank en de Carnegie Foundation tonen aan dat ontwikkelingslanden niet of nauwelijks zullen profiteren van de Doha Ronde."

Tweehonderd demonstranten werden door de politie gearresteerd en na enige tijd weer vrijgelaten.

Bronnen:

- "WTO chief warns global trade talks have until end of June to succeed," van Associated Press van 12 maart 2007

- "Anti-WTO activists detained," van PTI van 12 maart 2007

- "Saving Doha WTO seminar evokes farmers protests" Focus, van 12 maart 2007