De mislukking van de handelsbesprekingen in Cancún heeft geleid tot aanpassing van de onderhandelingsstrategie van de WTO: de onderhandelaars zullen proberen de belangrijkste hindernissen op te ruimen tijdens bijeenkomsten van de Algemene Raad in Genève. Op deze wijze wordt publieke toetsing en druk van maatschappelijke organisaties uit de weg gegaan en is de besluitvorming nog ondoorzichtiger en ondemokratischer dan voorheen. Sociale bewegingen en civil society moeten daarom in aktie komen om deze strategie tegen te gaan!

Oproep van de Geneva People's Alliance [1] aan
alle maatschappelijke organisaties:

Sluit aan bij de internationale mobilisaties in Genève en
STOP de bedrijfsgerichte WTO-agenda vóór Hong Kong !

Met de Hong Kong-ministerstop van december in zicht, versnellen de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie de onderhandelingen ten behoeve van een succesvolle uitkomst. De mislukking van de handelsbesprekingen in Cancún heeft geleid tot aanpassing van de onderhandelingsstrategie van de WTO: de onderhandelaars zullen proberen de belangrijkste hindernissen op te ruimen tijdens bijeenkomsten van de Algemene Raad in Genève. Op deze wijze wordt publieke toetsing en druk van maatschappelijke organisaties uit de weg gegaan en is de besluitvorming nog ondoorzichtiger en ondemokratischer dan voorheen. Sociale bewegingen en civil society moeten daarom in aktie komen om deze strategie tegen te gaan!

De Juli Raamovereenkomst die afgelopen jaar getekend werd, is onmiskenbaar gebaseerd op genoemde strategiewijziging. In de aanloop naar Hong Kong zijn twee bijeenkomsten van de Algemene Raad voorzien waar, naar verwachting, de belangrijke beslissingen genomen zullen worden op alle onderhandelingsterreinen. In die opzet zullen de ministers in Hong Kong slechts de balans opmaken in plaats beslissingen nemen.

Terwijl de handelsbesprekingen voortgaan, wordt het werkelijke karakter daarvan duidelijker. Ook nu weer zijn de onderhandelingen gericht het bevoordelen van grote ondernemingen en worden de belangen van kleine boerenbedrijven, vrouwen, mannen, de armen en het milieu buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van wat er op het spel staat op gebied van landbouw, diensten en industriële goederen en uitgaande van de bestaande machtsongelijkheid in WTO-verband, zijn deze ontwikkelingen zeer zorgwekkend. Daarom is het van het grootste belang dat we maatschappelijke druk uitoefenen en internationale aandacht opwekken voor de komende bijeenkomsten van de Algemene Raad in Genève. Sociale bewegingen en civil society moeten daar aanwezig zijn om rekenschap te eisen van de WTO-lidstaten en om er voor te zorgen dat de ontwikkelingsstaten, en de belangen van mensen en het milieu wereldwijd niet verder vertrapt worden in de stormloop van de handelsliberalisering.

Daarom roepen we op sociale bewegingen en civil society op om naar Genève [2] te komen voor deelname aan:

1. een bijeenkomst van de 'Algemene Raad van Volkeren' van 25 tot en met 30 juli (tegelijkertijd met de juli-bijeenkomst van de Algemene Raad van de WTO)[3];

2. een massale, internationale mobilisatie tegen de 'corporate agenda' van de WTO midden oktober (net voor, of tijdens de oktober-bijeenkomst van de Algemene Raad van de WTO, gepland voor 19 en 20 oktober. NB deze data staan nog niet vast).

ad 1. De Algemene Raad van Volkeren is een:
- observatorium, waar alle onderhandelingen gevolgd worden en waar vertegenwoordigers van NGO's en sociale bewegingen uit noord en zuid gedelegeerden van de WTO kunnen ontmoeten;
- ruimte voor het publieke debat over het lopende handelsbeleid en over wat daarbij op het spel staat, met paneldiscussies en plenaire, openbare vergaderingen;
- festival met muziek en cultuur om het publiek aan te trekken; en
- ontmoetingsplek met accommodatie (camping), en de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten, persconferenties, etc. Honderden mensen worden verwacht.

ad 2. De oktober-mobilisatie zal waarschijnlijk een combinatie zijn van:
- een internationale conferentie over de eerste jaren van de WTO en de gevolgen van haar beleid;
- een Vergadering van Volksbewegingen (Via Campesina zal onder meer aanwezig zijn);
- een internationale demonstratie; en
- een verband met andere, lokale mobilisaties wereldwijd. Alle regeringen en de WTO moeten onze aanwezigheid voelen!

NOG VÓÓR HONG KONG ...
DE 'CORPORATE AGENDA' VAN DE WTO STOPPEN
... IN GENÈVE !

(Vertaling/bewerking door Rob Bleijerveld)

Noten:
[1] Deze oproep deden ruim 40 internationale NGO's, vakbonden en sociale bewegingen op 19 april toen ze in Genève spraken over het coördineren van bovenstaande activiteiten, onder de naam "Geneva Peoples' Alliance". De lijst van eerste firmanten: Action Aid International (UK), Action Populaire Contre la Mondialisation, Associazione Ricreativa Culturale Italiana, Friends of the Earth Latinamerica & Caribbean, diverse ATTAC-groepen (Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en Vlaanderen), AG Welthandel&WTO, Berne Declaration (Zwitserland), CADTM (België), CADTM (Zwitserland), Centre du Commerce International pour le Développement, Coordination Paysanne Européenne, Development Fund (Noorwegen), Ecumenical Advocacy Alliance, Initiative Colibri (Duitsland), Institute for Agriculture and Trade Policy, International Gender and Trade Network, Friends of the Earth Europe, Focus on the Global South, Forum Social Lémanique, Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne (Duitsland), Mouvement dAction Paysanne (België) en Observatori del Deute en la Globalitzaciò (Barcelona).
[2] De oproep staat op: website attac-Zwitserland
Voor ondertekening ervan en aansluiting bij de Alliantie:(verzocht wordt snel door te geven hoeveel mensen van uw organisatie naar Genève komen).
Voor voorstellen voor conferenties, workshops en akties in juli: Genya Dana,
Voor vragen omtrent accomodatie: Jean Blaylock,
De coördinatoren in Genève benadrukken dat ze zichzelf zien als facilitatoren; ze zijn niet de 'organisatoren' of de 'leiders'. Ze proberen slechts zaken te regelen die nodig zijn om activisten in staat te stellen gedurende de aktieweek van juli datgene te doen waartoe de gezamenlijke groepen besloten. Het zijn de activisten zelf die ervoor moeten zorgen dat hun eigen programma-onderdelen tot uitvoering worden gebracht.
[3] Voorlopig programma (in twee delen):
a/ Zwaartepunt maandag 25 en dinsdag 26 juli: bijeenkomsten met gedelegeerden. Facilitatoren stellen ruimte beschikbaar.
b/ Zwaartepunt op woensdag 27 en donderdag 28 juli: de grotere openbare en gezamenlijke activiteiten. Basisraamwerk hiervoor:
- ochtenddebatten (GATS, AG, NAMA): gezamenlijke organisatie door aangesloten, gespecialiseerde netwerken. Ons voorstel: AG op 27, NAMA op 28 en GATS op 29 juli; duur van 9:30 tot 12:30.
- lunch: (letterlijk) een lopend feestbuffet.
- flexibele middagbijeenkomsten (van kleine, 'eigen' activiteiten door organisaties; en activiteiten waarbij snel gereageerd moet worden op actuele ontwikkelingen in de WTO-onderhandelingen).
- grote avondactiviteiten (voorstel: 27 juli bekende sprekers over de WTO-issues; 28, 29 en 30 juli culturele activiteiten; afsluitingsactiviteit op 30 juli).
- vast(e) dagelijks(e) tijdstip(pen) voor persverklaringen (desgewenst voor elk netwerk dat daaraan behoefte heeft).
- Dagelijks zichtbare aanwezigheid voor het WTO-gebouw.
Groepen en netwerken die wat willen organiseren, kunnen hun behoeften doorgeven (tijdstip, aantallen, etc) en de facilitatoren hanteren een soort 'booking'-systeem en proberen daarmee aan zoveel mogelijk verzoeken gehoor te geven.
+

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)