Ga naar de inhoud

Opnieuw boot P&O vast, acties ook in Rotterdam

Nadat eerder de veerboot de European Causeway in de haven van Larne in Noord-Ierland in beslag genomen werd, is nu ook de Pride of Kent aan de ketting gelegd, die doorgaans tussen Dover en Calais vaart. Acties in havens tegen het overvalontslag door P&O gaan ondertussen door, mogelijk ook in Rotterdam.

4 min leestijd

(Door globalinfo.nl die graag donateurs heeft, zie eerdere berichten over het P&O-ontslag hier) Foto website Nautilus International)

De Pride of Kent werd volgens de Telegraaf aan de ketting gelegd na “controles of het schip wel veilig kon gaan varen met een nieuwe crew.” Net als bij de European Causeway is de gehele bemanning vervangen door ingevlogen nieuwe krachten, die niet gewend zijn op het schip te varen. Zie ook Sky News.

Het betekent dat nu 2 van de acht veerboten van P&O waar de ontslagen zijn, aan de ketting gelegd zijn. Op andere schepen wordt door vakbond MRT bericht dat nieuw aangenomen personeelsleden ook het werk neergelegd hebben, nadat ze ontdekten dat ze ontslagen personeel moesten vervangen en dan voor een veel lager looneisen

Naar verluidt biedt P&O ook ontslagen hoger personeel aan om een nieuw contract te sluiten tegen lagere beloning, en zouden zo’n 70 mensen daar mee ingestemd hebben.

De Britse minister van transport Grant Shapps heeft een boze brief aan P&O gestuurd met daarin de eis dat al het personeel zo snel mogelijk weer aangenomen wordt, en wel tegen het oude loon en met betere arbeidsomstandigheden. (Zie brief op twitter)

De rederij heeft geantwoord dat ze dan failliet gaat.

Ook van andere rederijen die Britse havens aandoen, zou geëist worden dat het personeel tenminste minimumloon betaald krijgt. (FD)

Volgens de vakbond van scheepvaartpersoneel Nautilus betalen reders nu vaak lonen ver onder het minimumloon dat in Engeland officieel geëist wordt:

In oktober 2020 zijn Nautilus International en haar partners er na een lange campagne eindelijk in geslaagd om de wet zo te laten wijzigen dat bemanningsleden aan boord van schepen die tussen Britse havens varen of alleen op het Britse continentaal plat varen, ten minste het Britse minimumloon betaald moeten krijgen – ongeacht hun land van verblijf, nationaliteit of de vlag van het schip. Dit ontmoedigt werkgevers om buitenlanders uit te buiten als goedkope arbeidskrachten.

Deze regeling geldt echter niet voor de bemanning van schepen die onder vreemde vlag varen en tussen Britse en niet-Britse havens varen, met inbegrip van de veerboten waarop het huidige geschil betrekking heeft – een maas in de wet die nu moet worden gedicht. (Van de website van Nautilus, vertaling globalinfo.nl)

Trots van Rotterdam

BBC Radio heeft een overzicht van acties in havens tegen de massa-ontslagen.

“Unions rallied at Dover, Hull and Liverpool, chanting slogans such as “seize the ship”. Protests caused disruptions, and vehicles in Hull were at one stage turned away.” In het bericht wordt ook melding gemaakt van pogingen om een P&O-schip uit Rotterdam (The Pride of Rotterdam) afgelopen zaterdag het laden te beletten in Hull. “BBC correspondent Paul Murphy, at the scene, said picketers at one stage turned away cars and lorries attempting to board Saturday’s 20:30 GMT sailing”. Maar dat is kennelijk niet succesvol geweest want het schip zou volgens schema naar Rotterdam zijn vertrokken.screenhavenpo

Vakvereniging TUC had eerder een video op twitter gezet die liet zien hoe dokwerkers in Rotterdam weigerden om vracht te laden op een veerboot met bestemming Hull, uit solidariteit met de ontslagen werkers. Niek Stam, van de Rotterdamse havenbond, verklaarde dat ze met het protest hoopten om “P&O weer aan de onderhandelinstafel te brengen” omdat wat ze gedaan hebben schandalig is“. BBC: Mr Stam said: “We believe in solidarity, and we will punish every employer who refuses to consult unions.” He added that the protests will carry on in the coming days “if it is necessary”. (De heer Stam zei: “Wij geloven in solidariteit en we zullen elke werkgever straffen die weigert de vakbonden te raadplegen.” Hij voegde eraan toe dat de protesten de komende dagen zullen doorgaan “als dat nodig is”.)