Op de Belgische website Ya Basta! staan twee uitvoerige interviews met de Italiaanse activist en filosoof Toni Negri. Het eerste gaat over de moderne arbeidersbeweging. Het tweede over Chiapas en de Zapatistas.

Toni Negri over precaire arbeid en een syndicalisme van de metropool

'Het proletariaat is niet meer wat het geweest is, maar dat betekent niet dat het verdwenen is,' schrijven Michael Hardt en Toni Negri in 'Empire'. 'De samenstelling van het proletariaat is veranderd en dus moet ook ons begrip ervan veranderen.' Hardt en Negri betogen dat onder de verschillende productiefiguren die tegenwoordig actief zijn, de figuur van immateriële arbeidskracht (betrokken bij communicatie, samenwerking en de productie en reproductie van affecten) in toenemende mate een centrale positie inneemt in zowel het schema van kapitalistische productie als in de samenstelling van het proletariaat. De kenniseconomie - Franse auteurs spreken van een 'cognitief kapitalisme' - wordt gekenmerkt door een precarisering van de arbeid: arbeidscontracten zijn dikwijls van tijdelijke duur, vereisen een flexibele inzet, en garanderen geen gewaarborgd inkomen. Dit is iets wat het 'digitale proletariaat' gemeen heeft met vele werkers in de dienstensector, zoals toerisme, horeca, schoonmaak, verpleging, maar ook met de culturele sector. Ook de fabrieksarbeid wordt meer en meer geprecariseerd, met de inzet van seizoensarbeiders, uitzendkrachten, oproepkrachten, en dergelijke meer, en met de uitbesteding aan onderaannemingsbedrijven, die als eerste de herstructurering van de arbeid moeten opvangen. Periodes van werkloosheid lossen - onzekere - periodes van arbeid af. Meestal gaat het om vrouwen en mannen tussen 18 en 35 jaar, heel dikwijls ook om immigranten. De Euromaydayparades willen hen een gezicht geven. Wat is de politieke betekenis van 'het precariaat' en hoe kan het georganiseerd worden? Negri: 'Hoe een adequaat strijdniveau bekomen? Door enquêtes uit te voeren over de metropool zoals we indertijd enquêtes uitvoerden in de fabrieken. Door de zwakke punten op te sporen en daaruit af te leiden waar we kunnen interveniëren, en door aan te tonen dat er geen gemeenschappelijk bestuur via een regering van rijken en gebaseerd op uitbuiting mogelijk is.' (Antonio Negri, 'Goodbye mister socialism', Paris: Seuil, 2007.)

Zie het hele interview hier: http://www.yabasta.be/spip.php?article503

Een tweede vraaggesprek gaat over Chiapas en de betekenis van de Zapatistas

"Het zapatisme betekende dus het eisen van de mogelijkheid van een andere moderniteit en de anticipatie van wat later het andersglobalisme van Seattle werd, maar overgeplant in een veel zwaardere koloniale en biopolitieke context, die voortvloeide uit de Spaanse overheersing van Latijns-Amerika." Lees dit interview hier: http://www.yabasta.be/spip.php?article502

beide interviews zijn gemaakt door Raf Valvola Scelsi