Ga naar de inhoud

Na gesprek met ING directie: ING geeft geen krimp

Een gesprek met de directie van ING-trust over hun rol in het waterschandaal in Cochabamba, heeft weinig opgeleverd…

5 min leestijd
Placeholder image

(De originele oproep en uitleg van achtergronden staat onderaan het verslag)

Op 5 september vond een gesprek plaats met de directie van ING-trust over hun rol in het ‘waterschandaal’ in Cochabamba (zie elders voor meer details hierover). Zij ontvingen een delegatie van vier personen, waaronder Osvaldo Pareja, vertegenwoordiger van de koepel van organisaties ‘Coordinadora Por la Defensa del Agua y de la Vida’ die zich tegen de privatisering van het drinkwater heeft verzet. Terwijl binnen het gesprek plaatsvond, stond buiten een groep van twintig solidariteitsactivisten met foto’s van de wateropstand in april 2000 en spandoeken met de teksten “Stop ProtectING Bechtel” en “Stop PrivatiserING”.

Na anderhalf uur praten bleek dat de ING-vertegenwoordigers niet bereid bleken om ook maar een stap te ondernemen om (hun rol in) het conflict op te lossen. Het verzoek van de activisten en Osvaldo Pareja om simpelweg de dienstverlening aan de holding IWH bv. te staken, werd onomwonden van de hand gewezen. Desondanks verklaarde de ING-afvaardiging “te hopen in dialoog te blijven”.

Typerend was bovendien de reactie van de ING-vertegenwoordigers toen ze geconfronteerd werden met de eigen “business principles”. Daarin staan onder meer de mooie woorden (onder het kopje “Community Relations”) “Wherever ING operates, it recognises that good relations with its local communities are fundamental to its long-term success. The Group’s community relations policy is founded upon mutual respect and active partnership, aimed at sustaining lasting and trusting relationships between the Group’s operations and local communities”. Hoe dit te rijmen valt met het dagenlang door politie en leger beschieten van honderdduizend demonstranten, zoals gebeurde in april 2000, is ons een raadsel. Evenzo ontging ons wat er ethisch is aan het vervolgens eisen van een schadevergoeding van 25 miljoen dollar toen de privatisering ongedaan gemaakt werd (terwijl er maar 7 miljoen betaald was voor de overname). Maar volgens de ING-woordvoerders golden die business principles alleen voor hun eigen directe activiteiten en konden ze die van klanten waar ze diensten aan leveren niet controleren. Het voorstel om om die reden óf de business principles te schrappen óf omstreden klanten als IWH, werd lachend van de hand gewezen.

De afvaardiging van ING-trust liet meermaals weten er niet over te piekeren om IWH te laten vallen. Daarop lieten de activisten weten geen keus te hebben dan door te gaan met hun solidariteitscampagne met de bewoners van Cochabamba. Een volgende moment om aan de ING duidelijk te maken dat ze een probleem zijn en hebben, zal de offíciële opening van hun splinternieuwe hoofdkantoor zijn, het merkwaardige gebouw aan de snelweg langs het Amsterdamse bos dat in de volksmond al De Kruimeldief gedoopt is. Die opening zal op maandag 16 september om 14.00 plaatsvinden door prins Willem Alexander onder aanwezigheid van zo’n beetje de gehele economische en politieke top van Nederland.

(voor alle achtergrondinformatie:
fotoverslag actie:

(tekst van de oproep om gezamenlijk naar ING-kantoor te gaan:)

Gezamenlijk bezoek aan kantoor van ING-Trust, Teleport Boulevard 140 Amsterdam
Donderdag 5 september
10.00 uur verzamelen op het plein voor Station Sloterdijk

Begin 2000 is de bevolking van de Boliviaanse stad Cochabamba in opstand gekomen tegen de privatisering van het drinkwater. Het concern dat het drinkwater over had willen nemen – geleid door de Amerikaanse multinational Bechtel – eist nu 25 miljoen dollar schadevergoeding. Daarbij speelt de Nederlandse bank ING een belangrijke rol als officiële vestiging van de ‘holding’ (IWH, International Water Holding b.v.) die een meerderheidsaandeel in het geprivatiseerde drinkwaterbedrijf had. Een soort administratieve parkeerplaats voor Bechtel dus, die het ook mogelijk maakt dat haar claim van 25 miljoen voorkomt bij een soort rechtbank van de Wereldbank.

Op dit moment is Osvaldo Pareja, een vertegenwoordiger van de ‘Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida’ in Nederland om informatie te geven over deze kwestie. De ‘Coordinadora’ is de koepel van organisaties die de privatisering bestreden hebben en ongedaan hebben gemaakt, waarna ze een democratisering van de waterleidingmaatschappij afgedwongen hebben.

We hebben geprobeerd een afspraak te maken voor een gesprek tussen Osvaldo Pareja en een vertegenwoordiger van de directie van de ING. Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft de ING hier niet op gereageerd. (inmiddels heeft de ING bekendgemaakt “behoefte te hebben aan een gesprek” en is er een afspraak gemaakt, donderdag 5 september om 10.00 uur. zie verder onderaan dit bericht). Om deze reden zullen we donderdagochtend samen met Osvaldo Pareja toch naar het kantoor gaan en een gesprek eisen. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen Osvaldo willen vergezellen en roepen daarom iedereen op om mee te gaan. We vertrekken vanaf het plein voor Station Sloterdijk, waar om 10 uur (’s morgens) verzameld wordt.

De voornaamste eis is dat ING-trust zijn dienstverlening aan IWH bv. met onmiddellijke ingang stopzet.

’s avonds zal er om 20.00 nog een informatie-avond over de kwestie zijn in het Latijns Amerika Centrum (Nieuwe Herengracht 29 Amsterdam)

Voor meer informatie Pablo Noticias, (020-6229781).
Voor meer informatie over de Water-Campagne ivm. Cochabamba: Kees XminY Solidariteitsfonds (020-6279661) Website vol informatie over de hele kwestie Cochabamba: http://www.xs4all.nl/~arenaria/water/

Voor informatie over Latijns Amerika: http://www.noticias.nl

X-Y: http://www.xminy.nl

Nieuwe ontwikkeling: ING aanvaardt gesprek met vertegenwoordiger Cochabamba

De ING-bank heeft op maandag contact gezocht en verklaard dat er “behoefte is aan een gesprek” met de vertegenwoordiger van de koepel van watergebruikers in Cochabamba, Osvaldo Pareja. Het gesprek zal op donderdagochtend, 5 september, 10.00 uur plaatsvinden in het hoofdkantoor van ING-trust en directieleden van ING-trust zullen daarbij aanwezig zijn. Tenminste twee mensen van de Nederlandse steungroep zullen Osvaldo daarbij vergezellen.

Omdat de ING tot dusver niet had gereageerd op ons verzoek tot een ontmoeting met Osvaldo Pareja, hadden wij opgeroepen om hem op de bewuste donderdag met zoveel mogelijk mensen te vergezellen bij een bezoek aan het hoofdkantoor van ING-trust. Nu de ING zich bereid heeft getoond om hem ook te ontvangen, hopen wij nog steeds dat zoveel mogelijk mensen met ons mee zullen gaan. De bewoners van Cochabamba, wiens water met behulp van de ING dreigde te worden gestolen, kunnen dat immers niet. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het plein voor station Sloterdijk (bij Amsterdam).

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)