Image
In IJsland wordt de vlag van Landsbanki Bank verbrand, 25 oktober 2008
Terwijl de gevolgen van de financiële crisis iedere dag ernstiger worden, proberen de leiders van de rijkste landen dit weekend het systeem overeind te houden. Intussen komen de sociale bewegingen in beweging en worden op 15 november overal in de wereld acties georganiseerd. Hier een overzicht, inclusief een kleine terugblik en vooruitblik.

   N15: Wereldwijde actiedag tegen de G20

Op 15 november houdt de G20 een crisisoverleg in Washington. De twintig rijkste landen van de wereld gaan plannen smeden voor de aanpak van de mondiale financiële crisis. De uitkomst ligt al min of meer vast: het goedpraten van de miljardensteun aan banken en bedrijven en het versterken van de positie van de internationale instellingen (Wereldbank, IMF en WTO). De principes van de vrije markt, privatisering en deregulering - de belangrijkste oorzaken van de crisis - worden als oplossing gepresenteerd.

*) Officiële site van de G20

*) Analyse

In Spanje wordt al wekenlang door actiegroepen opgeroepen om op 15 november (N15) de straat op te gaan. In ongeveer 75 plaatsen in Spanje staan inmiddels acties gepland onder de leuze "Wij gaan jullie crisis niet betalen". Vervolgens zijn verschillende oproepen verspreid via internet door antikapitalistische actiegroepen.

*) Spaanse oproep

*) Lijst met activiteiten in Spanje.

*) Oproep van antikapitalisten.

De grote internationale maatschappelijke organisaties (NGO's) en vakbonden hebben talloze oproepen gedaan aan de G20. Hierin vragen zij onder meer dat alle andere landen bij de aanpak van de crisis moeten worden betrokken, dat speculatie en de vrije markt aan banden moet worden gelegd, dat de internationale financiële instellingen fundamenteel moeten worden hervormd. (Een aantal van deze oproepen)

Inmiddels is duidelijk geworden dat deze eisen niet op tafel komen tijdens de G20-top. Daarom roept nu een brede coalitie van NGO's ook op tot een wereldwijde actiedag. Onder andere in Argentinië, Australië, Bangladesh, India, Frankrijk, Peru en Oeganda staan acties gepland.(Oproep)

*) Lijst met activiteiten.

In Washington zelf is de laatste weken hard gewerkt om protesten te organiseren. De coalitie Global Justice Action organiseert dit weekend een protestpicknick, een protestmars tegen de G20 en tegenconferentie. Er zijn ook oproepen voor een antikapitalistisch blok en een queer blok tijdens de demonstratie.

*) Global Justice Action .

*) Antikapitalistisch blok.

*) Queer oproep


Eerder acties rond de financiële crisis

De afgelopen maanden hebben overal in de wereld acties plaatsgevonden tegen de miljarden-injecties in de bankensector en het bedrijfsleven. De crisis heeft grote impact op allerlei thema's waar activisten zich al jaren mee bezig houden: werk, huisvesting, voedsel, milieu, onderwijs, enz. Overal komen groepen in actie om hervorming van het systeem te eisen, danwel alternatieven te presenteren.

Opvallend is het protest in IJsland waar wekelijkse demonstraties worden gehouden met de eis dat de regering moet opstappen. De regering wordt verantwoordelijk gehouden voor het failliet van de IJslandse financiële sector. Ook opvallend is de opstand van Italiaanse studenten die zich sinds kort ook verder in Europa lijkt te vrespreiden. Ook zij houden de regering verantwoordelijk voor de crisis en eisen radikale hervormingen in het onderwijs, met name in de financiering. Verder is de afgelopen her en der gestaakt door werkers die door de crisis geraakt worden, met name in Griekenland zijn grote stakingen geweest en nieuwe stakingen worden aangekondigd.

*) Protesten in IJsland.

*) Italiaanse studenten.

*) Stakingen in Europa.

*) Overzichtje acties wereldwijd.

Campagnes na N15

Intussen zijn ook in verschillende campagnes opgestart. Vanuit Spanje wordt opgeroepen tot een wereldwijde staking van klanten van banken. Het idee is dat groepen mensen hun bankrekeningen stopzetten en gezamelijk een alternatieve economie opbouwen. In Engeland wordt gewerkt aan een zogenaamde Price Reduction Campaign, waarbij met name de betaalbaarheid van basisbehoeften zoals voedsel centraal staat. In de Verenigde Staten is een campagne gestart onder de titel "Bailout Mainstreet - Yes We Can! It’s Time for a Just Economy for All!" die onder andere gericht is op een massamobilisatie tijdens de inauguratie van Obama in januari.

*) Bank Users World Strike.

*) Price Reduction Campaign.

*) Bailout Main Street.