Image In maart gaat mightysociety4 in première, van het uitgesproken politieke toneelproject mightysociety.

 

Van de website van de toneelgroep (http://mightysociety.nl/)

mightysociey4 is een politieke thriller over globalisering & geluk. Over verdwaalde Europeanen met 50-er-jaren nostalgie en would-be kosmopolieten met provinciale voorkeuren. Over vereenzaamde elites en vreemde volkswijsheid.

(...)

Geïnspireerd op o.a. de films van Michael Haneke (o.a. Le Temps du Loup) en het boek The Loss of Happiness in Market Democracies van de politiek psycholoog Robert E. Lane, schrijft en regisseert Eric de Vroedt mightysociety4.Uitgangspunt is de prangende vraag of de geglobaliseerde liberale markteconomie wel of niet bijdraagt aan het menselijk geluk. D e voorstelling toont vijf mensen die keihard met de gevolgen van de globalisering worden geconfronteerd. Een doorsnee werknemer, een arbeidsongeschikte ambtenaar, een politica, een zakenman en een journalist. Twee hardcore Vinex-vertegenwoordigers en een modern grachtengordel-gezin. Wat levert de globalisering hen op? Wat verliezen zij? Dreigen zij te verzuipen in de hypercompetitieve en gestresste Nieuwe Wereld? Of plukken zij juist de zoete vruchten van deze dynamische en kosmopolitische tijd?

Voor speeldatums ed zie het weblog van de toneelgroep