Woensdag 7 maart organiseert Machiavelli in samenwerking met XminY Solidariteitsfonds opnieuw een bijeenkomst over de G8. Deze bijeenkomst volgt op de eerdere lezing over de G8 in CREA waar de plaats van de G8 in het internationale handelssysteem werd behandeld. Als vraag staat centraal: “hoe kan de burger invloed uitoefenen op de G8?”. In het debat zal vanuit verschillende standpunten worden gekeken hoe de burger het mondiale beleid van de G8 kan veranderen. Moet dit gebeuren door middel van radicale actie, zoals we hebben gezien in Seattle? Of moet de nadruk meer liggen op NGO’s die via diplomatieke wegen invloed proberen uit te oefenen op de G8, zoals is gebeurd tijdens de G8-top in Schotland toen een brede coalitie van NGO’s onder het motto “Make poverty history” invloed probeerde uit te oefenen op de G8-top.

Verder zal de rol van de media behandeld worden: waar staan zij en wat kunnen ze veranderen?

Deelnemers:

Evert Nieuwenhuis: Evert Nieuwenhuis is freelance-journalist voor o.a. de Volkskrant, NRC Handelsblad en Vrij Nederland. Verder is hij auteur van “De Grote Globaliseringsgids - van Aandeelhouder tot Zapatista”. Tijdens de lezing en het debat zal hij het standpunt verdedigen dat beide vormen van actievoeren goed met elkaar samen gaan en elkaar zelfs nodig hebben.

Emma Dowling: Emma Dowling is Research Student op Birckbeck College (University of London). Ze was hiervoor werkzaam bij het Centre for the Study of Global Ethics (University of Birmingham). Verder heeft zij zich beziggehouden met de organisatie van het European en World Social Forum. Dowling zal een analyse geven van de “Make Poverty History” campagne en de invloed daarvan op het bredere protest tegen de G8.

Kees Hudig: Kees Hudig werkt mee aan actie-en informatiecampagnes rond globalisering in Nederland, onder andere. bij XminY Solidariteitsfonds en is redacteur van de website www.globalinfo.nl. Hij benadrukt het belang van basis(democratische) bewegingen met duidelijke en desnoods radicale standpunten om verandering af te dwingen.

Debatleider: Dr. Brian Burgoon: Brian Burgoon is universitair docent International Betrekkingen aan de UvA en expert op het gebied van internationale handels- en ontwapeningspolitiek, en Amerikaans buitenlandse beleid. Voor zijn aanstelling in Amsterdam, doceerde Dr. Burgoon onder meer aan de School of Advanced International Studies, Washington D.C, en Harvard University)

Oudemanhuispoort F201c (Amsterdam)

Datum/tijd: woensdag 7 maart, 19:45

Voertaal: Engels