Ga naar de inhoud

Lamy: oneerlijke makelaar in handelsbesprekingen (update 12dec)

Pascal Lamy heeft bewezen een oneerlijke makelaar te zijn voor ontwikkelingslanden. Bij de door hem gepubliceerde onderhandelingstekst voor de WTO-ministers op de top in Hong Kong heeft hij een belangrijke aangehechte notitie verwijderd. Aileen Kwa van Focus on the Global South vertelt waarom dat zo belangrijk is.

3 min leestijd
Placeholder image

Lamy: oneerlijke makelaar in handelsbesprekingen
Omslagnotitie van concept ministerstekst WTO verdwenen

(geschreven door Aileen Kwa [1])

Pascal Lamy heeft bewezen een oneerlijke makelaar te zijn voor ontwikkelingslanden. Tijdens de Algemene Raadszitting van 2 december werd de WTO-lidstaten nog verzekerd dat de omslagnotitie (“cover note”) die op 1 december aangehecht was aan de concepttekst voor ministers gehandhaafd zou worden op de versie die naar Hong Kong gestuurd zal worden. Toch blijkt die te ontbreken in de versie van de Hong Kong-tekst op de website van de WTO [2]. Gedelegeerden uit Genève kwamen daar op 6 en 7 december achter en zagen dat de “cover note” vervangen is door een brief van de voorzitter van de Algemene Raad, Amina Mohamed, en de Directeur-Generaal van de WTO, Pascal Lamy, aan minister Tsang van Hong Kong die voorzitter is van de WTO-top van aanstaande week.

De omslagnotitie is belangrijk voor alle ministers en niet alleen voor de minister van Hong Kong. Het benadrukt dat de concepttekst voor ministers niet aangemerkt kan worden als weerslag van algemene overeenstemming, dat er op bepaalde terreinen sprake is van “een hoge mate van convergentie”, maar op andere van “een lager niveau van convergentie”. Vetgedrukt is zelfs de passage dat alle bijlagen – behalve bijlage E over Trade Facilitation – “aangeboden zijn op verantwoordelijkheid van de respectievelijke voorzitters. Ze wenden niet voor overeengekomen teksten te zijn en zijn zonder vooringenomenheid jegens de standpunten van alle lidstaten.”

Volgens een gedelegeerde “vormt de omslagnotitie bij het concept een integraal deel van het Ministeriële conceptdocument. Een brief aan de Hong Kong Minister, daarentegen, heeft geen legale status.” Ze zei dat haar delegatie slechts heeft ingestemd met de overdracht van de concepttekst naar Hong Kong omdat de omslagnotitie uitdrukkelijk aangeeft dat de Bijlagen geen onderhandelde teksten zijn en dat die niet haar standpunt weergeven.

Venezuela – gealarmeerd door deze kwestie – stuurde op 7 december een brief aan de voorzitter van de Algemene Raad en aan Pascal Lamy, waarin bezorgdheid geuit wordt. De lidstaat gaf aan dat de lidstaten op 2 december niet op de hoogte zijn gesteld van “de nieuwe wijze waarop omgegaan wordt met de omslagnotitie.”
Evenals andere lidstaten dat deden, heeft Venzuela slechts ingestemd met de overdracht van de Ministers concepttekst vanwege de omslagnotitie. In zijn brief wordt bezorgdheid uitgesproken over de (legale) status van de brief aan minister Tsang van Hong Kong, en onderstreept dat het “essentieel” is dat de omslagnotitie een integraal onderdeel vormt van de Draft Ministerial Text. “Anders zal het moeilijk zijn voor onze delegatie om deel te nemen aan de discussies tijdens de Zesde Ministeriële Conferentie.”

Ook Brazilië nam deze zaak direkt op met Pascal Lamy in een bilaterale bijeenkomst op 7 december, maar had geen succes.

Gedelegeerden van ontwikkelingslanden in Genève zijn woedend op Pascal Lamy wegens de manipulatie met de tekst. Ze zien dit als bevoordeling van ontwikkelde landen met behulp van slinkse taktieken, terwijl Lamy zich naar buiten toe voordoet als voorvechter van de zaak van “ontwikkeling”.

Noten:
[1] bron: “Lamy: Dishonest broker in trade talks, disappearance of cover note,” Focus on the Global South, 8 december 2005. Vertaling: Rob Bleijerveld.
Zie ook: “WTO General Council agrees to put services text in square brackets,” door Martin Khor (Third World Network), van 5 december 2005. Toegevoegd: “WTO issues new Ministerial Text for HongKong, but without Cover Note,” door Martin Khor (Third World Network), van 8 december 2005.
[2] De bedoeling van het WTO Secretariaat is dat de gezamenlijke handelsministers deze tekst tijdens de Hong Kong-top als uitgangspunt nemen voor de onderhandelingen over de Doha Ronde.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)