Op de website Globalternatives.nl is nu een impressie te vinden van de informatie- en discussiemiddag 'Banken gered, economie in puin?'

 

De bijeenkomst vond plaats op 18 oktober in Den Haag en werd georganiseerd door de werkgroep 'Voor De Verandering' en drie lokale activisten. Rodrigo Fernandez (onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het Amsterdam Financial Center Research) sprak over het ontstaan en de gevolgen van de financiele crisis. Willem Bos (coördinator van het Comité Ander Europa) sprak over de geschiedenis en werking van de economie, en over de (on-)mogelijkheden voor een andere, eerlijke en duurzame economie. Hun verhaal en ook de vragen en reacties vanuit het publiek zijn te beluisteren via een aantal toegevoegde audio-weblinks van MovingRadio en VoordeVerandering.

Binnenkort worden de laatste (nu nog ontbrekende) links toegevoegd, alsmede ook foto's van de bijeenkomst. Tevens is in het verslag een agenda van activiteiten rondom de financiële crisis opgenomen, en ook weblinks naar tal van achtergrondartikelen en relevante cartoons. Zie: http://www.globalternatives.nl/index.php?topic=kredietcrisis-verslag