Ga naar de inhoud

Herrieprotest tegen EU- GATS onderhandelingen

Op woensdag 26 juni aanstaande wordt in Brussel een herrieprotest (cacerolazo) georganiseerd. Het protest is gericht tegen de ondoorzichtige en ondemocratische manier waarop de EU bezig is met de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), over de liberalisering van (publieke) voorzieningen. Vanuit Nederland is er een bus naar Brussel georganiseerd. (NB: De bus gaat niet door, we gaan gewoon met de trein, zie onderaan dit bericht…)

4 min leestijd
Placeholder image

De herriedemo wordt gehouden op woensdagochtend, 26 juni, 14.00 uur, bij de hoofdingang van het EU Justus Lipsius gebouw, aan de Wetstraat (Rue de la Loi) 175, bij metrohalte Schumann, in Brussel dus. Het protest wordt georganiseerd door GATSwatch, Attac-Belgie en XminY

Het tijdstip van de potten -en-pannen-demonstratie is 14.00 uur. De vergaderaars gaan om 15.00 uur verder met hun werk. Alles alles klopt organiseren we ook een bus vanuit Nederland om mee te kunnen doen. Preciese vertrektijd (en plaats) en kosten worden zo snel mogelijk bekendgemaakt bekendgemaakt. Wat meer achtergrond hieronder.

Voor meer achtergrondinfo: http://www.gatswatch.org/

(Persbericht Gatswatch)

GATS CACEROLAZO

POTTEN EN PANNEN PROTEST TEGEN DUBIEUZE ROL
EUROPESE UNIE BIJ WTO-DIENSTENONDERHANDELINGEN
HOOFDINGANG JUSTUS LIPSIUS GEBOUW, WETSTRAAT 175, BRUSSEL (METRO SCHUMANN), WOENSDAG 26 JUNI 2002, 14.00 UUR S OCHTENDS

Activisten uit België en omringende landen zullen op 26 juni aanstaande met een potten en pannen lawaaiprotest (cacerolazo) protesteren tegen de volstrekt ondoorzichtige en ondemocratische wijze waarop de Europese Unie de onderhandelingen in de Wereld-handelsorganisatie (WTO) over liberalisering van de handel in diensten (GATS) benadert.

Bij de GATS-onderhandelingen gaat het niet alleen om liberalisering van financiële en professionele dienstverlening, zoals automatisering, accountants, banken, consultants en verzekeraars, maar ook om liberalisering in essentiële sectoren als cultuur (bibliotheken, publieke omroep), gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer en watervoorziening. Op de WTO-top in Qatar, afgelopen november, is afgesproken dat WTO-lidstaten tot 30 juni 2002 de tijd hebben voor het indienen van gedetailleerde lijsten met verzoeken tot dienstenliberalisering in andere WTO-lidstaten.
Een paar dagen voor het verstrijken van die termijn, op woensdag 26 juni aanstaande, komt in het gebouw van de Raad van de Europese Unie in Brussel het zogenaamde “Comité 133 ad hoc diensten” bijeen.
Tijdens deze niet-openbare vergadering zullen de experts op het gebied van de handel in diensten van de Europese lidstaten en de Europese Commissie proberen om meer dan honderd EU-verlanglijsten voor dienstenliberalisering in andere WTO-lidstaten goed te keuren.

In april lekten enkele tientallen voorlopige vraaglijsten van de Europese Unie uit. Zie . Deze documenten zijn opgesteld door de Europese Commissie en bevatten controversiële voorstellen aan landen als India, Maleisië en Columbia om bijvoorbeeld hun energie- en drinkwatersector te liberaliseren. Het uitlekken van de documenten leidde zowel in de Europese Unie als in de betrokken 29 landen tot felle discussie.
Meer dan 90 maatschappelijke organisaties uit vrijwel alle EU-lidstaten hebben op 7 mei een open brief verstuurd aan de Europese Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten. In deze open brief dringen de organisaties aan op volledige openheid aangaande de EU-vraaglijsten en de inzet van de Europese Unie bij de WTO-dienstenonderhandelingen. Daarnaast wordt de nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie en de dienstenindustrie bij het voorbereiden van de vraaglijsten afgekeurd. Tenslotte bepleiten de organisaties in hun brief een moratorium op de WTO-
dienstenonderhandelingen om daarmee ruimte te maken voor een open debat over de rol van publieke dienstverlening en de wenselijkheid van verdere liberalisering in de dienstensector.
De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben tot nu toe niet op de open brief van 7 mei gereageerd. In plaats van de gevraagde transparantie en het intrekken van de ontwerpvoorstellen, zet men nu in Brussel alles op alles om de EU-vraaglijsten onder uiterste geheimhouding in een paar weken door de EU-lidstaten goedgekeurd te krijgen.
Meer informatie:

Attac Vlaanderen
Eric Goeman, woordvoerder
[e-mail]
[tel-fax] 09/3724491
[mobiel] 0476/990714
Voor Nederland:
GATSwatch

Erik Wesselius
[tel-fax] 030-2364422
[e-mail]

Informatie over bus vanuit Nederland:
Kees, XminY
email:
tel: 020-6279661

Geen Bus maar Trein

De BUS die voor woensdagochtend 26 juni geprogrammeerd stond om te vertrekken naar Brussel, om deel te nemen aan een lawaaiprotest tijdens de vergadering van de EU-commissie 133 over de GATS-verlanglijst (zie
http://www.gatswatch.org en https://www.globalinfo.nl/article/articleview/34/1/2/)

wordt AFGELAST. Er hebben (net) nog niet genoeg mensen gereserveerd om een gehele touringbus te verantwoorden. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om per trein te gaan. Het goedkoopste retourtje kost echter 35 euro (vanaf Amsterdam).

Het potten-en-pannen-protest in Brussel begint om 14.00 uur. De commissie heeft dan net pauze en begint om 15.00 uur weer te vergaderen… voor details zie de Attac-website http://attac.org/belgie/acties/106.html

Wij nemen de trein van 10.23 (vertrek A’dam CS, die om 11.05 Den Haag HS en 11.24 Rotterdam CS uitrijdt en uiteindelijk 13.05 Brussel Centraal aankomt). Eenieder is uiteraard welkom om zich daarbij te voegen, u vindt ons in de voorste coupee…

Telefonisch contact is ook mogelijk: 06-13039790

Groet, Kees Hudig (XminY Solidariteitsfonds), Erik Wesselius (Gatswatch, CEO)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)