Een (verlaat) overzicht van de blokkade- en andere akties rond en in Gleneagles, en Edinburg van 6 juli overdag. Wordt vervolgd.
De link in de eerste 6 juli-update van globalinfo is inmiddels tot leven gewekt (zie: 'chronologie van de gebeurtenissen van vandaag').


tijdlijnen 6 juli:
* Chronologie van gebeurtenissen rond het Stirling-kamp Hori-Zone en Gleanagles-Perth, tot laat in de middag op 6 juli. Met commentaar en aanvullingen.
* Chronologie van de demonstratie naar, in Gleneagles tot laat in de middag, met commentaar en aanvullingen.
* Chronologie van de aktie en andere gebeurtenissen in Edinburg tot laat in de middag op 6 juli. Met veel commentaar en aanvullingen.

Verslagen 6 juli:
* De mars op Gleneagles op 6 juli ging dus niet-wel-toch niet-weer wel-of niet?-ja toch! door met enkele uren vertraging en veel minder mensen (ongeveer 4000) dan zonder deze verwarring misschien waren gekomen. Zie o.a. http://www.guardian.co.uk/g8/story/0,13365,1522315,00.html en
http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/4653545.stm voor een verslag en
http://www.indymedia.org.uk/en/2005/07/316574.html voor een chronologische
opsomming der gebeurtenissen tav de demo.
(Rond 16.00 UK (17.00 uur hier) leek er een groep van de afgesproken route af te wijken - over het hek? - en waren er nog verschillende kleine groepjes lopend onderweg naar deze demonstratie. Ook de Nederlandse activisten die een groot deel van de dag een van de toegangswegen (zie vorige update) hadden afgesloten zijn rond deze tijd onderweg naar Auchterarder(?)...)
Ondertussen werd de sfeer in E'burgh ook grimmiger doordat veel demonstranten daar gestrand waren omdat ze eerder die dag verhinderd werden richting Gleneagles af te reizen. Zie http://www.indymedia.org.uk/en/2005/07/316516.html voor een overzicht.

* Een paar aanvullingen op eerder bericht over Nederlandse-Belgische blokkadegroep. Van de vroege ochtend tot 16 uur (lokale tijd) blokkeerde ze een van de wegen richting Gleneagles. Aan het einde van de 'werkdag' kwam steeds meer politie haar kant op (nadat andere blokkades en pogingen tot blokkade allemaal 'vrij' waren gemaakt) en besloot de groep de blokkade op te heffen en zich te voegen bij de grote demonstratie van Auchterarder na Gleneagles. Deze demo was op het laatste moment door de politie verboden maar na veel gesoebatteer alsnog geoorloofd (meer daarover o.a. hier).
Het foto'tje bij de eerdere update van globalinfo van mensen in lock-ons, was van een andere veel kleinere groep een brug verderop die de Nl-B blokkade - die veel omvangrijker was - versterkte. Overal rond Gleneagles bleek 'stront aan de knikker' te zijn en ook de snelweg en de trein waren geblokkeerd. Volgens radioberichten zou de blokkade 'volledig zijn' en werden gasten alleen nog per helikopter binnengebracht. Uiteindelijk heeft het tot bijna 16.00 uur geduurd voordat ze echt wilden gaan ontruimen. Op dat moment was een kleine groep al met een van de lockons naar een brug verder verhuisd, om ook die (weer) te blokkeren. Er wordt binnenkort geprobeerd wat foto'tjes van te blokkade te posten. Er zijn naar schatting 400 mensen gearresteerd vandaag, maar de stemming is desondanks opperbest.

* In de nacht van 5 op 6 juli vertrok de eerste groep van wandelaars door de Ochil heuvels om na enkele uren de rand van Gleneagles te bereiken.
* Verslag van activist over een paar honderd mensen die op 6 juli in Edinburg werden vastgehouden toen ze per bus naar Gleneagels wilden vertrekken. Aan het eind van de dag hielden ze een spontane demonstratie in Edinburg.
* Een ander verslag van een aktievoerder van de busreis naar Gleneagles en het protest daar.
* Politie in de stress: Politie stopte op 6 juli een fietser op de A9 en vernielde zijn slot, waarschijnlijk in de veronderstelling dat die gebruikt zou worden bij een aktie. De ageneten weigerden hun ID-nummer en een notitie over vernield eigendom te geven. Met video link.
* Een verslag van de beproevingen van een Ierse IMC-reporter tot de vroege ochtend van de 6e juli. Met video-links.
* Verslag van akties in Edinburg op 6 juli en de melding dat de vele pogingen van de politie om de demonstratie in Gleneagles te voorkomen mislukten en dat 5000 mensen tot aan het hek kwamen rond het hotel waar de 'Gehate Acht' verblijven.
* verslag van de G8-blokkades op 6 juli met commentaar, aanvullingen, diskussie.

Solidariteitsaktie Nijmegen 6 juli:
Nijmegen tegen G8. OP 6 juli probeerde de gelegenheidsaktiegroep 'Stop de G8' een spandoek met de tekst "breek de macht van de G8" uit te rollen aan het prestige project van de gemeente Nijmegen, de 'Donjon', een replica van de toren op de Valkhofburcht. Door tegenwerking van een beveiligingsmedewerker lukte het niet. Foto en verslag.

Over de Nederlandse pers:
Het radio nieuws bericht dat de politie de demo van vandaag heeft verboden, maar de demonstranten zijn al onderweg en niet van plan terug te gaan. Een en ander wordt vandaag in de media overschaduwd door het IOC dat de olympische spelen aan Londen heeft toegewezen.
De Volkskrant laat ene Diederik van Hoogstraten uitleggen dat Bush ontzettend goed bezig is, met toezeggingen voor extra hulp voor Afrika (mede ingegeven door 9/11)... En in Soedan heeft hij toch maar mooi vrede bewerkt tussen Noord en Zuid. Vergelijk dat eens met Clinton en Ruanda in 1994. Op de Voorkant een reportage over de aktivisten in Edinburg. Ze slapen zelfs op bankjes! Verslaggeefster Kim van Keken waagt zich naar het kampement in Hunter's hall Park, waar de "socialisten" roepen. De buurt vindt het prima: flinke omzetten aan de bar, en jongens van 14 verdienen scheppen met geld met de verkoop van soft drugs. Nee, dan de "anarchisten" in kamp Hori-zone, waar ene Douwe uitlegt waarom de reporter niet naar binnen mag "We plannen hier ook akties die niet mogen uitlekken."
In een kader worden als belangrijkste clubs genoemd: G8 Alternatives (de
meest gematigde coalitie), Dissent! (die niet gelooft in leiderschap) en ten derde de Wombies ("ook een zorgenkind van de politie").
Neen, dan was de reportage gisteren in BBC's newsnight over de Insurgent Clown toch leuker.

Over gewonden 4 juli en politiegeweld
* Nederlandse activist: "Een streetmedic vertelde dat er tijdens de streatrave in Edinburg op 4 juli wel wat wonden wegens klappen met de politieknuppel behandeld zijn. Verder liepen veel mensen gaten in ledematen op omdat ze over puntig hekwerk probeerden te vluchten, en iemand brak een heup gebroken, maar dat kwam niet door politieoptreden maar omdat ze ongelukkig ten val kwam".
* Commentaar van een andere actvist over het poltiegeweld op 4 juli in Edinburg. Tijdens het oproer in Edinburg werden anarchistische EHBA-ers zonder reden opgepakt en werden anarchistische demonstranten bewusteloos geslagen en op straat achtergelaten zonder verzorging. Ook journalisten werden zondermeer opgepakt. Het was als een oorlog maar dan zonder naleving van de Conventie van Genève. Verder werden arrestanten voor ruim 24 uur en zonder medische controle of juridische bijstand vastgehouden in politiewagens. Het aantal arrestaties zonder grond is enorm groot.

* Verslag 2 juli over nachtelijke ontruimingsaktie door politie van door feestgangers geblokeerde straat in Edinburg. Aktie was buiten proportie en leek op een oefening. Agenten droegen geen ID-nummers en weigerden de arrestanten hun rechten te noemen. Met video-link.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door 'G8-kluppie'.)