Voor het eerst zal de G8 komende zomer in Rusland bijeenkomen. Linkse oppositiegroepen bereiden protest voor en een tegentop. Ze zien zich gesteld tegenover zowel de staat als rechtse groepen, waarvan sommige erg gewelddadig. En ze hopen op deelname van activisten uit het buitenland.

((Vrije) vertaling van dit bericht)

In juni 2006 zal de G8 voor het eerst in Rusland bijeenkomen. Hoewel dat het grootste deel van de bevolking volstrekt koud laat, beschouwen de Russische regering en allerhande oppositiegroepen het een gebeurtenis van hoogst belang. De Russische elite is er veel aan gelegen om te verzekeren dat ze daarbij geen slechte beurt maakt en dat het hele circus vloeiend verloopt.
Om dat laatste te garanderen is het corrupte maar tegelijkertijd erg machtige apparaat van de Russische speciale troepen aan het werk gezet. Ze zijn al begonnen met mensen uit te nodigen voor 'gesprekjes' met de veiligheidsdienst FSB en met het op film vastleggen van elke gearresteerde actievoerder. Onze 'counterintelligence' heeft ons ingelicht over de infiltratie in anarchistische actiegroepen door twee FSB-agenten. Elk noemen van de G8 levert serieuze aandacht van hun kant op. Toen Food Not Bombs pannenkoeken en pamfletjes over de G8 uitdeelde op pannenkoekendag, liep dat uit op arrestaties.

Een andere bijzonderheid van Rusland is de hoge mate van activiteit van rechtse, nationalistische of patriottisch-georiënteerde Stalinisten, die zichzelf beschouwen als de ware antiglobalisten. Een mengelmoes van sociale eisen worden door deze groepen gecombineerd met een chauvinistische anti-amerikaanse stemming, de wens tot herstel van het Russische imperium of de idee dat alle illegale immigranten naar dwangarbeidkampen gestuurd zouden moeten worden.
In dit licht zien we internationale organisering tegen de G8 in Rusland als absoluut cruciaal, aangezien het succes van de beweging niet overgenomen mag worden door de rechterkant. Een van de sterke punten van de antiglobaliseringsbeweging is diens werkelijk mondiale wezen, en om die reden is het belangrijk om jaar na jaar te herhalen "Wij zijn overal".

De oppositie

Binnen de oppositie kunnen we twee belangrijke stromingen onderscheiden. De eerste is die van de 'alternatieve globalisering' - waaronder socialistische hervormers, Trotskisten, vakbonden, een hele reeks burgerinitiatieven, antiautoritair links en academici van verschillende gezindtes die "de problemen van globalisering onderzoeken". Zij bereiden het tweede Sociale Forum voor dat in St. Petersburg gehouden zal worden en hebben ook al een oproep tot actie uitgebracht onder de titel "Burgers 8". Die is trouwens door de autoriteiten opgericht om samen te kunnen werken met de NGO's (en door hen geleid te worden).
Het eerste Sociale Forum vond in April 2005 plaats en werd door 1000 mensen bezocht - hetgeen aardig wat is voor Rusland. De meerderheid van deze anti-globalisten betogen voor de verdediging van sociale verworvenheden voor Russische burgers - tegen de voortschrijdende privatisering van de publieke sector en neoliberale hervormingen.

De tweede stroming is de "anarchistisme en omstreken" scene. Die bestaat uit enkele honderden mensen en uit verschillende groepen - anti-fascisten, Food not Bombs, de hardcore punk-scene, krakers, feministen, radicale eco-activisten, en zo meer. Lang niet iedereen beschouwt zich als anarchist, maar de gemeenschappelijke basis van samenwerking is een anti-regeringsstandpunt en opvattingen over gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. In november 2005 werd een netwerk tegen de G8 opgericht die vijf basisprincipes voor haar bestaan en het verzet tegen de G8 formuleerde. Deze kun je terugvinden op de website.

Internationale solidariteit

In februari 2006 werd in Kiev een internationale bijeenkomst gehouden. Daar werden strategische besluiten genomen over hoe het netwerk zou moeten functioneren. Er werden werkgroepen opgericht op het gebied van straat-acties, media, verweer tegen repressie, en het organiseren van de "Een dag van Actie" (solidariteitsacties in de hele wereld) en zo meer. Er werd besloten dat op 2 juni - 12 dagen voordat de top begint - trainingsdagen en discussies gehouden zouden worden in Moskou.

Waarom Moskou? Een reden is dat we denken dat Moskou minder in het vizier van de regering zal liggen dan St. Petersburg. Een andere is dat er een groep activisten in Moskou is die bereid zijn om deze ruimte op te zetten en de training zal echt nodig zijn omdat er zo veel nieuwe activisten zijn. We hopen dat deze ruimte ook veel mensen uit het buitenland aan zal trekken, die zin hebben om hun ervaring te delen die Russische activisten willen ontmoeten en gelegenheden vinden voor toekomstige samenwerking.
De driedaagse top zal zich temidden van grote stress en haast afspelen, dus we willen iedereen uitnodigen die dat kan om al eerder naar Moskou en St. Petersburg te komen om deel te nemen aan voorbereidingen voor acties rond de top en niet alleen deel te nemen aan de straatacties.
Zelfs als de acties in St. Petersburg tegengehouden worden door de autoriteiten, en die kans moet je nooit uitsluiten, dan zal je tocht naar Rusland niet nutteloos zijn geweest als je ook aan het trainingskamp in Moskou deel hebt kunnen nemen.
We hopen echt dat we steun zullen krijgen van mensen uit andere landen. We willen deze top vooral gebruiken voor de uitbouw van de beweging in Rusland, en internationale steun is voor ons daarbij erg belangrijk.

Nog wat praktische opmerkingen

*) Visums: Begin alvast ruim van tevoren na te denken over het verkrijgen van je visums, aangezien dat altijd lang duurt. Haal een touristenvisum via een reisbureau en je kunt dan elke stad invullen als reisbestemming behalve St. Petersburg.
*) Veiligheid: Buitenlanders uit West-Europa of de VS kunnen in Rusland meer gevaar lopen dan anderen. Natuurlijk kunnen ze je aan de grens tegenhouden, maar als je gearresteerd wordt zal de politie zo snel mogelijk weer van je af proberen te komen, zelfs als je de wet overtreden hebt. Ze raken in paniek als er buitenlandse ambassades bij betrokken worden, wat aandacht van de media zou kunnen betekenen en een internationaal schandaal. Fascisten richten zich nooit op Europees uitziende buitenlanders en het misdaadniveau is in Rusland niet hoger dan in Italië

--------------------------------------

Website tegen G8 St Petersburg: klik
Interview met anarchisten over St Petersburg: klik
Algemene website oostblok-anarchisten: klik

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)