Tijdens het 2.Dh5-festival, komend weekend 1-3 december in Utrecht, zullen verschillende programma-onderdelen aan de komende G8-protesten gewijd zijn.

ImageZie voor het gehele programma de website van 2.Dh5

Op zaterdagavond is er in Moira (Wolvenstraat 10) een openbare avond met een bonte presentatie, filmpjes, sprekers etc. Verder zijn er nog een paar workshops (op zaterdag en zondag).

-----------

G8-avond: (Zaterdagavond 2 december 20-22.00 uur Moira:) G8 laten ontsporen: mondiale rechten toe-eigenen!

De voorbereidingen van de protesten tegen de G8 2007 in Duitsland lopen op volle toeren. Voor Nederlandse activisten doet zich de mogelijkheid voor om praktisch voor de huisdeur bij te dragen aan het einde van deze ondemocratische en neoliberale instelling.
Een spetterende avond met een bont programma bestaande uit films, presentaties, interviews en sprekers zal de aftrap geven voor een flinke mobilisatie in Nederland/België. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de lokale situatie in Duitsland en de stand van de bewegingen aldaar. Na een snelle mix van beelden van eerdere top-bestormingen en het effect daarvan, zullen politie- en repressie strategieën in Duitsland en de EU belicht worden. Ten slotte zal er over de noodzaak van vernieuwende actievormen en protesttactieken. En, niet te vergeten, de activiteiten van het Dissent netwerk in Nederland en België zullen worden voorgesteld.
(Zaterdagavond: 20-22.00 uur Moira:)

----------------

Workshops:

(Za 15.30-17.30 Moira:) De G8 overleven

Voor wie een topscore wil leveren op de volgende G8 top geld dat een goede voorberreiding het halve werk is. Alles over het zelf voorberreiden, zelf organiseren en zelf plannen van leukere en effectievere acties op de G8 top in Duitsland. Ook tips en suggesties voor het omgaan met de risico's die dat met zich meebrengt.
Gegeven door iemand met een jare lange ervaring met de massale protesten tegen duitse nucleaire transporten. Wil je meer dan in de bus stappen en achter een spandoekje aan hobbelen, kom dan zeker naar deze workshop.
(Za 15.30-17.30 Moira:)

-------------------

(Zondag 3 december: 13.30-15.30 ACU:) Hoe blokkeer ik alles?

Workshop: Blokkade-technieken

Deze workshop is bedoeld om ervaringen uit te wisselen over verschillende blokkade-technieken. Een aantal basis-technieken zal worden voorgesteld door verschillende sprekersters en filmpjes.
We willen ons daarbij richten op het scenario van de G8 protesten volgende jaar in Heiligendamm (Duitsland). Blokkades zullen daar de centrale actiestrategie zijn op de dag van de opening van de G8. Daarbij zijn verschillende doelen denkbaar: een snelweg of gewone weg, water, rails of de lucht. Effectiviteit, maar ook de risico's en gevaren van verschillende technieken zullen worden behandeld. Daarbij zullen we uitgebreid ingaan op eerdere ervaringen met blokkades in het platteland zoals bij de G8 top in Evian 2003 en Gleneagles in 2005. Tevens zal de Duitse context worden toegelicht aan de hand van de protesten tegen de (nucleaire) Castor-transporten.
(Zondag 13.30-15.30 ACU, voorstraat 71)


----------

Zie voor gehele programma 2.Dh5: de website

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)