Ga naar de inhoud

Frankrijk: Felle strijd tegen waterroof agroindustrie

In Frankrijk wordt al enkele jaren fel strijd gevoerd tegen het aanleggen van grote bassins voor water voor irrigatie van landbouwarrealen. Dat water komt alleen grote agroindustrie ten geode, terwijl overal de droogte toeneemt. De strijdbare boerenorganisatie Confédération paysanne loopt vooraan in de strijd tegen de megabassins.

2 min leestijd

(Foto van website ZAD)

Zie hier een filmpje met uitleg voor een eerdere mobilisatie:

{youtube}s2KPRKYH4Io{/youtube}

In het laatste weekend van oktober kwamen 7000 mensen bijeen om te proberen het bassin in aanleg bij Sainte-Soline (boven Bordeaux in de regio Nouvelle-Aquitaine) te bereiken om te bezetten. Ze versloegen 1700 zwaarbewapende ME-ers en 7 helikopters.

De werkaamheden aan dit enorme bassin zijn nu ‘tijdelijk opgeschort’ en de beweging Bassines Non Merci (BNM) eist een moratorium op aanleg van alle megabassins in het land.

{youtube}wCKe94mHvLI{/youtube}

De megabassins zijn een project van de grote agro-industrie, die vooral granen en mais (veevoeder) voor de export produceren. Het opgevangen water wordt gebruikt om in droge periodes de gewassen mee te besproeien. Lokale bewoners en kleine boeren klagen dat ze water stelen dat toch al schaars aan het worden is. Ook als het om hemelwater gaat is het diefstal: nu wordt het afgevoerd naar de bassins, waar het vroeger de grond in kon zakken om daar de acquiferen aan te vullen waar gemeenschappelijk grondwater uit wordt geput.

Er zijn nu tenminste twintig van dergelijke megabassins in aanleg, naast honderden kleinere, veelal zonder vergunning en er zijn al allerlei acties geweest om ze weer af te breken. De landelijke regering – die uiteraard op de hand van de industrie is – zit enigszins met de handen in het haar wegens gebrek aan visie/beleid. (kaart van alle bassins in aanleg)

Op de website joop.nl werd ook verslag van de actie in Sainte-Soline

Daarvan lenen we de twee videoverslagen hieronder.

{youtube}iyDliyQ5leg{/youtube}

In de strijd om het schaars wordene water botsen twee modellen voor landbouw op elkaar. De agroindustrie, aangevoerd door de lobyy van FNSEA (Zoals in Nederland de LTO) heeft een technologische benadering: water opvangen en toe-eigenen, desnoods ten koste van je buren.

De tegenstanders benadrukken de noodzaak van kleinschaligheid en in harmonie met natuur en omgeving verbouwen. Als het dan droger wordt moet je – naast natuurlijk de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken – anders omgaan met landbouw en veeteelt, dus andere gewassen telen die minder water gebruiken, minder vee…

{youtube}ZtHHrkfoB_E{/youtube}

Meer informatie op Bassines Non Merci (BNM) https://bassinesnonmerci.fr/

en https://lessoulevementsdelaterre.org/

en bij Confédération paysanne https://www.confederationpaysanne.fr

(Zie ook de Belgische Standaard en NOS)