Nieuwe vormen van 1 mei-demonstraties doken in heel Europa op. Een overzicht.

ImageIn Italie begonnen, en vorig jaar al dra naar een paar plekken elders overgeslagen, was afgelopen 1 mei ineens overal in Europa 'precaire' 1-mei actie. Op de Duitse Indymedia staat een overzicht van gebeurtenissen op verschillende plekken.

Een onverwacht grote en vrolijke demonstratie voltrok zich in Hamburg, waar zo'n 4000 mensen door de stad liepen. Verbaasd merken deelnemers op dat ze nog nooit zo'n creatieve demonstratie gezien hebben (verslag)

Het feestelijke karakter en de veelzijdigheid van de deelnemers spatte trouwens van zo'n beetje alle manifestaties die je in het overzicht tegenkomt (en de foto's daarvan) af. Veel van de demo's, niet in het minst die in Hamburg, legden ook verband met het superprecariaat van - al dan niet gevangengezette- mensen zonder papieren. Very pink and silver ook.

De stemming was veelal regelrecht tegen loonarbeid gericht, soms ook tegen de reguliere vakbonden, hoewel meestal niet en ook op labournet enthousiast verslag verscheen.

Overigens, merkt het artikel op, waren er in Duitsland ook veel 1e mei-demonstraties die door de reguliere vakbonden werden georganiseerd, waar in totaal naar schatting een half miljoen mensen in meeliepen. In verschillende steden waren daarnaast 'revolutionaire 1 mei' demonstraties. Relatief nieuw is dat fascisten ook proberen te demonstreren. In Leipzig en Nurnberg werden die succesvol bestreden door tegendemonstranten. In Berlijn was de hele laatste week van april euromaydayactionweek en werden de mensen opgeroepen om op de bewuste dag naar Hamburg te gaan om daar te demonstreren. Uiteindelijk waren er nog verschillende demo's in Berlijn; Maoisten apart, eentje voor behoud van het Yorckstrasse-pand en ondanks een heus verbod van een demonstratie door Kreuzberg, gingen er daar toch zo'n 1000 mensen de straat op (verslag) die flink belaagd werden door de politie. Er werden ook wat rituele auto's omgegooid en prullebakken in brand gestoken. Overzicht van verschillende demo's Berlijn.

In bakermat Milaan waren pas echt de massa's (of is het de menigte) bereikt. Daar liepen 120.000 mensen, meer dan een evenaring van vorig jaar. En St Precarius was uiteraard alomtegenwoordig. (verslag)

Nieuw in Milaan waren de speelkaarten van superhelden uit het precaire bereik. Zo had je UniverSioux (geprecariseerde wetenschapper), Quit (programmeur/mediawerker), Capitan Vegan (fastfoodwerker), Superflex (deeltijdarbeidster), Spider Mom (Sexwerkster), Wonder Queer (gender nomade), Teatrix und Robin Book (cultuurarbeiders). Alle figuren bezitten individuele waardes in de schaal i-5 voor 'precariteit', 'flexibiliteit', 'strijdlust' en 'fantasie'. Iedereen was druk aan het ruilen en het grote spel kon beginnen. (Zie hier alle kaarten)

Ook Barcelona was groot(s) met zo'n 20.000 deelnemersters: (verslag).

Hamburg dus minstens 4000 mensen (verslag)
Foto's zijn hier te zien.
Minstens 40 van hen begonnen de dag goed door het gratis ontbijt te gaan halen in een van de sjiekste hotels in de stad . Ze droegen voor de duidelijkheid t-shirts met het opschrift "Die Fetten Jahre sind Vorbei".

Ook in Parijs een mooie parade, eindigend in een flink feest met alles derop en deran, inclusief gebraden worst (verslag).

In Amsterdam was, zoals wellicht al bekend, de groep van beperkte omvang, maar wel actief. Zo werd de hal bezet van een vestiging van een internationale hotelketen, die arbeiders pleegt te ontslaan als ze opkomen voor hun rechten, en werd de supermarkt met fanfare en al binnengevallen (verslag).

Luik was groot en feestelijk, met zo'n 700 mensen: (zie aankondiging en verslagen).

Nou kijk eigenlijk zelf maar, zie hier onvolledig overzicht van allerlei.

Voor de volledigheid moet ook verwezen worden naar de begeleidende eerste echte internetdemo waar in totaal bijna 5000 mensen uit heel de wereld meegelopen hebben, waaronder politie-inflitranten. Op pagina 12 rijdt de Amsterdamse geluidswagen.

In Duitsland trouwens staan studenten en scholieren nog steeds of weer op de achterste benen vanwege hervormingen van het studiestelsel. Er zijn her en der bezettingen en er wordt gewerkt aan een Summer of Resistance.

Aanvulling

(van de anarchistische website De Vrije:)

In Hamburg gingen 40 mensen ontbijten in een restaurant: "Das Restaurant Süllberg ist bekannt für seine schlechten Arbeitsbedingungen, unbezahlte Überstunden und Arbeitstage von 12 bis 16 Stunden". Zie hier

Ook in Londen werd actie gevoerd en wel bij supermarkt Tesco. Daarvan zijn verschillende filmpjes beschikbaar:
filmpje
"Shortly following the Tesco demo, protestors and police exchange aggrevations, followed by the police creating a "bubble" preventing protestors from leaving. In this 40 second clip, police are seen creating the walls of the bubble, but only after pushing and throwing a sucession of protestors away from the sides."
filmpje en nog een filmpje
"Protestors and police wait for the Hackney bound train at Highbury and Islington station. This 40 second video clip shows the immediate aftermath of a confusing and questionable arrest made on the station platform, and marked the first of many police/protestor confrontations of the day."

Verslag en foto's van het gebeuren in Londen zijn te vinden op: hier en
hier (foto's) en hier (foto's)

Ook in het Amerikaanse Minneapolis vond een Mayday-achtige 1 mei viering plaats: zie hier

Voorts zijn op De Vrije drie items verschenen waarin verslag wordt gedaan van 1 meivieringen waaraan anarchisten hebben meegedaan. Zie hiervoor:
De van de vrije
, en
(deel 2) en (deel 3).


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door globalinfo.)