Corporate Europe Observatory heeft een nieuw rapport uitgebracht over het EU-beleid ten aanzien van agrobrandstoffen. Dat beleid is, zo blijkt uit het onderzoek, in belangrijke mate ontstaan onder invloed van druk uit het bedrijfsleven.

Ondanks groeiende publieke bezorgdheid over de sociale en ecologische risico's die verbonden zijn aan agrobrandstof (vaak biobrandstof genoemd) en hun problematische invloed op het klimaat, gooit de Europese Unie z'n volle gewicht achter de promotie van deze vaak zeer schadelijke teelt. In maart 2007 stelde de Europese Commissie streefdoelen voor om het gebruik van agrobrandstof te stimuleren bij alle vormen van wegtransport naar 10 procent tegen 2020. De Commssie is ook van plan in grote hoeveelheden EU-fondsen beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling om het gebruik van agrobrandstoffen te stimuleren.

Een nieuw rapport van CEO legt bloot hoe de bevordering van agrobrandstoffen zwaar beinvloed is door belangen van het bedrijfsleven, waaronder autoproducenten, biotech bedrijven en de olie-industrie. Op uitnodiging van de Europese Commissie hebben deze bedrijfstakken het EU-beleid aangestuurd via door de industrie gedomineerde adviesorganen zoals de Advisory Research Council for Biofuels (BIOFRAC) en de European Biofuels Technology Platform (EBFTP)

Het gehele rapport is hier te lezen .

Voor meer informatie over het EU-beleid op het gebied van agrobrandstoffen en klimaatverandering, zie hier.