Van 22-25 augustus zal in Argentinie een breed en pluriform forum gehouden worden voor alle opstandige organisaties.

Van 22 – 25 augustus zal in Buenos Aires een Thematisch Sociaal Forum georganiseerd worden voor alle groepen die zich momenteel verzetten tegen de economische ellende en daar alternatieven voor ontwikkelen. Het forum zal een ‘ruimte zijn voor soldariteit met de strijd van de bevolking in ons land, plaats bieden aan een breed en veelzijdig debat over het failliet van het neoliberalisme en de opkomst van een generatie van nieuwe vormen van verzet en alternatieven, vanuit een regionaal en internationaal perspectief en op basis van de deelname van organisaties, collectieven en individuen uit zowel Argentinie zelf als uit andere landen en werelddelen’.

Na talloze workshops en deeldebatten zal het forum op 25 augustus afgerond worden met een ‘Algemene Vergadering’ van alle deelnemende organisaties. Meer informatie zal te vinden zijn op: http://forosocialargentina.netex.com.ar. Op de WSF-website staat de oproep voor het forum te lezen, met een voorlopige lijst deelnemende organisaties. zie hier

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)