Ga naar de inhoud

BPW: ‘Wonen is een recht, geen gunst’

Persverklaring: Overhandiging pleidooi ‘Wonen is een recht, geen gunst’ aan Tweede Kamercommissie wonen.

5 min leestijd

(Bron: website BPW)

Vandaag 9 oktober 2018 boden huurders namens 88 huurdersorganisaties uit heel Nederland hun pleidooi “Wonen is een recht, geen gunst“ aan bij de plaatsvervangend voorzitter van de kamercommissie wonen en de woordvoerders van CDA, SP, D66 en PvdA .

Deze grote groep organisaties protesteren zo tegen het Manifest Passend Wonen dat 23 corporaties op 6 Juni aanboden aan minister Ollongren. Het Plan Passend Wonen is: een verdere flexibilisering van huurcontracten en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove aantasting van de privacy van huurders.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is… De kern van het Plan Passend Wonen is dat de corporatie inzage heeft in de hoogte van het inkomen en de grootte van het huishouden en gaat bepalen in hoeveel kamers en tegen welke huur de huurder dient te wonen. Met als uiteindelijk doel huurders te dwingen te verhuizen en/of de huren te verhogen. Het voorstel raakt alle huurders. AOW’ers, flexwerkers, mensen die scheiden: geen enkele huurder weet nog hoe lang hij nog in zijn woning kan blijven. Weer wordt de zogenaamde ‘scheefwoner’ als alibi gebruikt om de afbraak van het huurrecht te rechtvaardigen. De lagere midden-inkomens worden zo verder uitgesloten en met flinke huurverhogingen uitgerookt. De problemen worden verplaatst: zij zullen veel duurder moeten gaan wonen of zich in de schulden moeten steken voor een veel te dure koopwoning. Het algehele tekort aan woningen wordt door deze stoelendans met woningen niet opgelost. Huurders met een laag inkomen die volgens hun corporatie te groot wonen kunnen ook gedwongen worden te verhuizen. Nergens wordt aangetoond dat dit een oplossing is voor de woningnood. Het Plan Passend Wonen is slecht onderbouwd en staat vol aannames en betwistbare cijfers.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is… De Nederlandse volkshuisvesting wordt zo van een brede publieke voorziening afgebouwd tot een geflexibiliseerd vangnet voor de allerlaagste inkomens. De huurdersorganisaties van de 23 corporaties zijn er niet over geraadpleegd of hun bezwaren zijn simpelweg genegeerd. De huurbescherming zoals we die nu kennen is het resultaat van een lange sociale strijd maar wordt de laatste jaren steeds verder afgebouwd

Wij weten zelf wel wat goed voor ons is… Wij willen woonzekerheid, brede toegankelijkheid en betaalbare huren. Wij komen nu in actie tegen het Plan Passend Wonen. Een corporatie die als een soort uitkeringsinstantie alles van je weet, meer huurverhogingen, meer flexibilisering, meer onzekerheid voor huurders. Dat is waar het Plan Passend Wonen op neer komt.

De huurdersorganisaties zullen alle bestuurlijke, politieke en juridische mogelijkheden benutten om het plan van de 23 corporaties tegen te houden! Dit is pas het begin: we zullen als volgende stap medio november ons Pleidooi tegen Passend Wonen aanbieden aan Aedes, de overkoepelende organisatie van de woningcorporaties.

De initiatiefnemers roepen op de petitie van de Amsterdamse koepels: “behoud het huurrecht’ mede te ondertekenen: 

Lees en onderteken het volledige Pleidooi tegen Passend Wonen

op: bondprecairewoonvormen.nl/

Het pleidooi word inmiddels gesteund door deze organisaties
Bewonersorganisatie Vreewijk, Huurdersvereniging Vreewijk, Rotterdam
Huurdersvereniging Patriomonium Vinkhuizen, Groningen
Huurdersvereniging Feijenoord, Rotterdam
de Bijstandsbond
Anita Engbers, voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA
Woonspraak, huurdersvereniging van SSW in De Bilt (5000 woningen)
Henk van Dijk/ Long Stay, No Way, Amsterdam
FNV Lokaal, Amsterdam
BC Noorderlandercomplex, Amsterdam
Huurdersvereniging Oost, Amsterdam
Huurdersvereniging Westerpark, Amsterdam
Huurdersvereniging Oud West, Amsterdam
Huurdersbelang Zuid, Amsterdam
Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam
Huurdersplatform Noord (HPN), Amsterdam
Huurdersvereniging Bos en Lommer/ De Baarsjes, Amsterdam
Initiatief Betaalbaar Wonen Noord , Amsterdam
Niet te koop, Amsterdam
Huurdersvereniging van Der Pekbuurt, Amsterdam-Noord
Huurdersvereniging Floradorp, Amsterdam-Noord
Bewonersvereniging Het Breed, Amsterdam-Noord
Huurdersvereniging Banne II Stadgenoot, Amsterdam-Noord
Bewonerscommissie Noorlandercomplex Amsterdam-Noord
Bewonerscommissie Kadoelerbreek, Amsterdam-Noord
Huurdersvereniging Waterlandplein, Amsterdam-Noord
Bewonerscommissie Vincent van Gogh Oost (voorheen
Bewonerscommissie Complex 85), Amsterdam
Bewonerscommissie Mesdagstraat, Amsterdam
Henk Oostland, bestuursvoorzitter Huurdersplatform MEVM, Drenthe
Bewonerscommissie Markengouw e.o. Rochdale (Amsterdam Noord)
Bewonerscommissie Complex 5, Fazantenweg, Kievitstraat, Eendenstraat en Kwartelstraat (Amsterdam Noord)
Bewonerscommissie De Tuin (Amsterdam Centrum)
Bewonerscommissie Roerstraat Amsterdam
Doorbraak
Bond Precaire Woonvormen
Huurdersvereniging de Vechtstroom, Weesp
HBV de Klink, Nijmegen
Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK)
Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel
Huurdersraad Albanianae, Alphen aan de Rijn
Samenwerkende Huudersorganisaties Ymere
Huudersvereniging Almere (Ymere )
Vereniging Huurders Haarlemmermeer
De Waakvlam, Haarlem
Huurders Ymere, Amsterdam
Huurders Ymere, Weesp Muiden Muiderberg
Vereniging PEL, Leeuwarden
Bewonersvereniging Olympia Amsterdam
Huurders Belangenvereniging West Betuwe (HBWB)
Joska Ottjes, Algemeen bestuurslid Vereniging de Kasko, Utrecht
Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting
Huurdersbelangen Zeewolde
Democratische Academie Groningen
Bewonerscommissie Zomerdijkstraat Amsterdam
Bewonersvereniging “Het Nieuwe Woonhuis” Utrecht
Huurdersvereniging Hoogkerk/Noorddijk
Bewonerscommissie Delftwijkzuid
Huurdersbelangenvereniging de Alliantie, regio Amersfoort
Huurders Netwerk Mitros, Utrecht
HBO de Peel, Deurne (5000 sociale huurwoningen)
Ingrid Tijssen, voorzitter Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek
Huurdersbelangenvereniging Culemborg
Huurdersbelangenorganisatie Gemeente Geldermalsen
Bewonersraad Tiel-Buren
Huurdersraad Giesenlanden
Huurders Belangenorganisatie Lingesteden
Bewonersplatform Oud-West Amsterdam
Woonvereniging Wladiwostok Amsterdam
Bewonerscommissie Westerkaap2 Amsterdam
Bewonersraad Laarbeek
Huurders en bewoners Belang Zederik
Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen te Zevenaar
Bewoners Overleg “Op de Cour”
BC het IJsschip
HV ‘Bazuinlaan 3 t/m 145’, Rijswijk
HTIB, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland
EMCEMO, Marrokaanse organisatie in Nederland
Arcade, Huurderskoepel van de Key, Amsterdam
Martin van ‘t Klooster, secretaris van STOK, huurdersorganisatie van Bo-EX, Utrecht
Xabier Jensen, voozitter van STOK, huurdersorganisatie van Bo-EX, Utrecht
Huurdersvereniging Bodegraven
Huurdersstichting Lek&Waard Wonen, Nieuw Lekkerland
Huurdersvereniging Centrum, Amsterdam
Stichting Huurdersraad Hardinxvelt-Giessendam
We Want Woonruimte
Bewonerscommissie BellamyNoorlander, Amsterdam
Huurdersbelangenvereniging de Alliantie
Huurdersplatform Parteon, Zaanstad
Bewonerscommissie Potamos, Amsterdam

(En vele individuele personen, zie de website van BPW daarvoor)