Vanaf juli is Nederland voorzitter van de EU. De gebruikelijke afsluitende top vindt tegenwoordig altijd in Brussel plaats, maar in het voorzitterschapsland worden nog wel allerlei ministeriele conferenties gehouden. De agenda daarvan is nu bekendgemaakt.

ImageOp de website van Buitenlandse Zaken is zojuist gepubliceerd welke toppen waar plaats zullen vinden in Nederland als die over een paar maanden EU-voorzitter is.
De agenda is hier te vinden.

Veel van de toppen vinden in Maastricht plaats (Sociale raad 8-10 juli, milieuraad 16-18 juli, EZ 7-9 november, onderwijs 14-15 december). Maar ook in andere steden zijn toppen, zoals in Amsterdam (transport, 9-10 juli, EZ (consumenten) 20-21 oktober, sociaal beleid (november)) en Rotterdam (EZ, 16-17 september, woningbouw, vervoer en telecom) en Den Haag (Financien, 10-11 september, justitie, 29 sept. – 1 oktober, medicijnen, 18 november). Verder zijn er ook toppen gepland in Noordwijk (landbouw, 5-7 september, gezondheid 9-10 september) en een aantal vergaderingen (zoals van Buitenlandse Zaken) hebben ze nog geen plek voor.

Groningen krijgt toch een top, en wel van integratiebeleid op 9-11 november.

Er staan nog veel meer bijeenkomsten vermeld, zoals conferenties van Algemene Zaken met bepaalde landen (China, Canada, India). Kijk zelf maar en doe er je vordeel mee.

Ook hebben ze een hemeltergend saai logo ontworpen en gepresenteerd.

In april organiseert het basta-netwerk, een samenwerkingsverband van allerlei activistische groepen, een bijeenkomst waarop het eu-voorzitterschap bediscussieerd zal worden en plannen gepresenteerd kunnen worden.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)