De verontwaardiging over het inhumane vluchtelingenbeleid gonst weer door Nederland. Op het moment dat Spanje 700.000 (!) ongedocumenteerden een verblijfsvergunning geeft, blijft het Nederlandse beleid hardvochtig en in strijd met internationale verdragen en basisrechten. Daarom roepen vluchtelingenorganisaties met de steun van platform Keer het Tij op tot de Actie Vluchtalarm!


ACTIE VLUCHTALARM, maandag 6 juni, 12 uur.


Op maandag 6 juni klinken om 12 uur alle alarmsirenes in Nederland. Normaal houdt dit na korte tijd op, maar wij laten door middel van lokale en landelijke radio en kerkklokken het alarm een stuk langer doorklinken om een humaner beleid te eisen, waaronder een generaal pardon voor de groep van 26.000 vluchtelingen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd. Meer dan 20 lokale groepen hebben laten weten dat ze in hun stad een aktie gaan organiseren, waaronder in ieder geval Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen en Wageningen. Organiseer je ook wat in jouw woonplaats? Geef het dan door aan

Posters/pamfletten bestellen.

Doe ook mee! Er zijn A2-posters en A5-flyers beschikbaar. Je kunt deze bestellen door onderstaand strookje terug te sturen.

++++++++++++ANTWOORDSTROOKJE++++++++++++++++++

A, ik/wij bestel(len) materiaal:

- Posters (A2): ....... (minimaal 10) 0,50 per 10 posters
- Flyers (A5): ....... (minimaal 50) 0,50 per 50 flyers

Naam:

Organisatie:

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

Financiele bijdragen over te maken op giro 4787693 t.n.v. Platform Keer het Tij o.v.v. "bijdrage Vluchtalarm". Mocht een financiele bijdrage voor de posters echt een onoverkomelijk probleem zijn. Laat het dan weten, dan zoeken we daarvoor een oplossing.

GRAAG TERUGSTUREN AAN+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze aktie wordt tot nu toe ondersteund door:

ASKV/Steunkomite Vluchtelingen, Nederland Bekent Kleur, Onbegrensd, Platform Keer het Tij, Prime, UNITED, Van Harte Pardon en Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

Zie http://www.vluchtalarm.nl voor een update.


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)