Jaarlijks protest tegen de wereldwijde War on Drugs

Legalize! street rave
Zaterdag 4 juni 2005
13.00 uur

Vertrekpunt: Amsterdam Amstel station

Jaarlijks protest tegen de wereldwijde War on Drugs.

Demonstreer mee tijdens de street rave waarbij diverse soundsystems in een parade door het centrum van Amsterdam rijden. Check www.legalize.net of bel
06-22269740 voor de actuele route!

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)