Ga naar de inhoud

24 feb: Wapenbeurs geen uitstel maar afstel

Op donderdagochtend 24 februari organiseren vredes- en klimaatactivisten een gezamenlijk protest bij de lobby-organisatie van de wapenindustrie (NIDV). Wij protesteren tegen de aangekondigde wapenbeurs met als thema Klimaat en Krijgsmacht. We verzamelen om 11h bij de NIDV aan de Bezuidenhoutseweg 161 in Den Haag. Daar wordt onderstaande verklaring voorgelezen en symbolisch aan de deur gespijkerd.

2 min leestijd

(Bron website stop wapenhandel)

Terwijl krijgsmachten wereldwijd ingezet worden in oorlogen om grondstoffen (zoals olie) praten Defensie en en de lobby van de wapenindustrie over klimaatvriendelijk oorlogvoeren. Wat een verspilling van tijd, mensen en geld.

Krijgsmachten, wapenindustrie en oorlog dragen enorm bij aan klimaatvervuiling. Het is een illusie dat de krijgsmacht ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis kan beschermen, of dat de wapenindustrie de problemen langs technologische weg kan oplossen. Wetenschappers schatten de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas door wapenindustrie, krijgsmacht en oorlogsvoering in de buurt van 5% van de totale wereldwijde uitstoot.

Intussen worden slachtoffers van oorlog, armoede en klimaatcrisis aan grenzen tegengehouden met militair materieel en grensbewakingstechnologie die door de wapenindustrie is geleverd. Alles om er voor te zorgen dat het rijke deel van de wereld maar geen hinder ondervindt van de schade die ze zelf elders aanricht. Hele regio’s zijn vernietigd, miljoenen mensen op de vlucht omdat hun thuis is verwoest, het hele ecosysteem kapot.

De lobby-organisatie van de Nederlandse wapenindustrie gaat nu een wapenbeurs organiseren met steun van de ministeries van Defensie en van EZ en Klimaat, met praatjes van o.a. oud-minister Ed Nijpels (VVD) en oud-commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. De wapenbeurs wordt gebruikt om de banden tussen overheid en wapenindustrie te versterken en om contracten af te sluiten. Daarmee zal de militaire uitstoot alleen maar toenemen.

Wapens dragen wereldwijd bij aan oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Bijzonder kwalijk is de samenwerking met Israëlische wapenbedrijven, met name Elbit Systems, die nauw verbonden is met het Israëlische leger en de keiharde onderdrukking van Palestijnse burgers.

Wapens zijn een verspilling van mensen en middelen. Die kunnen we beter inzetten voor nuttige dingen als de energietransitie, zorg en het onderwijs. Wapens geven geen veiligheid; internationale problemen moeten worden opgelost met constructieve onderhandelingen.

Dus: kom ook. Een laat horen dat wij geen groene bommen willen.

Wij eisen: STOP KILLING PEOPLE AND PLANET.

Geen uitstel maar afstel wapenbeurs! Stop militaire klimaatvervuiling!