Olivier Roy, mede bekend door zijn analyses over de huidge religieuze conflicten in Le Monde Diplomatique, houdt op 20 maart aanstaande een (gratis) lezing in Amsterdam.

Religion in Europe: Islam in Diaspora

door

Olivier Roy (Islam-deskundige en politicoloog, Centre National de la Recherche
Scientifique, Parijs)

Maandag 20 maart 2006, 18.00 uur, Vrije Universiteit (VU), Amsterdam

Gespreksleider: Prof. dr. P.S. van Koningsveld, Hoogleraar geschiedenis van
godsdiensten, in het bijzonder de Islam, en vergelijkende godsdienstwetenschappen,
Universiteit Leiden

SID-serie 2005-2006: godsdienst - ontwikkeling - internationale betrekkingen

SID-Nederland stelt in haar lezingenserie 2005-2006 het verband tussen religie,
ontwikkeling en internationale betrekkingen centraal. Daarbij gaat het vooral over de rol van religie in het internationale politieke en publieke domein. De nadruk ligt op sociaal-economische processen; de bevordering van democratie; de verzoening na grootschalig geweld; en de versterking van internationale samenwerking. In de serie spreken internationale deskundigen met verschillende academische en religieuze
achtergronden, waaronder Peter Berger, Scott Thomas, Karen Armstrong, Hans Opschoor,
Riffat Hassan, Abdullahi An-Na'im en Jonathan Fox.

Religie staat weer hoog op de internationale agenda. Na 11 september 2001, de oorlogen in Irak en Afghanistan en tal van fundamentalistische terreuraanslagen,
heeft het debat over de rol en betekenis van godsdienst in internationale betrekkingen een enorme impuls gekregen. Religie wordt daarbij vaak geassocieerd met vraagstukken van internationale veiligheid. Tegelijk groeit het besef dat religie en cultuur belangrijke aspecten zijn van vrijheid, mondiale rechtvaardigheid en menselijke ontwikkeling.

6e lezing: Olivier Roy over de Islam in Europa

De bekende Franse Islam-deskundige Olivier Roy gaat in deze zesde lezing in op de positie van de Islam in Europa. Als gevolg van een massale arbeidsmigratie heeft de Islam zich binnen één generatie in Europa gevestigd. De immigranten namen hun oorspronkelijke cultuur mee, waardoor de Islam in Europa vooral wordt ervaren als een religieus én een cultureel importproduct. Pas bij de tweede en derde generatie immigranten raken religie en cultuur gescheiden en is er sprake van een zekere Europese herformulering van de Islam los van de culturele achtergrond.

Deze verwesterlijking van de Islam betekent echter niet automatisch een liberalisering. Het scheidingsproces tussen cultuur en religie leidt vaak tot fundamentalisme. Het is er een werktuig voor en een gevolg van. Maar het is niet het gevolg van het importeren van de oorspronkelijke cultuur, stelt Roy. Verankering van de Islam in de Europese context kan alleen als deze als 'pure' religie wordt erkend. Paradoxaal genoeg toont de crisis rond de Deense spotprenten dat de moslims in Europa protesteren tegen wat zij, terecht of onterecht, ervaren als een oneerlijkheid in behandeling.

Olivier Roy

Olivier Roy (1949) is een van de meest vooraanstaande Islam-kenners in Europa. Hij is onderzoeker bij het Franse Centre National de la Recherche Scientifique en sinds 1984 adviseur van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Roy, van protestantse komaf, studeerde filosofie en maakte na zijn studie kennis met de Islam tijdens een grote reis naar Iran en Afghanistan. Daarna maakte hij zich Farsi eigen en bestudeerde hij de Perzische cultuur. In 1996 promoveerde hij in de politieke wetenschappen. Olivier Roy was adviseur van de VN inzake Afghanistan (1988) en in 1993-1994 voor de OVSE actief in Tajikistan.

Belangrijke werken van de hand van Roy zijn: 'l'Echec de l'Islam politique' (1992), 'La nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations' (1997) en 'L'Islam mondialisé' (2002). Het laatste verscheen in 2004 'De globalisering van de Islam'.

-------------

Partners van SID-Nederland in deze serie zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, de
NCDO, Cordaid, ICCO, Pax Christi, CEDAR International en OIKOS.


Zie voor verdere details: website SID

aanmelding: T: 070- 338 3287,.
E:website: www.sid-nl.org


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door SID.)