Op 1 juni, een jaar na het referendum over de Europese Grondwet, wordt er in De Balie in Amsterdam een debat gehouden over de toekomst van Europa.

Met o.a. Harry van Bommel (SP), Henk van der Kolk (FNV bondgenoten), Donald Pols (Milieudefensie) en Willem Bos (Grondwet Nee en Ander Europa). Het debat wordt geleid door Tuur Elzinga (coordinator van XminY en voorzitter van Attac Nederland)


Dit debat wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Ander Europa in samenwerking met FNV, Milieudefensie, de Europa Werkgroep van GroenLinks en de Werkgroep Sociale Globalisering van de SP.


Op deze bijeenkomst zal ook de brochure "Een Ander Europa is mogelijk,ideeën voor een nieuw Europa", gepresenteerd worden.

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.

Aanvang 20.00 uur. Entree â 5,- (inclusief de brochure).

-----------------------------------------------------------

In eerste instantie was het de bedoeling om dit debat te beginnen met een terugblik op de discussie over Europa in het afgelopen jaar, dat
immers na het Nee tegen de Grondwet een jaar van debat en bezinning zou zijn. Daarvoor waren naast bovengenoemde sprekers ook uitgenodigd:
mevrouw Lousewies van der Laan van D66 en staatssecretaris van Europese Zaken, de heer Atzo Nicolaï.


Mevrouw Van der Laan liet al snel weten dat ze deze avond verhinderd was, en helaas is het haar ook niet gelukt een vervanger uit eigen kring
te vinden. De heer Nicolaï heeft onze uitnodiging heel lang in beraad gehouden en uiteindelijk hoorden we vorige week van hem dat hij niet zou komen. In plaats van deze discussie organiseert zijn ministerie nu in Den Haag een bijeenkomst waar de staatssecretaris een eigen boekje over Europa presenteert en vragen beantwoordt van mensen die de enquete op
www.nederlandineuropa.nl hebben ingevuld.

Ander Europa zal ook met een beperkt aantal mensen in Den Haag present zijn en zal aan de aanwezigen op de bijeenkomst met Nicolaï
de brochure van Ander Europa aanbieden.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)