Een nieuw jaar begint pas echt als de eerste WTO-zip uit is. Zodat u weet wat er te verwachten is van WTO en andere funeste afkortingen.

Beste lezers,

allereerst veel geluk en goede gezondheid in het komende jaar toegewenst.

WTO-voorzitter noemde 2007 het "beslissende jaar voor de WTO". Laten we hopen dat het ook een beslissend jaar zal zijn voor het verzet tegen handelsliberalisering.

Na de laatste nieuwsbrief van 3 september 2006 ontvingen jullie nog twee specials. Op 12 september was dat "Informatie over drie handelsgerelateerde bijeenkomsten" en op 30 oktober het uitgebreide artikel "'Bedrijven eerst'-agenda van de EU en Ontwikkelingsronde WTO". Daarnaast werden er in november een tweetal geredigeerde stukken geplaatst op de websites van globalinfo en indymedia.

Deze editie, nummer 71, omvat een van die web-artikelen, alsmede een paar zeer recente artikelen.

Ondertussen zit er meer in de pen, zoals stukken over de ontwikkelingen rond het GM-besluit van de WTO, de REACH Richtlijn van de EU, het nieuwe handelsoffensief van Europees Commissaris Mandelson en de inspanningen voor (verdere ontwikkeling) van de Europees-Amerikaanse handelssamenwerking. Maar daarop moeten jullie nog even wachten.

Veel leesplezier, en vriendelijke groeten,

Rob Bleijerveld, 4 januari 2007

Inhoud:

A) '2007 - het beslissende jaar voor de WTO'

De Doha Ronde-onderhandelingen zijn nog niet hervat sinds de opschorting ervan eind juli 2006. In de vier maanden na het zomerreces van de WTO voerden de WTO-lidstaten diverse informele, verkennende en technische besprekingen, maar er is nog geen zicht op een politieke doorbraak. De zelfbenoemde G6-kopgroep probeert eind januari tijdens een minitop in Davos de draad weer op te pakken, maar betwijfeld wordt of het juiste 'momentum' voor de onderhandelingen aanwezig is.

B) Van General Agreement on Trade in Services naar General Agreement on Public Services

(Steun de) Campagne voor behoud en regulering van publieke diensten.

De sociale strijd om behoud van publieke diensten, is na de Bolkenstein Richtlijn, nog lang niet gestreden, en zal in de eerste helft van 2007 zelfs op haar hoogtepunt komen nu de Europese Vakbonden de strijd aan binden met de Europese Commissie om met Raamwetgeving omtrent behoud van publieke diensten te komen.

C) Cultureel nationalisme vs. cultuureconomisch globalisme

De Unesco Convention als reactie op cultuurhandel in de GATS: De kunstenaar mag nog denken in termen van kunst als middel tot zelfontplooiing, emancipatie, verwondering of politieke reflectie, overheden denken bij publieke financiering in de sector echter alleen aan het veronderstelde economisch belang voor de nationale economie. Een nieuw UNESCO-akkoord 'ter bevordering en bescherming van de diversiteit van culturele uitwisseling' verandert daar niets aan.

D) WSF 2007: Een schets vanuit Kenia

Van 20 tot 25 januari wordt het 7e Wereld Sociaal Forum (WSF) gehouden in Nairobi, Kenia. Sociale bewegingen in Kenia "willen zien dat het WSF omgevormd wordt in een ruimte om zich te organiseren en mobiliseren tegen de smerige krachten van internationaal financieringskapitaal, neoliberalisme en al hun lokale neokoloniale en tussenhandels-collaborateurs," schrijft Onyango Oloo, coördinator van het Keniaans Sociaal Forum. Of dit ook zal lukken, is een praktische kwestie die komende januari uitgetest zal kunnen worden.

E) WEF daagt

Het jaarlijkse 'bal der rijken', het World Economic Forum, zal wederom in het Zwitserse ski-oord Davos gehouden worden, van 24 - 28 januari. En ook het protest zal dan weer de kop opsteken.

F) WTO kondigt geformaliseerd slavernijmodel aan voor Afrika

G) Lezing: 'Een ecologische economie' (Peter Tom Jones)

Gent, 15 januari

H) Workshop 'Regionalisering' (Vóór de Verandering)

Utrecht, 26 januari

I) Cursus 'Inleiding Solidaire Economie'

Tilburg (5 feb - 2 apr)

J) Cursus "Inleiding Solidaire Economie'

Den Haag (5 feb - 8 mrt)

K) Video: 'De wereld zonder WTO'

Net uit; een video van Focus on the Global South waarin uitgelegd wordt waarom de crisis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) goed is, en de wereld best zonder WTO kan.

L) 'Bedrijven eerst'-agenda van de EU en Ontwikkelingsronde WTO

Europese maatschappelijke organisaties bekritiseren al geruime tijd de grote invloed van de lobby van transnationale ondernemingen op het Europese (handels)beleid en de ondernemersgerichte (handels)agenda die de Europese Commissie hanteert. Onlangs werd door het S2B-netwerk een kritisch rapport gepubliceerd en werd actie gevoerd door diverse maatschappelijke organisaties. Het wachten is op een definitief voorstel van de Europese Commissie over hoe die om wil gaan met ondermeer deze ondernemerslobby's.

=====================

A) 2007 - het beslissende jaar voor de WTO''

(door Rob Bleijerveld)

De Doha Ronde-onderhandelingen zijn nog niet hervat sinds de opschorting ervan eind juli 2006. In de vier maanden na het zomerreces van de WTO voerden de WTO-lidstaten diverse informele, verkennende en technische besprekingen, maar er is nog geen zicht op een politieke doorbraak. De zelfbenoemde G6-kopgroep probeert eind januari tijdens een minitop in Davos de draad weer op te pakken, maar betwijfeld wordt of het juiste 'momentum' voor de onderhandelingen aanwezig is.

(Dit stuk werd al eerder op globalinfo geplaatst )

-------------------------------

B) Van General Agreement on Trade in Services naar General Agreement on Public Services

(Steun de) Campagne voor behoud en regulering van publieke diensten.

(door Henry van Maasakker)

De sociale strijd om behoud van publieke diensten, is na de Bolkenstein Richtlijn, nog lang niet gestreden, en zal in de eerste helft van 2007 zelfs op haar hoogtepunt komen nu de Europese Vakbonden de strijd aan binden met de Europese Commissie om met Raamwetgeving omtrent behoud van publieke diensten te komen.

Vanaf 1 januari 2007 is Duitsland voorzitter van de Europese Raad (en voorzitter van de G8). De regering Merkel heeft zich ten doel gesteld het Europese Grondwettelijke Verdragvoorstel (in gewijzigde vorm), de Lissabon Strategie en het Europese buitenlandse handelsbeleid (Doha Ronde) nieuw leven in te blazen, aldus ATTAC Duitsland in haar persverklaring van 28 december 2006 [1]

Deze drie neoliberale projecten verkeren in crisis. Nederland en Frankrijk zeiden 'Neen' tegen de EU-"grondwet", de Lissabon Strategie liep op de klippen na 3 maanden van stakingen en bezettingen in Frankrijk gericht tegen versoepeling van het ontslagrecht, en de Doha Ronde van de WTO stagneerde mede door de rigide opstelling van de EU in diverse kwesties.

Dit "nieuw leven inblazen" zal echter op een toenemend maatschappelijk verzet stuiten, niet alleen vanuit de Sociale fora - nationaal en internationaal – waar veel NGO's vertegenwoordigd zijn, maar ook steeds meer vanuit politieke partijen en vakbonden. Zo pakte een coalitie van NGO's en vakbonden, ondersteund door diverse linkse partijen, onlangs het verzet tegen de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie - ook bekend als de Bolkenstein Richtlijn – weer op [2].

Op 15 november 2006 – en na verschillende discussierondes - aanvaarde het Europese Parlement een compromistekst over de dienstenrichtlijn. Diverse linkse partijen, waaronder de socialisten en de Groenen [3] stemden tegen dat compromisvoorstel omdat het veel onduidelijkheden en onzekerheden bevat. Zo is niet duidelijk welke diensten er nu wel of niet onder zullen vallen.

Bescherming van Publieke Diensten

Deze bezwaren worden gedeeld door diverse vakbondsfederaties in Europa (zoals het FNV en de Duitse DGB) die verenigd zijn in de European Trade Union Confederation (ETUC) [4]. Op 27 november, dus binnen 14 dagen na aanvaarding van het compromisvoorstel over de Bolkenstein Richtlijn, lanceerde die een campagne (met handtekeningen-aktie) waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om met raamwetgeving te komen ter bescherming van publieke diensten [5].

Het blijkt noodzakelijk om de publieke diensten zoveel mogelijk te beschermen. De Commissie is namelijk al geruime tijd bezig met het opstellen van andere richtlijnen gericht op verdere liberalisering en privatisering van diensten. Daaronder vallen de posterijen, de spoorwegen, de publieke omroepen, en de gezondheidszorg, die volgens de tegenstanders deel uitmaken van het publieke domein. In maart 2004 verzocht de Europese vakbeweging de Europese Commissie al om een moratorium op liberalisering (van diensten) in te stellen, maar de Commissie gaf daaraan geen gehoor. Ze wil nu jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie gebruiken om onder het compromisvoorstel van 15 november 2006 uit te komen, en, om zo haar zin door te drijven.

Volgens de ETUC heeft privatisering en liberalisering van publieke diensten het volgende effect: "(..) For a number of years, the European Commission has pursued a policy of market-opening to create competition and a free market. Often, liberalisation has had the effect of replacing single, public monopolies with a large group of private quasi-monopolies. Furthermore, such liberalisation has reduced the accessibility and sometimes the quality of public services, and has not benefited consumers (…)". [6]

Ondanks het groeiende maatschappelijke verzet tegen de neoliberale politiek van de Europese Commissie, het verzoek om een moratorium op liberalisering, en het verzoek om een raamwetgeving voor"publieke diensten van algemeen belang" [7] blijft het akelig stil in Brussel.

Handtekeningenaktie

Tegen deze achtergrond is de ETUC in samenspraak met de bij haar aangesloten bonden zoals de DGB en de FNV, een campagne en een petitie of handtekeningenactie begonnen ter behoud van de publieke diensten en om de EC te dwingen met raamwetgeving te komen ter bescherming en behoud van de publieke diensten.

Wat doet de Europese Commissie dan eigenlijk op het gebied van behoud en verbetering van publieke diensten? De ETUC constateert het volgende: "(…) [the Commission] is getting lost in a maze of hesitation involving Green Papers, White Papers and Communications, but failing to put forward a proposal for legislation. The ETUC has proposed a moratorium on liberalisation. It has also put forward a framework directive on services of general economic interest. But the Commission refuses to take action (…)." [8]

Vakbondsakties tegen marktwerking

De FNV gaat daarom samen met haar Duitse zuster, de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) actie voeren. Jongerius van de FNV en Sommer van de DGB zien veel overeenkomsten in ontwikkelingen in Duitsland en Nederland. In beide landen worden bijvoorbeeld in steeds meer publieke sectoren marktwerking en marktprikkels geïntroduceerd; overigens vaak ten koste van de toegang, de kwaliteit en de geldende arbeidsvoorwaarden van het personeel.

De FNV en de DGB zullen zich samen, maar ook met de andere lidorganisaties van het EVV, hard maken voor een socialer Europa. De beide bonden eisen dat de Europese Commissie het algemene belang voorrang geeft. Diensten die van algemeen belang zijn, moeten worden beschermd. Iedereen heeft immers recht op toegang tot, bijvoorbeeld, goede gezondheidszorg. De Europese bonden verzamelen op dit moment via internet handtekeningen van Europese burgers. De DGB en de andere lidorganisaties van de ETUC hopen 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. De campagne loopt tot aan het ETUC congres van 21 tm 24 mei 2007 in Sevilla.

De handtekeningenactie op het Internet is onder deze link te vinden

Een oproep aan de lezer:

Steun een Sociaal Europa met goede en toegankelijke publieke dienstverlening en teken deze belangrijke petitie. (En zet daarmee tegelijkertijd een stap in de richting van een wereldwijde overeenkomst over publieke diensten, het General Agreement on Public Services [9]).

 

Noten:

[1] Zie persverklaring "Wissenschaftler fordern öffentliche Diskussion über Europapolitik" (http://www.attac.de/aktuell/presse/presse_ausgabe.php?id=651) en de uitgebreide stellingname van de wetenschappelijke Raad van ATTAC in "Ein Europa des Friedens, der Arbeit und der Solidarität - Erklärung des Wissenschaftlichen Beirats von Attac zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Dezember 2006" (link, pdf)

[2] Tegen deze richtlijn die de liberalisering en privatisering van diensten beoogt, werd intensief en langdurig campagne gevoerd. Zo was er op 14 februari 2006 een grote demonstratie in Strassburg. Voor nadere informatie over de dienstenrichtlijn, zie hier.

[3] Zie daarover ondermeer SP-site en GroenLinks site

[4] In het Nederlands: EVV. De ETUC omvat 81 nationale vakbondsfederaties uit 36 Europese landen, alsmede 12 Europese industriefederaties en heeft in totaal 60 miljoen leden. Voor een lijst van ondersteuners van de campagne, zie: http://www.etuc.org/a/3125). De European Federation of Public Service Unions (EPSU) heeft zich inmiddels ook aangesloten.

[5] Zie: link ETUC

[6] "In November 2006, the ETUC launches a petition on public services"

[7] Tot 1986 waren openbare diensten in de EU al díe overheidsdiensten die waren uitgesloten van concurrentie. Een en ander veranderde toen de Europese Commissie onder leiding van Jacques Delors twee andere begrippen en regelingen introduceerde: de 'diensten van algemeen belang' (DAB) en 'diensten van algemeen economisch belang' (DAEB). De DAB worden tot op zekere hoogte door de overheid gereguleerd en gecontroleerd en de gebruiker betaalt geen prestatievergoeding (bijv. rechtspraak). Bij de DAEB gaat het om soortgelijke diensten maar met een gebruikersprijs (bijv. watervoorziening). Toch zijn ook deze twee categorieën nooit goed gedefinieerd. Meer hierover in "Sept. 2006: Dienstenrichtlijn en Witboek 2004 (weer) in Europees parlement - Europese vakbondscampagne voor bescherming van openbare en sociale diensten," door Rob Bleijerveld, 6 juni 2006

[8] Zie noot 6.

[9] Sinds 2005 voeren een aantal organisaties op initiatief van Public Services International, Consumers International, One World Action en Public World campagne om te komen tot de invoering van een General Agreement on Public Services (GAPS). Zie: link en "Bridging the Gaps, The case for a General Agreement on Services".

=================================

C) Cultureel nationalisme vs. cultuureconomisch globalisme

(door Kornee van der Haven)

De Unesco Convention als reactie op cultuurhandel in de GATS: De kunstenaar mag nog denken in termen van kunst als middel tot zelfontplooiing, emancipatie, verwondering of politieke reflectie, overheden denken bij publieke financiering in de sector echter alleen aan het veronderstelde economisch belang voor de nationale economie. Een nieuw UNESCO-akkoord 'ter bevordering en bescherming van de diversiteit van culturele uitwisseling' verandert daar niets aan.

Dit artikel werd geschreven voor WTO.ZIP nieuwsbrief en verscheen op 13 november 2006 op globalinfo

Het bijbehorende artikel van Kornee is "Kunst en Vrijhandel" van 9 november 2006 en dat is te vinden op globalinfo

--------------------------

D) WSF 2007: Een schets vanuit Kenia

Van 20 tot 25 januari wordt het 7e Wereld Sociaal Forum (WSF) gehouden in Nairobi, Kenia [1]. Vorig jaar waren er drie decentrale WSF's (in Caracas (Venezuela), Bamako (Mali) en Karachi (Pakistan) [2]. Nu is er dus weer een centrale.

Onderstaand artikel is van Onyango Oloo, coördinator van het Keniaans Sociaal Forum [3]. Vertaling: Kees Hudig.

Het stuk is als apart artikel op globalinfo te lezen

===============================

E) WEF daagt

(door Kees Hudig)

Het jaarlijkse 'bal der rijken', het World Economic Forum, zal wederom in het Zwitserse ski-oord Davos gehouden worden, van 24 - 28 januari. En ook het protest zal dan weer de kop opsteken.

(Dit stuk is als apart artikel op globalinfo te lezen)

===========================

F) WTO kondigt geformaliseerd slavernijmodel aan voor Afrika

(door Rob Bleijerveld)

Op 11 november hield WTO-vertegenwoordiger (en YESman-corifee) Hanniford Schmidt een gehoor van 150 genodigden op de Wharton Business School Conferentie over Zakendoen in Afrika voor dat de WTO het initiatief neemt tot "full private stewardry of labor" (volledig rentmeesterschap over arbeid) voor die delen van Afrika die het meest getroffen zijn door 500 jaar vrijhandel met het Westen. Schmidt vertelde de aanwezigen, waaronder de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria, de directeur voor African Affairs van het Amerikaanse handelsministerie en andere notabelen, dat "full, untrammelled stewardry is the best available solution to African poverty, and the inevitable result of free-market theory."

Hij nodigde vervolgens bedrijven uit om deel te nemen aan de programma's en zei dat er al successen waren behaald op gebied van transport, energie, water, traditionele kennis, en zelfs het menselijke genoom.

Hij gaf toe dat de rentmeester-programma's van de WTO op veel manieren vergelijkbaar zijn met slavernij, maar legde uit dat zoals het "invoelend conservatisme" de scherpe kantjes van de arbeidsrelaties in de geïndustrialiseerde landen had gepolijst, het "invloelende slavernij" ook van pas zou komen in ontwikkelingslanden.

"Selling whales saves whales, and the same can be applied to poor Africans"

Om te bewijzen dat menselijke slavernij kan werken, haalde Schmidt een voorbeeld aan van een vrijhandels-denktank die bedacht dat walvissen te redden zijn door ze te verkopen. "Those who don't like whaling can purchase rights to specific whales or groups of whales in order to stop those particular whales from getting whaled as much," legde hij uit, en "Op vergelijkbare wijze zal de markt van Derdewereld-mensen de betrokken Eerstewereld-mens in staat stellen om hen te helpen".

Tijdens de 75-minuten durende speech en de commentaren achteraf stond de slaaf van Schmidt, Thomas Bongani-Nkemdilim, bij zijn zijde, op respectvole afstand.

Schmidt besloot met de volgende woorden: "This is what free trade's all about. It's about the freedom to buy and sell anything, even people."

Yesman ontmaskerd!

Op 11 december om 15 uur 's middags zou een WTO-vertegenwoordiger voor de radiozender 'Voice of America', het propagandamedium van de Amerikaanse regering, vertellen waarom slavernij van Afrikanen zou moeten worden goedgekeurd.

Tien minuten voor aanvang van het programma wordt plotseling aangekondigd dat dit programmaonderdeel vervalt en dat een eerder uitgezonden programma herhaald zal worden. Door iemand die aanstoot nam aan het onderwerp (slavernij van Afrikanen) wordt naar de studio gebeld en de naam YESman valt... Onmiddellijk maken de producenten van Voice of America hun excuses en geven aan te vermoeden dat het oorspronkelijke programmaonderdeel inderdaad een opzetje was van de Yesman. Dit alles is te horen op: http://theyesmen.org/voa/voiceofamerica.mp4

Voor het eerst in hun activistische geschiedenis zijn de YESMEN ontmaskerd...

Bronnen:

- "OMC propose de légaliser l'esclavage" , 11 december 2006 en Indymedia Parijs

- "Proposal by a free-market think tank ("Save the whales: sell them")"

- "WTO Announces Formalized Slavery Model for Africa - US Trade Representative to Africa, Governor of Nigeria Central Bank weigh in at Wharton," WTO NEWS Press/388, 13 november 2006 (link)

=======================

G) Lezing: 'Een ecologische economie' (Peter Tom Jones)

Gent, 15 januari

In het Anarchistisch Centrum (Sparrastraat 1A te Gent) zal vanaf 20 uur Peter Tom Jones (auteur van 'Terra Incognita' en 'Globaal ten Onder' een pleidooi houden voor een ecologische economie.

Wanneer de schijnwerpers moe geschenen zullen zijn, zal de storm rond 'an inconvenient truth' van Al Gore waarschijnlijk snel gaan liggen. Maar niet voor Peter Tom Jones. Hij werkt al jaren aan het vervolg op deze story, met name: hoe er iets aan te doen. Op deze avond brengt hij ons zijn verhaal van de ecologische economie als alternatief voor het huidige systeem.

In zijn nieuwe boek maakt Jones niet alleen brandhout van de onwetenschappelijke stellingen van de 'milieurevisionisten' en hun "wetenschappers" maar overloopt ook grondig de alternatieve instrumenten die ons een beter inzicht kunnen verschaffen in de reële gezondheid van onze economie. Het alomgebruikte BNP wordt hierbij definitief naar het museum van de desinformatie verwezen. Duurzaamheid wordt onverbrekelijk gekoppeld aan democratie want een ontwikkelingsmodel op basis van een consumptieniveau dat niet veralgemeenbaar is, is gedoemd om mondiale conflicten verder op de spits te drijven en bestendigt de ambitie van volkeren met een relatief lage ecologische voetafdruk om op te klimmen naar een niveau dat de draagkracht van de aarde ver overschrijdt.

Om de verwarring die de willekeurige invulling van het begrip 'duurzame ontwikkeling' met zich meebrengt te doorbreken (nl. bestendige groei tot in der eeuwigheid), kiest de auteur voor het begrip duurzame ecologie. Tegenover milieu-economie plaatst hij ecologische economie. Hiermee verschaft hij ons een begrippenkader om na te denken over een realistisch economisch alternatief voor de rampzalige groeieconomie die onlosmakelijk vasthangt met de neoliberale wereldorde.

Dit discussiecahier vormt één van de puzzelstukjes waarmee we verder aan de slag kunnen om die andere wereld, waarover we het altijd hebben, een beetje concreter te maken.

Georganiseerd door Infomania

Meer info: aankondiging

====================

H) Workshop 'Regionalisering' (Vóór de Verandering)

Utrecht, 26 januari

Vóór de Verandering start met een project over regionalisering. Het doel van het project is het binnen sociale bewegingen in Nederland bevorderen van enerzijds de kritiek op de nu overheersende vormen van globalisering en schaalvergroting, en anderzijds het inzicht in de aard en mogelijkheden van alternatieve strategieën van economische regionalisering waarbij ecologische en sociale duurzaamheid voorop staat.

Een eerste workshop zal plaatsvinden op 26 januari 2007 in de Kargadoor,

Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht (Telefoon: 030- 231 0377).

Korte inleidingen zullen verzorgd worden door o.a. Willem Hoogendijk en Louis de Jel (beide Stichting Aarde), Guus Geurts (XminY Solidariteitsfonds) en Lou Keune (Vóór de Verandering). Programma en de papers die ter voorbereiding van de workshop zijn geschreven zijn te vinden op deze website

Nadere informatie over achtergrond, opzet en doelstellingen van dit project

Het is tot 19 januari mogelijk om je aan te melden om deze workshop bij te wonen door het aanmeldformulier op de website in te vullen en te versturen.

========================

I) Cursus 'Inleiding Solidaire Economie'

Tilburg (5 feb - 2 apr)

In het kader van de Seniorenacademie begint op 5 februari 2007 aan de Universiteit van Tilburg een cursus 'Inleiding Solidaire Economie'. Deze cursus heeft een iets andere opzet dan de gebruikelijke cursus en wordt grotendeels door Lou Keune verzorgd.

Tot en met 2 april zijn er 8 bijeenkomsten gepland, telkens van 10.45 -12.30 uur.

Deelname kost 160 euro.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari a.s.

Georganiseerd door Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg.

Voor meer informatie, zie link

==============================

J) Cursus "Inleiding Solidaire Economie'

Den Haag (5 feb - 8 mrt)

Op donderdag 18 januari start in Den Haag een Inleidende Cursus Solidaire Economie. Vóór de Verandering organiseert deze cursus samen met Attac Den Haag. Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog opgeven tot 11 januari.

De cursus staat open voor iedereen die zeer kritisch is ten aanzien van de neoliberale economie en graag wil weten hoe het anders zou kunnen. Maximaal kunnen 20 mensen deelnemen. Er zijn op dit moment nog zeven plaatsen vrij. tot en met 8 maart zijn er 8 bijeenkomsten gepland, telkens van 19:30 - 22:00 uur De cursus zal plaatsvinden in De Boskant, Korte Koediefstraat 25, Den Haag. Deelnemers krijgen na aanmelding uitvoeriger bericht.

De deelnemerskosten bedragen 75 euro. Als je dit niet kunt betalen, aarzel dan niet en neem contact op met de coördinator van de cursus: Jan Vugts (013 -5425587), jan AT bureauverantwoord.nl. De deelnemerskosten mogen geen belemmering zijn voor deelname.

 

Uitgebreide informatie: zie link

=========================

K) Video: 'De wereld zonder WTO'

Zie eerdere aankondiging op globalinfo.

=================

L) "Grote invloed lobby Europees bedrijfsleven

Maatschappelijke organisaties bekritiseren lobby van transnationale
ondernemingen op het Europese handelsbeleid Bepalende invloed van
bedrijven op Europees handelsbeleid: goed voor ondernemers, slecht voor de
wereld.

(door Rob Bleijerveld)

Het artikel is hier te vinden

==========================

colofon

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Henry van Maasakker, Kornee van der Haven, Kees Hudig en Rob Bleijerveld.

Stuur mededelingen, copy of reacties naar: onyva AT xs4all.nl Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op http://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl en op http://www.stelling.nl/trouble

Voor een gratis email-abonnement, mail naar onyva AT xs4all.nl.