Ga naar de inhoud

VS-EU Handelsovereenkomst is de basis voor een nieuwe mondiale economische orde

De VS en de EU zijn overeengekomen om de onderhandelingen over wat ’s werelds grootste vrijhandel deal zou worden te lanceren. Een dergelijke overeenkomst zou de basis zijn voor de oprichting van een economische NAVO en zou de handel in goederen, diensten en investeringen, als mede de intellectuele eigendomsrechten omvatten. Er bestaat bezorgdheid dat de Verenigde Staten deze gesprekken gaat gebruiken om de EU te duwen in de richting van het loslaten van haar wettelijke beperkingen met betrekking tot genetisch gemodificeerde gewassen en voedsel. Bovendien kan de deal als een achterdeur middel dienst doen voor de invoering van ACTA die vorig jaar door het Europees Parlement werd verworpen. Een VS-EU trans-Atlantische handelsovereenkomst wordt gezien als een manier om de groeien de macht van China tegen te gaan en is de basis voor een nieuwe economische wereldorde.

6 min leestijd
freetradeilwu

 

In zijn recente State of the Unionii, heeft President Obama officieel aangekondigd dat de VS de gesprekken over een uitgebreid trans-Atlantische handel en investering- partnerschap met de Europese Unie (EU) zou gaan lanceren. Een gezamenlijke verklaringiii van de Europese Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en de Amerikaanse president Obama verklaarde dat, “Door deze onderhandelingen, hebben de VS en de EU niet alleen de kans om de handel en investeringen over de Atlantische Oceaan uit te breiden, maar ook bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiale regels die het multilaterale handelssysteem kunnen versterken:” In een aparte toespraakiv, benadrukte de EC voorzitter Barroso ook dat, ” Een toekomstige handelsovereenkomst tussen de twee ’s werelds belangrijkste economische machten zal de internationale handelsregels ingrijpend wijzigen. Samen zullen we de grootste vrijhandelszone in de wereld vormen. Dus deze onderhandelingen zullen de normen gaan stellen- niet alleen voor onze toekomstige bilaterale handel en investeringen, de regelgeving inbegrepen, maar ook voor de ontwikkeling van de wereldhandelregels “.

 

De beslissing om een vrijhandelsakkoord na te streven is gebaseerd op de aanbevelingen zoals uiteengezet door de VS overheidswerkgroep op hoog niveau voor groei en werkgelegenheidv, die werd opgericht om de VS-EU economische integratie te verdiepen. In hun eindrapportvi, doen ze een beroep op leiders van beide zijden om ” zo snel mogelijk een begin te maken met de formele interne procedures die nodig zijn om de onderhandelingen over een alomvattend handel- en investering- akkoord te lanceren.” Volgens VS en EU-ambtenaren, kunnen de gesprekken in juni starten met de hoop op de voltooiing van een deal aan het einde van 2014. De voor- gestelde overeenkomst zou het verwijderen van de invoertarieven, ontmanteling van de hindernissen voor de handel in goederen, diensten en investeringen moeten omvatten, evenals de harmonisering van de regelgeving en normen. Met inbegrip van de bescherming van het intellectuele eigendom en diens handhaving. Dit kan gebruikt worden als een kans om via de achterdeur de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaakvii (ACTA)viii in te voeren. Het was een gevolg van de publieke druk in verband met de risico’s voor internet vrijheid en privacy die ertoe leiden dat ACTA werd verworpen door het Europees Parlement in juli van 2012. Er zijn al pogingen om de Canada-EU-handelsbesprekingen te gebruiken om stiekem delen van ACTAix in te voeren.

 

Public Citizen’s Global Trade Watch directeur, Lori Wallach waarschuwde hoe VS-EU-gesprekken, “zijn gericht op het elimineren van een lijst van wat multinationals noemen ‘wrijvingen in het handelsverkeer’, maar die de rest van ons als sterke waarborgen voor onze voedselveiligheid, milieu en gezondheid heeft leren kennen.” Ze ging verder met te zeggen dat: “Europese bedrijven zijn gericht op bepaalde aspecten van het Amerikaanse financiële rereguleringsregime, onze sterkere normen voor veiligheid en het testen van medicijnen en medische apparatuur en nog veel meer.” Wallach voegt er verder aan toe, dat ” VS bedrijven willen dat Europa hun superieure chemische regelgevingregime, hun strengere regels voor voedselveilig- heid en etikettering van genetisch gemodificeerde levensmiddelen afschaffen:”

In een persberichtx, waarschuwt Aarde Open Source dat,” Een EU-VS vrijhandel- overeenkomst de EU waarborgen voor de gezondheid en het milieu met betrekking tot genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en voedingsmiddelen zou vernietigen”. Onderzoeksdirecteur Claire Robinson stelt,” Als de nieuwe handelsovereenkomst doorgaat, zal onder regels van de WTO voor de EU illegaal worden om een sterkere regelgeving voor Genetisch Gemodificeerd Organisme (GGO) te hebben dan het Amerikaanse systeem. “Dit is verontrustend gezien het feit dat in veel gevallen GMV of genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, in de VS geen speciale regelgevend toezicht of veiligheid tests vereisen”.

Overschaduwd door de voorgestelde VS-EU-handelsovereenkomst, zijn er Canada-EU-onderhandelingen over een Uitgebreide Economische en Handelsovereenkomst (CETA)xi aan de gang. Ondanks het feit dat de onderhandelingen zich in het laatste stadium bevinden, zijn er aan beide zijden nog een aantal belangrijke hiaten te over- bruggen voordat een overeenkomst kan worden bereikt. Thomas Walkom van de Toronto Star erkend dat “het echte belang van Europa bij de onderhandelingen over een handelsovereenkomst met Ottawa was, om aan te tonen aan de Amerikanen dat een trans-Atlantische vrijhandelsovereenkomst mogelijk was.” Hij merkte op: “EU-onderhandelaars zullen nog meer terughoudend zijn om concessies te doen aan Canada uit angst voor verzwakking van de onderhandelingspositie met de VS” Ver- der stelde hij dat,” Canada staat onder meer druk om een overeenkomst te sluiten en Europa juist minder.” Hij concludeerde dat. “Een Canada-EU deal lijkt onvermijdelijk. Maar nu, met Amerika in de mix, kunnen de voorwaarden voor Canada nog minder gunstig zijn dan verwacht.” De krant The Globe and Mailxii meldde onlangs dat de EU aanvullende concessies eist van Canada voordat een handelsakkoord kan worden ondertekend. Om af te ronden, een wanhopig Canada kan bereid zijn om nog meer op te geven. Dit was vanaf het begin een slechte deal en het zou in hun belang zijn om gewoon weg te lopen van CETA.

In de komende maanden, kun je verwachten dat de anti-globaliseringsbeweging aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gaat mobiliseren tegen deze bilaterale VS-EU handelsovereenkomst. Het is big business en de financiële instellingen die deze dereguleringsagenda proberen af te dwingen die de gezondheid, het milieu en de voedselveiligheid waarborgen bedreigen. Gelijk NAFTA zal, de voorgestelde VS-EU-handelsovereenkomst waarschijnlijk ook een investeerder/overheid geschillenproces bevatten dat de bedrijven het recht geeft om overheidsbeleid dat hun winsten te beperkt, te betwisten. Een handelsovereenkomst tussen de VS en de EU is de bouwsteen voor een nieuw wereldwijd systeem voor de handel. Als we NAFTA, de Trans-Pacifische Partnerschapsovereenkomst (TPP) en een VS-EU trans-Atlantische handelsovereenkomst combineren, heb je de ingrediënten voor een wereldwijde vrijhandelszone.

———————–

 Door Dana Gabriel, vertaling H. van Maasakker, Deze bilaterale handelsovereenkomst wordt beschouwd als een uitweg uit de vastgelopen Doha-onderhandelingen in de WTO, voor verdere achtergronden bij deze handelsovereenkomst, zie