Er is een internationale oproep gelanceerd van vakbondsactivisten tegen de G8. De bedoeling is dat die zoveel mogelijk verspreid wordt (en ondertekend) ook buiten Duitsland. Hierbij de Nederlandse vertaling

Meer informatie kan gevonden worden op de speciale website: www.g8-gewerkschafteraufruf.de

De bedoeling is dat zoveel mogelijk bonden en vakbondsleden de oproep ondertekenen. Dat kan hier

De tekst van de oproep:

Nee tegen de G8, vakbonden op het mondiale toneel

Vakbondsleden tegen concurrentie om lokatie en loondumping

Wij leden van vakbonden uit vele landen maken deel uit van het protest tegen de G8-topconferentie in 2007 in Heiligendamm. Deze jaarlijkse topconferenties zijn - meer dan van enige andere internationale instelling - een symbool van wereldwijde neoliberale hegemonie. De topconferenties van de G8-leiders dienen voor mondiale coördinatie en machtsverdeling, waarmee de neoliberale heerschappij over de economie verstevigd wordt, met alle nare gevolgen voor het grootste deel van de mensheid. Een elite-minderheid graait alle rijkdom die door miljoenen mensen geproduceerd wordt.

Wij ondersteunen het protest tegen imperiale machtsstrategieën, oorlogen en de intensieve ontginning van de natuurlijke hulpbronnen en we zijn bezorgd over de dreigende toename van klimaatverandering. Ondanks alle beloftes drijft het mondiale kapitalisme de mensheid toe naar een bestaanscrisis. Niets kan van belang zijn zonder vrede. Niets kan van belang zijn zonder een echt antwoord op de dreiging van een klimaatramp.

Als gevolg van de globalisering van de financiële markten en de arbeidsmarkt, worden loonarbeiders gedwongen om wereldwijd met elkaar te concurreren. De arbeidskrachten van bepaalde landen, regio's en beroepsgroepen worden gedwongen met elkaar te strijden om werk te verkrijgen onder slechte werkomstandigheden, met lage lonen en ontkenning van hun waardigheid. Als leden van vakbonden stellen wij de volgende eisen:

  • Centrale arbeidsnormen maken deel uit van de universele rechten van de mens en moeten afgedwongen worden als ondergrens-normen. Deze houden onder meer in het recht om vakbonden op te richten, het recht om te onderhandelen over tarieven en normen, een verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid en een algeheel verbod op enige discriminatie op de werkvloer. Elke inbreuk hierop moet naar buiten gebracht worden en zwaar bestraft worden.
  • Maximum werkuren: De beste oplossing in een wereld met 200 miljoen werkelozen en 1,4 miljard 'werkende armen' is de verdeling van arbeid te veranderen. Vooruitgang in productiviteit moet resulteren in de vermindering van werkuren en daarmee bijdragen aan sociale vooruitgang. Het streefdoel is een werkweek van 30 uur. 40 uur zou het wettelijk maximum moeten zijn.
  • Minimum lonen zijn in sommige landen ingesteld - maar elders geenszins bevredigend - en moeten op mondiaal niveau gaan gelden. De basis zou moeten zijn 60 procent van het nationaal gemiddeld loon.
  • Systemen voor publiek en sociaal welzijn moeten overal ingesteld worden waar dat nog niet het geval is. Daar waar ze al wel bestaan moeten ze worden beschermd tegen privatisering en commercialisering. Gezondheidszorg, onderwijs, publieke veiligheid en natuurlijke hulpbronnen mogen niet als koopwaar behandeld worden.
  • Arbeidsbescherming en deelname van personeel in elk bedrijf moet wettelijk geregeld worden zodat arbeiders een minimale bescherming hebben tegen de willekeur van hun bedrijfsleiding.

De effecten van globalisering hebben de machtsbalans tussen arbeid en kapitaal dramatisch verschoven ten gunste van het kapitaal. De mondiale financiële markten en transnationale bedrijven hebben veel meer mogelijkheden gekregen om druk te zetten op zowel soevereine landen als vakbonden die alleen op nationaal niveau werken (belastingontduiking, verlagen van milieustandaarden, deregulering van arbeidsstandaarden).

Wij moeten ons ontdoen van onze historische defensieve opstelling. We moeten in de nek van het kapitaal hijgen, we moeten de taalgrenzen overstijgen, we moeten elkaar veel beter leren kennen en onze gemeenschappelijke belangen ontdekken, over de grenzen heen en op alle niveaus van vakbondsorganisaties. We moeten samenwerken in protest en verzet. Voorbeelden zijn de internationale stakingen van de dokwerkers en matrozen, de stakingen en demonstraties tegen de Bolkesteinrichtlijn (beide in begin 2006) en momenteel in juni 2007 tegen de G8-top in Heiligendamm

We beseffen dat we nog maar aan het begin van onze tocht staan, maar we beseffen ook dat slechte effectief tegenwicht kunnen bieden aan mondiaal-actief kapitaal als we onze onderlinge concurrentie achter ons te laten en door onszelf als vakbeweging ook mondiaal te vestigen

Contact: Dirk Spöri, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Phone: +49 (0) 160 7942195

Website: www.g8-gewerkschafteraufruf.de

(Nederlandse vertaling: globalinfo.nl)