Conferentie van inheemse organisaties op 13 mei
foto: noticias
Op vrijdag 16 mei begint in Lima, Peru, de topconferentie tussen Latijns Amerika en de EU. Hoewel officieel ook over andere politieke thema's, gaat de top vooral over economie. De EU zal - volgens zijn 'Global Europe'-strategie, proberen de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen verder te brengen. Onder moeilijke omstandigheden proberen maatschappelijke organisaties protest te organiseren tijdens de top. In Amsterdam is zaterdag 17 mei een solidariteitsavond.
Latijns-Amerika-centrum Noticias volgt de conferentie op de voet en is er ook aanwezig met een flink aantal mensen. Op de website is een speciale rubriek ingericht voor nieuws en achtergronden over de top.

Daar valt onder meer te lezen hoe op 8 mei een studentendemonstratie hard door de politie uiteengeslagen werd.

Ook andere groepen, zoals inheemse volkeren, boeren en vakbonden hebben conferenties belegd.

Verspreid over de stad vindt een soort tegentop plaats onder de noemer  'Enlanzando Alternativas' dat de grootste moeite heeft om überhaupt vergunningen te krijgen om bijeen te komen. Een van de onderdelen van dit project is een uitgebreid tribunaal tegen Europese multinationals.

Sommige linkse regeringsvertegenwoordigers zullen zowel de officiële top bezoeken als de tegentop.

Namens Nederland zullen onder meer Balkenende en Verhagen en een hele rits ambtenaren van EZ en andere ministeries aan de top deelnemen.

Wat betreft de repressie houdt iedereen dan ook z'n hart vast. In februari vielen nog vier doden toen boeren protesteerden tegen de ondertekening van een vrijhandelsakkoord met de VS. De zittende (sociaaldemocratische) president Alan Garcia is impopulair. Toen hij in april een bezoek bracht aan Puno moest hij gehaast de streek weer verlaten omdat de delegatie bekogeld werd. De dichteres Melissa Patino is op 8 mei wel vrijgelaten, in afwachting van haar proces en onder druk van een grote internationale campagne. De Peruaanse autoriteiten hebben ook voortdurend lopen stoken tegen elk kritisch geluid tegen de topconferentie en openlijk gedreigd met repressie. Volgens de Peruaanse minister van Defensie zijn de protesten ook 'anti-Peruaans' en moeten mensen maar op andere dagen gaan protesteren dan tijdens de top. Ook is verklaard dat alle bezoekers uit Bolivia onruststokers zijn....

Op 16 en 17 mei staan desondanks demonstraties op het programma. Op de solidariteitsavond op 17 mei in Amsterdam zal er een live-verbinding met activisten in Lima zijn. Daarnaast zal er informatie gegeven worden over het Europese handelsbeleid en over de alternatieve top (vanaf 20.00 uur Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam).

---------

Noticias Lima-special:  website

Foto's van Noticias

Achtergrondstuk over de top

Achtergrondstuk over EU handelsbeleid tav. Latijns Amerika in La Chispa.

Blog over Global Europe.

Radio Alerta

Indymedia Peru.

Linkse website Peru (Spaans).

----------

Officiële website top.

Officiële website top van EU

-----------------

Mocht er dringend 'Brekend nieuws' zijn dan zal dat oa. op indymedia.nl gepost worden