Image Dam Nation: Disptaches from the Water Underground

De laatste jaren zijn er talloze boeken over water verschenen, maar Dam Nation is zeker een aanvulling op eerdere publicaties en geen herhaling van zet. Het vertelt niet alleen over tientallen projecten van waterstuwdammen wereldwijd en over hoe je zelf je watersysteem kan ontwikkelen. Vooral leest het als een politiek manifest, een oproep voor een nieuwe sociale beweging die de plannen voor nieuwe waterstuwdammen moet weten tegen te houden, de huidige dammen zal afbreken en die de rivieren met alle levende wezens erin weer een kans gunt om tot leven te komen.

De 'Guerilla Greywater Girls' Guide to Water', die begin 2000 in anarchistische kringen nogal bejubeld werd, heeft een vervolg gekregen. Ruim twee jaar duurde het echter voordat het van de persen rolde. Vooral de uitgever was hier debet aan, zo ging er bijvoorbeeld een oud werknemer met het volledige script vandoor en moesten alle artikelen opnieuw ingeleverd worden. Maar in april 2007 is het dan eindelijk zo ver. Het zelfgestencilde zwart/wit d.i.y. magazine is uitgegroeid tot een heus boek en het resultaat mag er wezen!

De allemaal uit Oakland, Verenigde Staten afkomstige Cleo Woelfle-Erskine, July Oskar Cole en Laura Allen zijn de samenstellers van Dam Nation. Naast artikelen van eigen hand komen er ook personen en projecten uit de rest van de wereld aan het woord. Zo zijn er bijdragen uit Canada, Mexico, China, Bolivia, Thailand en Spanje te vinden in dit compacte en handzame boek.

De laatste jaren zijn er talloze boeken over water verschenen, maar Dam Nation is zeker een aanvulling op eerdere publicaties en geen herhaling van zet. Het vertelt niet alleen over tientallen projecten van waterstuwdammen wereldwijd en over hoe je zelf je watersysteem kan ontwikkelen. Vooral leest het als een politiek manifest, een oproep voor een nieuwe sociale beweging die de plannen voor nieuwe waterstuwdammen moet weten tegen te houden, de huidige dammen zal afbreken en die de rivieren met alle levende wezens erin weer een kans gunt om tot leven te komen.

De soms wat opruiende taal in het boek - over bijvoorbeeld het afbreken van huidige waterstuwdammen - klinkt misschien wat hoogdravend en niet realistisch, maar als je jezelf wat tijd gunt om het boek goed te bestuderen, word je overtuigd van de noodzaak voor verandering en word je al en snel positief gestemd door de mogelijkheden die er allemaal zijn om dit te verwezenlijken.

Het eerste deel van het boek geeft een overzicht over de politieke achtergrond en geschiedenis van water. Zo wordt er stilgestaan bij hoe water gedistribueerd wordt, wie hier wel bij varen en natuurlijk komen de verhalen van de slachtoffers ook uitgebreid aan bod.

Vervolgens wordt er een heel scala aan manieren uitgewerkt over hoe je zelf op een natuurvriendelijke manier je watersysteem kan bouwen. Uitgebreid wordt er ingegaan op hoe je water kan hergebruiken voor onder andere tuinirrigatie. En worden er diverse mogelijkheden aangereikt voor het bouwen van een ecologisch composttoilet. De illustraties vereisen soms wel de nodige studie, maar oefening baart kunst moeten we maar denken. Zonder grote investeringen is het mogelijk om een milieuvriendelijk watersysteem in je huis te bouwen met dit boek als motivatie, inspiratie, handleiding en naslagwerk.

Het boek eindigt met verhalen van organisaties en groepen die zich verzetten tegen waterstuwdammen (met de nodige succesverhalen!!!) en er wordt nog eens duidelijk gemaakt waarom rioolsystemen, het huidige netwerk van waterdistributie en het indammen van rivieren zo schadelijk zijn.

Dam Nation schreeuwt om een (water)revolutie. En deze revolutie hoeft zich nu eens niet af te spelen in een ver en exotisch land, maar simpelweg gewoon in je eigen huis.

Dam Nation: Dispatches from the Water Underground

edited by Cleo Woelfle-Erskine, July Oskar Cole and Laura Allen

321 blz. / Solf Skull Press

ISBN 1-932360-80-8 / $ 19,95 (in Nederland verkrijgbaar door 15 euro (inclusief porto en verzending) te storten op girorekenining 791425 t.n.v. Grassroots Projects in Leeuwarden, onder vermelding van Dam Nation.